Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osaketta avioerotilanteessa koskevista tilanteista voidaan erottaa asunnon hallintaan liittyvät kysymykset sekä asunto-osakkeen omistukseen liittyvät kysymykset.

 

Ositus ja erottelu

Avioerossa aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan puolisoiden kesken. Näin ollen se puolisoista, jolla on enemmän omaisuutta, on velvollinen suorittamaan tasinkoa toiselle puolisolle puolitusperiaatteen mukaisesti. Kyseessä on omaisuuden ositus. Mikäli puolisoilla on avioehto, suoritetaan omaisuuden erottelu, jossa puolisoille erotetaan heidän omistamansa omaisuus.

Omaisuus, tässä tapauksessa asunto-osake, voi olla suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle avioehdolla tai esimerkiksi testamentin määräyksellä. Mikäli asunto-osake ei kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, erotetaan asunto-osake sen puolison omaisuuteen, joka asunto-osakkeen omistaa.

Pääsääntöisesti avioerossa puolisot sopivat keskenään omaisuuden osituksesta. Näin ollen avio-oikeuden alainen tai yhteisomistettu asunto-osake voidaan osituksessa sisällyttää toisen puolison jako-osuuteen ja/tai puoliso lunastaa toiselta puolisolta tämän osuuden asunto-osakkeeseen.

Riitaisissa tilanteissa yhteisomistus voidaan purkaa hakemalla käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakajan suorittaessa osituksen puhutaan toimitusosituksesta. Mikäli omaisuutta ei voida sopivalla tavalla jakaa, pesänjakaja voi myydä puolisoiden omaisuutta, esimerkiksi asunto-osakkeen, osituksen toimittamiseksi.

Omaisuuden myyntiin tarvitaan puolisoiden antama valtuutus tai tuomioistuimen lupa. Vaikka pesänjakaja olisi määrätty voivat puolisot silti sopia omaisuuden osituksesta pesänjakajamääräyksen jälkeenkin, mikäli niin haluavat.

 

Yhteiselämän lopettaminen

Avioerotilanteissa aviopuoliso voi hakea yhteiselämän lopettamista tuomioistuimelta ja tällöin se puolisoista jää yhteiseen kotiin, jolla katsotaan olevan siihen suurempi tarve. Tuomioistuimen päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Yhteiselämän lopettamista koskevalla päätöksellä ei ratkaista ositukseen liittyviä kysymyksiä, vaan ainoastaan kysymys siitä, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.

Tämä on vain yleisesitys avioeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi vero-oikeudelliset seikat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Avioeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvissä ongelma- ja tulkintatilanteissa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa