Minilex - Lakipuhelin

Osakkeen luovutus ja panttaus rakentamisvaiheen aikana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun perustajaosakas myy asunto-osakkeen rakentamisvaiheen aikana, on kauppasopimus tehtävä kirjallisesti, jotta se sitoisi ostajaa. Esimerkiksi suullisesti tehty sopimus ei siten sido ostajaa. Sopimus ei sido ostajaa myöskään siinä tapauksessa, että sopimuksen täyttämisestä ei ole annettu asianmukaista vakuutta. Perustajaosakkaan on lisäksi annettava kauppasopimus viivyttelemättä tiedoksi turva-asiakirjojen säilyttäjälle rekisterimerkinnän tekemistä varten. Mikäli perustajaosakas ei tee viipymättä tätä tiedoksiantoa, sopimus lakkaa sitomasta ostajaa.

Rakentamisvaiheessa olevan osakeyhtiön osakkeen panttaus on tehtävä niin ikään kirjallisesti, jotta panttaus olisi sitova. Lisäksi on huomattava, että perustajaosakas ei saa antaa pantiksi sellaista osaketta, josta on jo tehty kauppa. Hän ei voi myöskään myydä osaketta, jonka on jo pantannut. Uhkana kyseisten kieltomääräysten sivuuttamiselle on panttauksen mahdollinen tehottomuus ostajaa kohtaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa