Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen tulee muutoin luotettavalla tavalla osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä osakkeenomistajaa. Lähtökohtaisesti valtuutus koskee yhtä kokousta, jos valtuutuksesta ei muuta ilmene. Kirjallinen valtakirja ei ole pakollinen, mutta yleensä on aiheellista tehdä valtuutus kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi. 

Asunto-osakkeen kauppaa voidaan käydä myös valtuutetun eli asiamiehen välityksellä. Valtuutus voi olla suullinen tai kirjallinen. Valtuutetun toimiessa vastoin valtuuttajan ohjeita valtuutetun tietäessä tästä, ei sopimus sido valtuuttajaa. Muutoin sopimukset lähtökohtaisesti ovat valtuuttajaa sitovia. Valtuutetun toimiessa valtuuttajan puolesta, ei hänellä ole vastuuta kaupan kohteesta tai muusta valtuuttajan suorituksesta. 

Ilman valtakirjaa toimiva asiamies on korvausvastuussa vahingosta, jonka hän aiheuttaa vastapuolelle sen johdosta, ettei tehty oikeustoimi sido valtuuttajaksi ilmoitettua. Korvausvastuuta ei kuitenkaan ole, mikäli vastapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että valtuutusta ei ollut tai sen rajat ylitettiin. 

Valtuutus perutetaan samassa muodossa kuin se on annettukin. Esimerkiksi kirjallinen valtuutus peruutetaan ottamalla valtakirja takaisin.

Yhteenveto

 • Osakkeenomistajan on mahdollista valtuuttaa joku toimimaan hänen puolestaan yhtiökokouksessa. 
 • Valtuutetun pitää osoittaa oikeutuksensa toimia osakkeenomistajan puolesta valtakirjan avulla tai muulla luotettavalla tavalla.
 • Yleensä valtuutus koskee vain yhtä yhtiönkokousta, ellei valtuutuksesta muuta ilmene. 
 • Myös asunto-osakkeen kauppa voidaan toteuttaa valtuutetun, eli asiamiehen  välityksellä.
 • Sopimukset sitovat lähtökohtaisesti valtuuttajaa,  mutta jos valtuutettu toimii vastoin valtuuttajan antamia ohjeita tietoisesti, sopimus ei sido valtuuttajaa.
 • Valtuutettu ei  ole vastuussa valtuuttajan suorituksista.
 • Jos asiamies toimii ilman valtakirjaa, hän on vastuussa sopimuksen vastapuolelle aiheutuneesta vahingosta, mikä on seurausta siitä, että sopimus ei sido valtuuttajaa. Jos vastapuoli kuitenkin tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää valtuutuksen puuttumisesta tai valtuuttajan asettamien rajojen ylityksestä.
 • Valtuutus tulee peruuttaa samassa muodossa kuin se tehtiin.

Summary in English

 • It is possible for a shareholder to authorize someone to act on his behalf at a general meeting.
 • The delegate must demonstrate his right to act on behalf of the shareholder by letter of attorney or in another reliable manner.
 • Usually, the authorization only applies to one general meeting of the company, unless otherwise stated in the authorization.
 • The sale of a housing share can also be carried out through an delegate, i.e. an agent.
 • As a rule, the agreements are binding on the authorizer, but if the delegate acts contrary to the instructions given by the authorizer knowingly, the agreement is not binding on the authorizer.
 • The delegate is not responsible for the authorizer's performance.
 • If the agent acts without a letter of attorney, he is liable for the damage caused to the counterparty to the contract, which is a consequence of the fact that the contract is not binding on the authorizer, unless the counterparty  knew or should have known of the absence of the authorization or the exceeding of the limits set by the authorizer.
 • The authorization should be revoked in the same form as it was made.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin valtuutettu ei saa käyttää äänestysvaltaa osakkeenomistajan puolesta yhtiökokouksessa?

Valtuutettua koskee samat kiellot äänestää tietyissä asioissa kuin osakkeenomistajaa. Siten valtuutettu ei saa äänestää yhtiökokouksessa, jos äänestys koskee osakkeenomistajan huoneiston hallintaanottamista yhtiölle, sopimusta yhtiön ja osakkeenomistajan välillä tai muuta osakkeenomistajan oikeustointa, osakkeenomistajan vapauttamista hänen velvoitteesta yhtiölle, osakkeenomistajaa vastaan olevaa kannetta, osakkeenomistajan mahdollista vastuuvapautta, osakkeenomistajan huoneiston tarpeetonta kunnossapitoa tai uudistusta, joka poikkeaa muille huoneistoille tehtävistä toimista tai asiassa, joka on jonkun muun ja yhtiön välinen, mutta osakkeenomistaja voi saada huomattavaa hyötyä siitä vastoin yhtiön etua.

2. Mitä jos valtuutettu toimii ilman valtakirjaa asuntokaupassa?

Jos henkilö toimii toisen puolesta ilman valtakirjaa, asuntokauppa ei lähtökohtaisesti sido sitä, jonka puolesta hän on toiminut. Tämän lisäksi ilman valtakirjaa toiminut henkilö on vahingonkorvausvastuussa toiselle osapuolelle vahigosta, mikä on aiheutunut kaupan sitomattomuudesta, ellei toinen osapuoli tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää valtuutuksen puuttumisesta.

3. Onko valtuutus yhtiönkokoukseen tai asuntokauppaan tehtävä kirjallisesti?

Valtuutusta ei tarvitse kummassakaan tapauksessa tehdä kirjallisesti. Kirjallisesti valtuutuksen tekeminen on kuitenkin suositeltvaa epäselvyyksien välttämiseksi.

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa valtuutetun kautta. Myös asunto-osakkeen kauppaa voidaan käydä valtuutetun avulla.

Varoitukset

 • Valtakirja kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta epäselvyyksiltä vältytään.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]