Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen vakuusarvo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainaa haettaessa on mahdollista käyttää asunto-osaketta vakuutena. Tällöin tulee määritellä, mikä on asunto-osakkeen vakuusarvo. Luottolaitosten tulee laatia kirjallinen luotonmyöntämisohjeistus, jonka pitää täyttää finanssivalvonnan ohjeistukset. Luotonmyöntämisohjeistuksessa otetaan kantaa siihen, millä perusteilla asiakkaan luottokelpoisuutta arvioidaan. Ohjeistuksiin liittyen luottolaitoksilla tulee olla myös sisäiset menettelytavat vakuusien arvostamiselle ja hyväksymiselle.

Vakuudelle on laskettava vakuusarvo ja luottolaitoksen sisäisen ohjeistuksen tulee määrittää vakuuslajikohtainen enimmäisarvostusprosentti sisäisessä ohjeistuksessa. Näiden perusteella on mahdollista arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta. Asuinhuoneistojen vakuusarvon enimmäisrajana pidetään useimmiten 70–80 prosenttia arvostushetken käyvästä arvosta. Arvostuksessa vaikuttaa monet tekijät, kuten omaisuuden arvon kehittyminen ja realisointikelpoisuuteen vaikuttavat tekijät. Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan vakuusarvon tulee perustua aina tapauskohtaiseen arvioon ja luotonantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota vakuuksiin, joiden käyvän arvon ei voida katsoa olevan vakaa.

Yhteenveto

 •  Asunto-osaketta voidaan käyttää lainan vakuutena, ja tällöin pitää määritellä, mikä on asunto-osakkeen vakuusarvo.
 • Luottolaitosten pitää tehdä kirjallinen luotonmyöntämisohjeistus, ja ohjeistuksen tulee täyttää finanssivalvonnan ohjeistukset. Luotonmyöntämisohjeistuksessa otetaan kantaa luottokelpoisuuden arviointiin. 
 • Vakuudelle täytyy laskea vakuusarvo ja luottolaitoksen sisäisen ohjeistuksen tulee määrittää vakuuslajikohtainen enimmäisarvostusprosentti. 
 • Vakuusarvon ja vakuuslajikohtaisen enimmäisarvostusprosentin avulla voidaan arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta. 
 • Asuinhuoneistojen vakuusarvon enimmäisrajana pidetään yleensä 70-80 prosenttia arvostushetken käyvästä arvosta. Vakuusarvoon vaikuttaa useampi seikka, esimerkiksi omaisuuden arvon kehittyminen ja realisointikelpoisuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Vakuusarvon pitää perustua tapauskohtaiseen arvioon ja luotonantajan tulee kiinnittää erityisesti huomiota vakuuksiin, joiden käypä arvo ei ole vakaa.

Summary in English

 • A housing share can be used as collateral for a loan, and in this case it is necessary to determine what the value of collateral of the housing share is.
 • Credit institutions must make written instructions for granting credit, and the instructions must meet the guidelines of financial supervision. The credit-granting guidelines take a position on the assessment of creditworthiness.
 • The collateral value must be calculated and the credit institution's internal guidelines must determine the maximum valuation percentage per collateral type.
 • The collateral value and the maximum valuation percentage per collateral type can be used to assess the customer's creditworthiness.
 • The maximum collateral value of residential apartments is usually considered to be 70-80% of the fair value at the time of valuation. The collateral value is affected by several factors, such as the development of the value of the asset and the factors affecting the liquidation competence of the asset.
 • The collateral value must be based on a case-by-case assessment and the lender must pay particular attention to collateral whose fair value is not stable.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mikä on vakuusarvo?

Vakuuden arvolla tarkoitetaan vakuutena toimivan omaisuuden, kuten vaikka asunto-osakkeen, kelpaavaa osuutta kyseisen omaisuuden markkina-arvosta.

2. Mihin vakuusarvon tulee perustua?

Vakuusarvon tulisi perustua tapauskohtaiseen arvioon finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Arvioon voi vaikuttaa esimerkiksi omaisuuden realisointikelpoisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten myös omaisuuden arvon kehittyminen.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]