Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen kauppa on arvopaperikauppaa, jossa vaihdannan kohteena on asunto-osakeyhtiön osakekirja. Osakekirja oikeuttaa hallitsemaan jotakin yhtiön omistamaa asuinhuonneistoa ja käyttämään siihen mahdollisesti liittyviä tiloja ja alueita. Yleensä asunnon kaupasta neuvoteltaessa ostaja tekee ensin ostotarjouksen. Myyjä voi hylätä tai hyväksyä sen, tai tehdä oman vastatarjouksensa. Tarjous ja tarjoukseen annettu vastaus sitovat molempia osapuolia asunto-osakkeen kaupassa. Jos myyjä on hyväksynyt ostajan tekemän tarjouksen, syntynyt sopimus sitoo molempia osapuolia kaupan tekemiseen.

Esisopimus on sopimus, jolla sitoudutaan myöhemmin tehtävän sopimuksen tekemiseen. Vaikka esisopimus on tarkoitettu korvautumaan pääsopimuksella, se on myös itsessään lopullinen, sitova sopimus. Asuntokaupassa kaupan osapuolet sitoutuvat esisopimuksella tekemään myöhemmin lopullisen kaupan. Kun myyjä on hyväksynyt ostajan tarjouksen, voidaan katsoa syntyneen esisopimus asunto-osakkeen kaupasta. Kaupan osapuolet voivat laatia myös erillisen, varsinaisen esisopimuksen kaupasta. Tyypillisesti tällaista esisopimusta käytetään esimerkiksi silloin kun myyjä ja ostaja ovat päässeet yhteisymmärrykseen kaupasta ja sen ehdoista, mutteivat halua vielä tehdä lopullista kauppaa esimerkiksi verotuksellisista syistä. Voi myös olla, että esisopimuksen tarkoitus on antaa osapuolille vielä aikaa harkita kaupan ehtoja. Esisopimuksella voidaan asettaa ehtoja kaupan syntymisen lopullisille ehdoille. Usein sovitaan esimerkiksi siitä, että kaupasta mahdollisesti vetäytyvä osapuoli joutuu maksamaan tietyn suuruisen sopimussakon.

Asunto-osakkeen kaupassa esisopimuksen muotoa ei ole määritelty. Esisopimus voi siis olla myös suullinen. Esisopimus kannattaa kuitenkin laatia aina kirjallisena. Yleensä esisopimuksen muodon onkin hyvä olla mahdollisimman lähellä lopullisen kauppakirjan muotoa.

Jos tarvitset apua esisopimukseen liittyen, ota yhteyttä, niin lakimiehemme auttavat sinua mielellään.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Yhteenveto

 • Asunto-osakkeen kaupassa kaupan kohteena on osakekirja, mikä oikeuttaa hallitsemaan asuinhuoneistoa.
 • Yleensä kauppaa tehtäessä ostaja voi esittää ostotarjouksen, jonka myyjä voi hylätä tai hyväksyä.  Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, syntyy osapuolia velvoittava sopimus kaupan tekemisestä, eli esisopimus.
 • Esisopimus on mahdollista laatia myös erillisesti.
 • Kun kaupan osapuolet tekevät esisopimuksen, he sitoutuvat myöhemmin tehtävän sopimuksen tekemiseen. Asunto-osakkeen kaupassa tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet sitoutuvat lopulliseen  kaupan tekemiseen.
 • Esisopimukseen voidaan ottaa ehtoja lopullisen kaupan syntymisestä. 
 • Esisopimukselle ei ole muotovaatimuksia asunto-osakkeen kaupassa, mutta sopimus olisi kannattavaa tehdä kirjallisesti.

Summary in English

 • In a housing share transaction, the object of the transaction is a share certificate, which entitles the holder to manage the apartment.
 • Usually, when making a trade, the buyer can present an offer that the seller can reject or accept.  If the seller accepts the offer, there is a binding agreement between the parties to enter into the transaction, i.e. a preliminary agreement.
 • It is also possible to draw up the preliminary agreement separately.
 • When the parties to the transaction enter into a preliminary agreement, they undertake to enter into a subsequent agreement. In a housing share transaction, this means that the parties commit to the final trade.
 • The  preliminary agreement may be subject to conditions for the creation of a final trade.
 • There are no formal requirements for a pre-agreement in the sale of a housing share, but it would be profitable to conclude the agreement in writing.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.  Miksi esisopimus on kannattavaa laatia kirjallisena?

Esisopimus on kannattavaa laatia kirjallisena, jotta sovitut asiat tulevasta asunnon kaupasta eivät luo epäselvyyksiä. Kun esisopimus on laadittu kirjallisena, osapuolet voivat palata sovittuihin ehtoin, jos niistä on epäselvyyksiä. Kirjallisella esisopimuksella vältytään myös mahdollisilta todisteluongelmilta siitä, mitä kaupan osapuolet ovat sopineet.

2. Voiko ostaja tai myyjä vetäytä asunto-osakkeen esisopimuksesta?

Esisopimus on samallailla velvoittava sopimus kuin sopimus, jota se koskee. Siten myös esisopimus tulisi pitää. Esisopimukseen voidaan kuitenkin ottaa mahdollinen ehto siitä, että kauppa voidaan peruuttaa. Esisopimuksessa voi olla myös ehto sakosta, jonka osapuoli joutuu maksamaan rikkoessaan sopimuksen. Lähtökohtaisesti siis sopimuksesta ei voi vetäytä ilman seurauksia, ellei tällaisesta vetäytymisestä ole otettu ehtoa, mutta tällöinkin ehdossa mainittujen kriteerien sopimuksesta vetäytymiseen tulisi täyttyä, jos tällaisia kriteereitä on. 

3. Mitä tapahtuu, jos myyjä kieltäytyy ostajan tarjouksesta?

Kun ostajan tarjouksesta kieltäydytään, asunto-osakkeen kauppaan liittyvää esisopimusta ei ole tapahtunut. Siten osapuolilla ei ole velvollisuuksia toisiaan kohtaan tai sopimusta asuntokaupan tekemisestä.

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Esisopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Varoitukset

 • Esisopimus on myös sitova sopimus. Siitä irtautumisesta voi seurata sopimusrikkomus, ellei kaupan peruuttamisesta tai siitä vetäytymisestä ole otettu nimenomaista ehtoa esisopimukseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]