Minilex - Lakipuhelin

Taloussuunnitelman muuttaminen ilman osakkeenostajien suostumusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Taloussuunnitelman velkojen ja vastuiden määrän korottaminen ilman osakkeenostajien suostumusta on pääsäännöstä poiketen tietyin edellytyksin mahdollista. Jos korotusperuste johtuu esimerkiksi rakennustyötä kohdanneesta ennalta arvaamattomasta ja ylivoimaisesta esteestä aiheutuvasta rakennuskustannusten noususta, on korotus mahdollinen. Korotusmahdollisuudesta tulee lisäksi olla maininta kauppasopimuksessa.

Taloussuunnitelman muuttaminen ilman osakkeenostajien suostumusta on toisinaan mahdollista myös silloin, kun korotuksen syynä on laissa sallitun rahanarvon muutoksen huomioon ottaminen. Rahanarvon muutoksen tulee olla sellainen, jonka perusteella yhtiö on kauppasopimuksen ehtojen mukaan velvollinen maksamaan korotetun hinnan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisäksi sellainen lain muutos tai viranomaisen päätös, joka lisää yhtiön muita velvoitteita ja jota ei ole voitu ottaa huomioon taloussuunnitelmaa laadittaessa, voi olla perusteena taloussuunnitelman muuttamiselle. Kaikkien edellä mainittujen perusteiden lisäksi edellytyksenä taloussuunnitelman muuttamiseksi on vielä se, että muutoksen perusteena oleva ehto on sisällytetty kauppasopimukseen.

Taloussuunnitelman muutos on tehtävä ja myös ilmoitettava turva-asiakirjojen säilyttäjälle viipymättä sen jälkeen, kun muutoksen perusteena oleva velvoite on syntynyt. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutosperusteesta. Taloussuunnitelman muutoksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava viipymättä myöskin osakkeenostajille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa