Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan suostumuksen antaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisin suostumus, joka vaaditaan asuntoa myydessä, on puolison suostumus. On kuitenkin tilanteita, joissa asunnolla on enemmän omistajia, ja tällöin vaaditaan kaikkien asunnon omistajien suostumus. Tilanne voi esimerkiksi olla käsillä, kun on kyse kuolinpesästä, jossa on useampi osakas. Jos joku kaupan osapuolista on vajaavaltainen, niin silloin tulee hankkia maistraatin lupa. Ostaja ei kuitenkaan tarvitse suostumusta, ellei ole vajaavaltainen.

Jos asunnon omistaa yksin, voi sen myös myydä yksin. Kuitenkin, jos omistajia on enemmän, pitää tällöin saada kaikkien suostumus asuntokauppaan. Suostumus tarvitaan, jos talon omistaja on avioliitossa ja talo on tarkoitettu molempien puolisoiden yhteiseksi kodiksi. Tällöin tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Suostumus siispä vaaditaan, vaikka asunto olisi toisen omistama ja avio-oikeudesta vapaa. Puolison suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettu omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa muuhun tarkoitukseen ja, jos kotia tai siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta kiinteästi omaisuuden arvoa.

Suostumus tarvitaan kiinteän omaisuuden ja sillä olevan kiinteän rakennuksen, asunto-osakkeiden ja vuokraoikeuden luovutukseen. Yhteisen asuinirtaimiston ja perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu irtaimen omaisuuden luovutus vaatii myös osapuolten suostumusta. Mikäli luovutus on kuitenkin tapahtunut, niin puolison tulee nostaa kanne kolmen kuukauden kuluessa, jottei luovutus jää voimaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Suostumus vaaditaan kirjallisena. Kirjallisen suostumuksen tulee olla pätevä ja asiallisesti kirjoitettu. Kiinteää omaisuutta koskeva suostumus voidaan myös vahvistaa kaupanvahvistajan oikeaksi todistamana. Suostumus voidaan tehdä myös sähköisenä lain edellyttämällä tavalla.

Tuomioistuin voi antaa poikkeusluvan kiinteistön luovutukseen siinä tapauksessa, jos puoliso ei ole kieltäytynyt antamasta suostumustaan tai jos suostumusta ei muusta syystä ole saatu hankituksi. Tuomioistuin voi siispä antaa luvan asuntokauppaan ilman toisen puolison suostumusta, jos siihen on riittävät perustelut.

Asuntokauppaa tehdessä kannattaa siispä olla huolellinen, että hankkii myyjän asemassa kaikki vaadittavat suostumukset kirjallisena. Näin vältytään epäselvyyksiltä esimerkiksi kaupan jälkeen. Myös ostajan kannattaa tutustua suostumuksiin ja niiden pätevyyteen myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi. Epäselvissä tilanteissa kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa