Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja osakekirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan kohteena ovat yleensä paperimuodossa olevat osakekirjat, jotka ovat arvopapereita. Osakekirjat sisältävät tiedot osakeryhmistä, jotka oikeuttavat hallitsemaan tietyssä asunto-osakeyhtiössä olevaa tiettyä asuntoa ja sen mahdollisia tiloja sekä alueita.

Osakekirja on osakeoikeuksiin liittyvä todistus. Se sisältää tiedon osakkeenomistajasta sekä osakeryhmien ja asunto-osakeyhtiön yksilöivät tiedot. Lisäksi osakekirja sisältää muun muassa maininnan mahdollisesta yhtiön yhtiöjärjestyksessä olevasta lunastuslausekkeesta. Se ei kuitenkaan sisällä tarkempia määritelmiä osakkeen antamista oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten huoneistojen käyttötarkoituksesta. Tällaiset tiedot sisältyvät yhtiöjärjestykseen. Myös esimerkiksi huoneistojen pinta-alat on määritelty usein joko yhtiöjärjestyksessä tai isännöitsijältä saatavasta isännöitsijäntodistuksessa, josta selviää lisäksi tärkeitä tietoja muun muassa osakehuoneiston arvoon liittyen.

Osakekirjoihin liittyy omistajaolettama. Osakekirjan omistajana eli osakkeenomistajana pidetään sitä henkilöä, jolla osakekirja on hallussa, ja joka on merkitty osakeluetteloon omistajana. Ostajan hallussa oleva osakekirja ja myyntitapahtuman osoittava kauppakirja toimivat luotettavana osoituksena tehdystä asuntokaupasta, ja mahdollistavat osakeluetteloon merkitsemisen.

Käytännössä osakekirja ei ole useinkaan omistajan välittömässä hallinnassa. Osakekirjoja säilytetään yleensä pankissa asuntolainan vakuutena. Lainan maksun jälkeen osakekirjat kuitenkin luovutetaan omistajalle. Jos osakekirja on pankin säilytyksessä, osakekirjan valokopio ja pankin säilytystodistus yleensä kelpaavat selvitykseksi osakeluetteloon merkitsemiselle.

Osakekirjat painetaan nykyisin turvapainossa, tietyssä tähän tarkoitukseen hyväksytyssä painolaitoksessa. Tällä estetään muun muassa kahden tai useamman osakekirjan painaminen samasta osakeryhmästä. Vanhoja, edelleen virallisia osakekirjoja on painettu muualla, koska tällaista velvoitetta tietystä painolaitoksesta ei aikaisemmin ollut. Osakekirjat voidaan painaa sen jälkeen, kun asunto-osakeyhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin. Paperisista asuntojen osakekirjoista on tarkoitus luopua lähivuosina siirtämällä ne sähköiseen järjestelmään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa