Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppalaki ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokauppalaissa säädetään erikseen hinnanalennuksesta koskien uuden asunnon kauppaa ja vanhan asunnon kauppaa. Molemmissa tapauksissa hinnanalennuksen edellytyksenä on, että asunnossa on virhe.

Asuntokauppalain mukaan uudessa asunnossa on virhe, mikäli se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai asunto ei vastaa rakennusvalvontaviranomaisten asettamia vaatimuksia. Virheenä pidetään myös muun muassa sitä, että asunnon ominaisuuksista aiheutuu haittaa terveydelle tai rakentamisessa käytetty materiaali ei vastaa kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Virheenä pidetään myös sitä, että asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kauppaa antanut asunnosta tai tietoja, jotka myyjän olisi pitänyt antaa ennen kaupantekoa. Tiedon antamisen laiminlyönnin tulee kuitenkin voida olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ostaja ei saa myöskään vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Lähtökohtaisesti myyjällä on oikeus virheen oikaisuun, vaikka ostaja ei olisi sitä vaatinut. Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, jos virheen oikaisu ei tule kyseeseen, sitä ei suoriteta tai jos on painavia syitä olettaa, että oikaisua tulla suorittamaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä. Ostaja saa kieltäytyä oikaisusta vain laissa mainituista erityisistä syistä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Asuntokauppalain mukaan käytetyssä asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai se ei vastaa myyjän ennen kaupantekoa antamia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Virheeksi katsotaan myös se, että asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Myyjän ollessa elinkeinonharjoittaja virheenä pidetään myös markkinoinnissa annettavien tietojen antamisen laiminlyöntiä. Ostajan tarkastusvelvollisuuden vuoksi ostaja ei saa vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Mikäli ostaja jättää ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä tarkastusvelvollisuutensa, hän ei voi vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä ja hinnanalennusvaatimuksestaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä ja hinnanalennusvaatimuksestaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle. Edellisiä määräaikoja ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Lisäksi kahden vuoden määräaikaa ei sovelleta, mikäli myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Sekä uuden että käytetyn asunnon osalta asunnon virheellisyyttä arvioidaan sillä perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun eli vastuun kauppakohteessa siirtyessä ostajalle. Hinnanalennuksen tullessa kyseeseen ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta. Ostajalla on myös oikeus saada palautettavalle kauppahinnalle korkolain mukaista tuottokorkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa