Minilex - Lakipuhelin

Asunnon myynti ja virhevastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnossa katsotaan olevan virhe, jos se ei vastaa sovittua tai rakennusvalvontaan liittyvissä säännöksissä asetettuja vaatimuksia, jos siitä aiheutuu haittaa terveydelle, jos rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti tai muuten ammattitaitoisesti, jos rakentamisessa käytetty materiaali ei ole ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua tai jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla on ollut aihetta olettaa. Lisäksi asunnossa on virhe myös silloin, kun asunto ei vastaa niitä kaupantekoon vaikuttaneita tietoja, jotka myyjä on antanut asunnosta tai jos myyjä on muuten antanut virheellistä tietoa tai jättänyt kertomatta keskeisiä asioita asuntoon liittyen. Sama koskee myös asunnon ympäristöä ja aluetta, mikäli virheellisen tiedon tai sen kertomatta jättämisen voidaan olettaa vaikuttaneen kaupantekoon. Kyseisiä sääntöjä sovelletaan myös silloin, jos myyjä on antanut virheellistä tietoa tai jättänyt tietoja antamatta kaupanteon jälkeen, mutta ennen hallinnan luovutusta, mikäli asian voidaan olettaa vaikuttaneen ostopäätökseen. Asunnon virhettä arvioidaan eri tavoin riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai käytetty asunto. Virheen perusteet ovat kuitenkin samat; virheen ominaisuuksia verrataan siihen, mitä on sovittu ja mikä on tavanomaista juuri kyseisen tyyppisessä asunnossa.

Myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa asunnon virheestä, joka asunnossa on ollut vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Ostaja ei saa kuitenkaan vedota virheeseen, jos voidaan olettaa, että ostajan täytynyt tietää siitä kauppaa tehtäessä. Tällöinkin virhevastuun voi kuitenkin synnyttää piilevä eli salainen virhe. Piilevällä virheellä tarkoitetaan virhettä, josta myyjä ei ole tietoinen tai jota ostaja ei olisi voinut havaita asunnon ennakkotarkastuksessa. Siten myyjälle syntyy virhevastuu, jos kaupan kohteessa on salainen laatuvirhe, jonka vuoksi asunto poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kohteen kaltaiselta kohteelta voidaan kauppahinta sekä muut ominaisuudet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Tällaisen virheen on oltava merkittävä, jotta myyjä olisi siitä vastuussa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


 

Myyjän virhevastuun toteuttamiseksi on tärkeää, että ostaja on aktiivinen ja ilmoittaa virheestä tarpeeksi ajoissa. Viivyttely voi johtaa oikeudenmenetyksiin eli siihen, ettei ostajalla enää katsota olevan oikeutta vedota virheeseen. Kohtuullinen aika virheen havaitsemiseen ja selvittelyyn lienee käytännön perusteella arvioituna viisi vuotta, mutta kohtuullinen aika arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Viime kädessä arviointi kuuluu tuomioistuimelle, mikäli kaupan osapuolet eivät pääse sovintoon virheen seuraamuksista taikka siitä, onko kyseessä ylipäätään virhe. Mahdollisia virhevastuun seuraamuksia ovat esimerkiksi virheen korjaaminen myyjän kustannuksella, hinnanalennus tai vakavimmissa tapauksissa ja viimesijaisena keinona kaupan purkaminen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa