Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen tulee muutoin luotettavalla tavalla osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä osakkeenomistajaa. Lähtökohtaisesti valtuutus koskee yhtä kokousta, jos valtuutuksesta ei muuta ilmene. Kirjallinen valtakirja ei ole pakollinen, mutta yleensä on aiheellista tehdä valtuutus kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi. 

Asunto-osakkeen kauppaa voidaan käydä myös valtuutetun eli asiamiehen välityksellä. Valtuutus voi olla suullinen tai kirjallinen. Valtuutetun toimiessa vastoin valtuuttajan ohjeita valtuutetun tietäessä tästä, ei sopimus sido valtuuttajaa. Muutoin sopimukset lähtökohtaisesti ovat valtuuttajaa sitovia. Valtuutetun toimiessa valtuuttajan puolesta, ei hänellä ole vastuuta kaupan kohteesta tai muusta valtuuttajan suorituksesta. 

Ilman valtakirjaa toimiva asiamies on korvausvastuussa vahingosta, jonka hän aiheuttaa vastapuolelle sen johdosta, ettei tehty oikeustoimi sido valtuuttajaksi ilmoitettua. Korvausvastuuta ei kuitenkaan ole, mikäli vastapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että valtuutusta ei ollut tai sen rajat ylitettiin. 

Valtuutus perutetaan samassa muodossa kuin se on annettukin. Esimerkiksi kirjallinen valtuutus peruutetaan ottamalla valtakirja takaisin.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin asunto-osakeyhtiön valtakirjasta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

VALTAKIRJA

I     VALTUUTTAJA
Mikko Mallikas

II    VALTUUTETTU
Maija Mallikas

III   VALTUUTUS
Valtuutan Maija Mallikkaan edustamaan minua sekä käyttämään puhe- ja äänivaltaani Asunto Oy Mallikatu 1 -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.7.2020.
Omistan yhtiön osakkeet numerot 1-126, jotka oikeuttavat huoneiston numero 1 hallintaan.

IV   PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS

_________________________________
Helsingissä, 16.7.2020
Mikko Mallikas

 

--

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VALTAKIRJAN TÄYTTÖOHJEET

Kohtaan I tulee kirjoittaa valtuuttajan nimi.
Kohtaan II tulee kirjoittaa sen henkilön nimi, joka halutaan valtuuttaa.
Kohtaan III tulee ilmoittaa valtuutuksen sisältö.
Kohtaan IV tulee päivämäärä ja allekirjoitus.
Valtuutus koskee vain valtakirjassa mainittuna päivämääränä pidettävää kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen edustamaan itseään myös erikseen mainitussa, yksittäisessä asiassa. Tällöin valtuutettu ei ole oikeutettu edustamaan valtuuttajaa muissa kokouksessa käsitellyissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa