Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan suostumuksen antaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisin suostumus, joka vaaditaan asuntoa myydessä, on puolison suostumus. On kuitenkin tilanteita, joissa asunnolla on enemmän omistajia, ja tällöin vaaditaan kaikkien asunnon omistajien suostumus. Tilanne voi esimerkiksi olla käsillä, kun on kyse kuolinpesästä, jossa on useampi osakas. Jos joku kaupan osapuolista on vajaavaltainen, niin silloin tulee hankkia digi-ja väestötietoviraston lupa. Ostaja ei kuitenkaan tarvitse suostumusta, ellei hän ole vajaavaltainen.

Jos asunnon omistaa yksin, voi sen myös myydä yksin. Kuitenkin, jos omistajia on enemmän, pitää tällöin saada kaikkien suostumus asuntokauppaan. Suostumus tarvitaan, jos talon omistaja on avioliitossa ja talo on tarkoitettu molempien puolisoiden yhteiseksi kodiksi. Tällöin tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Suostumus siispä vaaditaan, vaikka asunto olisi toisen omistama ja avio-oikeudesta vapaa. Puolison suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettu omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa muuhun tarkoitukseen ja, jos kotia tai siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta kiinteästi omaisuuden arvoa.

Suostumus tarvitaan kiinteän omaisuuden ja sillä olevan kiinteän rakennuksen, asunto-osakkeiden ja vuokraoikeuden luovutukseen. Yhteisen asuinirtaimiston ja perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu irtaimen omaisuuden luovutus vaatii myös osapuolten suostumusta. Mikäli luovutus on kuitenkin tapahtunut, niin puolison tulee nostaa kanne kolmen kuukauden kuluessa, jottei luovutus jää voimaan.

Suostumus vaaditaan kirjallisena. Kirjallisen suostumuksen tulee olla pätevä ja asiallisesti kirjoitettu. Kiinteää omaisuutta koskeva suostumus voidaan myös vahvistaa kaupanvahvistajan oikeaksi todistamana. Suostumus voidaan tehdä myös sähköisenä lain edellyttämällä tavalla.

Tuomioistuin voi antaa poikkeusluvan kiinteistön luovutukseen siinä tapauksessa, jos puoliso ei ole kieltäytynyt antamasta suostumustaan tai jos suostumusta ei muusta syystä ole saatu hankituksi. Tuomioistuin voi siispä antaa luvan asuntokauppaan ilman toisen puolison suostumusta, jos siihen on riittävät perustelut.

Asuntokauppaa tehdessä kannattaa siispä olla huolellinen, että hankkii myyjän asemassa kaikki vaadittavat suostumukset kirjallisena. Näin vältytään epäselvyyksiltä esimerkiksi kaupan jälkeen. Myös ostajan kannattaa tutustua suostumuksiin ja niiden pätevyyteen myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi. Epäselvissä tilanteissa kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen.

Yhteenveto

 • Eri tilanteissa asunnon myyntiin voidaan tarvita useamman henkilön suostumus. Avioliitossa asunnon myyntiin tarvitaan puolison suostumus, jos asunto on heidän yhteiseen asumiseen tarkoitettu. Myös silloin, kun useampi henkilö omistaa asunnon, tarvitaan jokaisen omistajan suostumus. Jos jompikumpi asunnon luovutuksen osapuolista on vajaavaltainen, tarvitaan digi-ja väestötietoviraston lupa.
 • Puolison suostumusta asunnon myyntiin ei tarvita, jos luovutettu omaisuus on tarkoitettu muuhun käyttötarkoitukseen ja, jos kotia tai siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta kiinteästi omaisuuden arvoa.
 • Kiinteän omaisuuden ja sillä olevan kiinteän rakennuksen, asunto-osakkeiden ja vuokra-oikeuden luovutukseen tarvitaan suostumus, mutta jos tätä ei ole annettu, puolison on mahdollista nostaa kanne kolmen kuukauden kuluessa, ettei luovutus jää voimaan. 
 • Suostumuksen täytyy olla kirjallinen ja pätevä. Suostumus voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
 • Tuomioistuimen on mahdollista antaa poikkeuslupa kiinteistön luovutukseen, jos puoliso ei ole suostumustaan antanut. 

Summary in English

 • In different situations, more than one person's consent may be required to sell the apartment. In marriage, a spouse's consent is required for the sale of the apartment if the apartment is intended for their joint residence. Also, when more than one person owns an apartment, the consent of each owner is required. If one of the parties to the housing transfer is incompetent, a permit from the Digital and Population Data Services Agency is required.
 • A spouse's consent to the sale of the apartment is not required if the transferred property is intended for another purpose and if the home or the land associated with it cannot be excluded from the assignment without permanently reducing the value of the property.
 • Consent is required for the transfer of immovable property and its immovable building, housing shares and rental right, but if this is not granted, it is possible for the spouse to bring an action within three months so that the transfer does not remain in effect.
 • Consent must be in writing and valid. Consent can also be given electronically.
 • It is possible for the court to grant an exemption for the transfer of the property if the spouse has not given his or her consent.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko kiinteän omaisuuden luovutus tulla päteväksi ilman puolison suostumusta?

Tällaisen omaisuuden luovutus voi tulla päteväksi, jos puoliso ei nosta kannetta pätemättömyyden julistamiseksi lain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tietää oikeustoimesta. Luovtutus voi pätevöityä myös, jos saannolle on annettu lainhuuto eikä se, joka omaisuuden on saannut luovutuksen tapahtuessa tiennyt luovutusoikeuden puuttumisesta eikä hänen olisi myöskään pitänyt tietää siitä.

2. Jos useampi henkilö omistaa asunnon, voiko henkilö luovuttaa oman osuutensa?

Lain mukaisesti yhteisomistaja saa luovuttaa oman osuutensa ilman toisten omistajien suostumusta, mutta tällainen toimi ei saa loukata muiden omistajien samanlaisia etuja tai oikeuksia. Koko asuntoon kohdistuviin toimiin tarvitaan jokaisen omistajan lupa.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]