Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja osakekirjojen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakekirjat ovat todistuksia osakeoikeuksista asunto-osakeyhtiöissä. Niiden yleisin luovutustapa on kauppa. Luovutus voi tapahtua myös esimerkiksi perinnön, testamentin tai lahjoituksen perusteella. Luovutus tapahtuu tietynlaisella luovutussopimuksella kuten asuntokaupassa käytettävä kirjallinen kauppakirja. Asuntokaupassa ostajan on kauppakirjan lisäksi saatava osakekirja eli kaupan kohde haltuunsa.

Osakekirja voidaan luovuttaa ostajalle asunnon hallinnan luovuttamisen yhteydessä. Viimeistään se tulee luovuttaa ostajalle hänen maksaessaan asunnon kauppahinnan tai sen viimeisen erän. Myyjä voi pidättäytyä luovuttamasta osakekirjaa, jos ostaja ei hoida maksuvelvollisuuttaan asiallisesti.

Osakekirjaan tehdään luovutuksen yhteydessä päivätty ja allekirjoitettu siirtomerkintä asuntokaupasta. Siirtomerkinnästä on ilmettävä myös siirronsaaja eli ostaja, jotta merkintä voidaan liittää myös osakeluetteloon. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus vastaavat osakeluetteloiden merkinnöistä.

Asuntokaupan yhteydessä omistajaolettama on tärkeä. Osakekirjojen luovutus synnyttää omistajaolettaman.  Ostaja voi olettaa asuntokaupan yhteydessä osakeluetteloon merkityn ja osakekirjaa hallussaan pitävän henkilön olevan omistaja ja oikeutettu myymään asuntoa. Ostajan ei tarvitse tutkia erikseen aikaisempien luovutusten oikeellisuutta tai pätevyyttä.

Asunto-osakkeiden ja osakekirjojen vapaata luovutusta voidaan rajoittaa vain lain säännöksin tai yhtiöjärjestyksen määräyksin. Luovuttamista ei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa tarpeettomasti, koska sillä olisi negatiivisia vaikutuksia asuntojen myyntiin. Tavallisesti luovutusta on yhtiöjärjestyksessä rajoitettu lunastuslausekkeella. Asunto-osakeyhtiöllä tai sen osakkaalla on mahdollisuus lunastaa lunastuslausekkeen perusteella yhtiön ulkopuoliselle luovutettu asunto-osake.

Asuntokaupassa omistusoikeuden siirtyminen myyjältä ostajalle on koko asuntokauppatapahtuman lopullinen tarkoitus. Omistaja-aseman osoittaa osakekirjojen hallussapito ja osakeluetteloon tehty merkintä omistajasta. Osakekirjojen luovuttaminen myyjältä ostajalle on siten hyvin tärkeää, jotta omistusoikeuden siirtymisen voidaan osoittaa tapahtuneen ja omistajaolettaman voidaan todeta olevan olemassa.

Yhteenveto

 • Asuntokaupassa osakekirjan luovutus ostajalle tapahtuu kauppakirjan avulla, minkä lisäksi ostaja saa osakekirjan hallintaansa.
 • Osakekirjan luovutus ostajalle voi tapahtua asunnon hallinnan luovutuksen yhteydessä, mutta osakekirjan luovutuksen tulee tapahtua viimeistään asunnon kauppahinnan tai kauppahinnan viimeisen erän maksamisen yhteydessä. Jos ostaja ei hoida maksuvelvollisuuttaan asiallisesti, myyjä voi pidättyä luovuttamasta osakekirjaa.
 • Kun osakekirja annetaan ostajalle, siihen tehdään samalla allekirjoitettu ja päivätty siirtomerkintä asuntokaupasta. Siirtomerkinnästä on käytävä ilmi asunnon ostaja,  jotta merkintä voidaan liittää myös osakeluetteloon. 
 • Osakekirjojen luovutus saa aikaan omistajaolettaman, eli ostaja voi olettaa osakeluetteloon merkityn ja osakekirjaa hallussaan pitävän henkilön olevan osakkeenomistaja, ja siten oikeutettu asunnon myyntiin. 
 • Osakkeen omistusoikeuden siirtyminen on asuntokaupan lopullinen tarkoitus, sillä omistaja-aseman osoittaa osakekirjojen hallussapito ja osakeluetteloon tehty merkintä omistajasta.
 • Osakekirjojen vapaata luovutusta voidaan rajoittaa vain laissa tai yhtiöjärjestyksen määräyksillä.

Summary in English

 • In a housing transaction, the transfer of a share certificate to the buyer is done by means of a deed of sale, in addition to which the buyer gets possession of the share certificate.
 • The transfer of the share certificate to the buyer may take place in connection with the transfer of possession of the apartment, but the transfer of the share certificate must take place at the latest upon payment of the purchase price of the apartment or the last instalment of the purchase price. If the buyer does not properly discharge his payment obligation, the seller may refrain from handing over the share certificate.
 • When a share certificate is issued to a buyer, a signed and dated transfer entry is made at the same time. The transfer entry must indicate the buyer of the apartment so that the entry can also be included in the share register.
 • The transfer of share certificates gives rise to a presumption of ownership, i.e. the buyer may assume that the person entered in the share register and in possession of the share certificate is a shareholder, and thus is entitled to sell the apartment.
 • The transfer of ownership of the share is the ultimate purpose of the housing transaction, as the ownership status is indicated by the possession of share certificates and the entry in the share register of the owner.
 • The free disposal of share certificates may be restricted only by law or by the provisions of the articles of association.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.  Jos osakekirja voidaan luovuttaa asunnon hallinnan luovuttamisen yhteydessä, milloin asunnon hallinnan luovuttaminen tapahtuu?

Asuntokaupan osapuolet voivat sopia keskenään siitä, milloin asunnon hallinta luovutetaan ostajalle, ja luovutuksen tulee tapahtua tällöin sovittuna ajankohtana. Jos luovutusajankohdasta ei kuitenkaan ole sovittu kaupan osapuolien kesken, luovutuksen tulisi tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun kauppa on tehty. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]