Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja osakekirjojen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakekirjat ovat todistuksia osakeoikeuksista asunto-osakeyhtiöissä. Niiden yleisin luovutustapa on kauppa. Luovutus voi tapahtua myös esimerkiksi perinnön, testamentin tai lahjoituksen perusteella. Luovutus tapahtuu tietynlaisella luovutussopimuksella kuten asuntokaupassa käytettävä kirjallinen kauppakirja. Asuntokaupassa ostajan on kauppakirjan lisäksi saatava osakekirja eli kaupan kohde haltuunsa.

Osakekirja voidaan luovuttaa ostajalle asunnon hallinnan luovuttamisen yhteydessä. Viimeistään se tulee luovuttaa ostajalle hänen maksaessaan asunnon kauppahinnan tai sen viimeisen erän. Myyjä voi pidättäytyä luovuttamasta osakekirjaa, jos ostaja ei hoida maksuvelvollisuuttaan asiallisesti.

Osakekirjaan tehdään luovutuksen yhteydessä päivätty ja allekirjoitettu siirtomerkintä asuntokaupasta. Siirtomerkinnästä on ilmettävä myös siirronsaaja eli ostaja, jotta merkintä voidaan liittää myös osakeluetteloon. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus vastaavat osakeluetteloiden merkinnöistä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Asuntokaupan yhteydessä omistajaolettama on tärkeä. Osakekirjojen luovutus synnyttää omistajaolettaman.  Ostaja voi olettaa asuntokaupan yhteydessä osakeluetteloon merkityn ja osakekirjaa hallussaan pitävän henkilön olevan omistaja ja oikeutettu myymään asuntoa. Ostajan ei tarvitse tutkia erikseen aikaisempien luovutusten oikeellisuutta tai pätevyyttä.

Asunto-osakkeiden ja osakekirjojen vapaata luovutusta voidaan rajoittaa vain lain säännöksin tai yhtiöjärjestyksen määräyksin. Luovuttamista ei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa tarpeettomasti, koska sillä olisi negatiivisia vaikutuksia asuntojen myyntiin. Tavallisesti luovutusta on yhtiöjärjestyksessä rajoitettu lunastuslausekkeella. Asunto-osakeyhtiöllä tai sen osakkaalla on mahdollisuus lunastaa lunastuslausekkeen perusteella yhtiön ulkopuoliselle luovutettu asunto-osake.

Asuntokaupassa omistusoikeuden siirtyminen myyjältä ostajalle on koko asuntokauppatapahtuman lopullinen tarkoitus. Omistaja-aseman osoittaa osakekirjojen hallussapito ja osakeluetteloon tehty merkintä omistajasta. Osakekirjojen luovuttaminen myyjältä ostajalle on siten hyvin tärkeää, jotta omistusoikeuden siirtymisen voidaan osoittaa tapahtuneen ja omistajaolettaman voidaan todeta olevan olemassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa