Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioeroa ja asunto-osaketta koskevista tilanteista voidaan erottaa asunto-osakkeen omistukseen liittyvät kysymykset sekä asunnon hallintaan liittyvät kysymykset.

Avioerossa aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan puolisoiden kesken. Näin ollen se puolisoista, jolla on enemmän omaisuutta, on velvollinen suorittamaan tasinkoa toiselle puolisolle puolitusperiaatteen mukaisesti. Kyseessä on omaisuuden ositus. Mikäli puolisot ovat sulkeneet avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioehdolla, suoritetaan omaisuuden erottelu, jossa puolisoille erotetaan heidän omistamansa omaisuus. Tietty omaisuus, kuten asunto-osake, voi olla suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle avioehdolla tai esimerkiksi testamentin määräyksellä. Mikäli asunto-osake ei kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, erotetaan asunto-osake sen puolison omaisuuteen, joka sen omistaa. Joissakin tilanteissa kyseeseen voi tulla myös osituksen tai erottelun sovittelu.

Pääsääntöisesti avioerossa puolisot sopivat keskenään omaisuuden osituksesta. Näin ollen avio-oikeuden alainen tai yhteisomistettu asunto-osake voidaan osituksessa sisällyttää toisen puolison jako-osuuteen.

Riitaisissa tilanteissa yhteisomistus voidaan purkaa hakemalla käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja suorittaa tällöin osituksen. Mikäli omaisuutta ei voida sopivalla tavalla jakaa, pesänjakaja voi myydä puolisoiden omaisuutta, kuten asunto-osakkeen, osituksen toimittamiseksi. Omaisuuden myyntiin tarvitaan puolisoiden antama valtuutus tai tuomioistuimen lupa. Vaikka pesänjakaja olisi määrätty voivat puolisot silti sopia omaisuuden osituksesta pesänjakajamääräyksen jälkeenkin, mikäli niin haluavat.

Avioerotilanteissa aviopuoliso voi hakea yhteiselämän lopettamista tuomioistuimelta ja tällöin se puolisoista jää yhteiseen kotiin, jolla katsotaan olevan siihen suurempi tarve. Tuomioistuimen päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Yhteiselämän lopettamista koskevalla päätöksellä ei ratkaista ositukseen liittyviä kysymyksiä, vaan ainoastaan kysymys asunnon hallinnasta eli siitä, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.

Avioeron vaikutukset mm. asunto-osaketta koskeviin verotuksellisiin asioihin kannattaa huomioda erikseen. Avioeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvissä ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä Minilexin lakimiehen puoleen.

Yhteenveto

 • Avioeron tapahtuessa, aviopuolisoiden omaisuuden jakaminen voidaan suorittaa joko omaisuuden erottelulla tai sen osituksella.
 • Omaisuuden ositus toimitetaan silloin, kun aviopuolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tällöin avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan aviopuolisoiden kesken. Jos puolisoiden omaisuus ei ole avio-oikeuden alaista, suoritetaan omaisuuden erottelu, missä aviopuolisoiden saavat omistamansa omaisuuden itselleen. 
 • Asunto-osake voidaan saada sekä osituksella, että omaisuuden erottelulla.
 • Jos aviopuolisot eivät pysty keskenään sopimaan osituksessa siitä, kumpi heistä saa asunto-osakkeen, he voivat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä.
 • Avioerotilanteessa on mahdollista hakea tuomioistuimelta päätöstä yhteiselämän lopettamisesta. Tuomoistuimen päätöksen seurauksena, toinen aviopuolisoista voi saada jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, koska hänellä on siihen suurempi tarve. On myös mahdollista, että päätöksessä määrätään toinen aviopuolisoista muuttamaan pois yhteisestä asunnosta.
 • Tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta on vain toistaiseksi voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös ei ole lopullinen, eikä sillä ratkaista asunnon lopullista omistusta, vaan annetaan vain väliaikainen hallintaoikeus toiselle puolisoista.

Summary in English

 • In the event of divorce, distribution of the property of the spouses can be carried out either by the separation of the property or by its division.
 • The division of property is carried out when the spouses have property under marital law. In this case, the matrimonial property is added together and halved between the spouses. If the property of the spouses is not marital, a separation of property is carried out, where the spouses get the property they own.
 • A housing share can be obtained both by division and by separation of property.
 • If the spouses are unable to agree among themselves in the division on which of them will receive the housing share, they may apply to the district court for the appointment of a executor.
 • In the event of divorce, it is possible to apply to the court for a decision to end cohabitation. As a result of the decision of the court, one of the spouses may be allowed to stay in shared apartment because he or she has a greater need for it. It is also possible that the decision orders one of the spouses to move out of the shared apartment.
 • The court's decision to end cohabitation is only valid for the time being. This means that the decision is not final and does not resolve the final ownership of the apartment, but only gives temporary possession to one of the spouses.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Jos toinen puolisoista on saanut oikeuden jäädä asumaan asunto-osakkeen oikeuttamaan asuntoon, mitä toinen osapuoli voi tehdä?

Puolison on mahdollista vaatia päätöksen muuttamista, mutta tuomioistuimen päätös on myös mahdollista peruuttaa tuomioistuimen antaessa uuden päätöksen. Uusi päätös annetaan, jos päätöksessä huomioidut olosuhteet ovat muuttuneet jäkikäteen. Koska päätös on väliaikainen, se raukeaa viimeistään kahden vuoden kuluttua sen antamisesta, mutta myös silloin kun omaisuuden erottelu tai ositus on tehty ja sillä on lainvoima. Siten puolison on mahdollista vaatia myös omaisuuden ositusta tai erottelua. Kun tämä prosessi on valmis ja lainvoimainen, tuomioistuimen päätös raukeaa. 

2. Jos henkilö haluaa varmistaa oikeutensa asunto-osakkeeseen myös avioliiton jälkeen, miten hänen tulisi toimia?

Tilanteessa, jossa toinen osapuoli ei halua omaisuuden kuuluvan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, hänen kannattaa tehdä avioehtosopimus kyseisestä omaisuudesta. Tällöin, jos asunto-osakkeesta on avioehto, se kuuluu sille, jonka omaisuudeksi se on katsottu avioehtosopimuksen mukaisesti. Avioehtosopimus on mahdollista tehdä vain ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta se täytyy tehdä kirjallisesti ja se lähetetään Digi-ja väestötietovirastolle rekisteröitäväksi. 

3. Mitä omaisuudelle tapahtuu osituksen jälkeen?

Sen jälkeen kun  puolisoiden omaisuuden ositus on toimitettu, puolisoiden oikeudet toistensa omaisuuteen lakkaavat. Tämä siis tarkoittaa sitä, että avio-oikeus omaisuuteen päättyy. 

Aiheesta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]