Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden siirtyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myynti- ja luovutustilanteissa olennaista on omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen. Kun asunto myydään, on aiheellista sopia, missä vaiheessa hallintaoikeus siirtyy toiselle. Lainsäädännön mukainen lähtökohta on, että oikeus asunnon hallintaan siirtyy ostajalle samaan aikaan kuin omistusoikeus eli heti kaupantekohetkellä. Myyjä ja ostaja voivat kuitenkin sopia kauppakirjassa siitä, että asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalle vasta myöhemmin. Käytännön syy tällaiseen järjestelyyn voi olla myyjän tarve löytää uusi asunto ennen poismuuttoa. Myös omistusoikeuden siirtymisestä voidaan sopia erikseen.

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi asiasta olisi tarkoituksenmukaista kirjata sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Käytännössä olisi siis hyvä, että sopimuksessa mainittaisiin aina, milloin hallintaoikeus todellisuudessa siirtyy.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostajan oikeus saada kiinteistö hallintaansa tarkoittaa, että kiinteistö rakennuksineen tulee luovuttaa hänen käyttöönsä siinä kunnossa kuin kaupan yhteydessä on katsottava sovitun. Jos on sovittu, että hallinta luovutetaan ostajalle vasta myöhemmin, kohteen tuotto kuuluu myyjälle hänen hallinta-ajaltaan. Myyjä ei kuitenkaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myydyn kiinteistön kotitarvekäyttöön. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästäkin toisin. Jos kyse on pelkästä asunto-osakkeesta, on mahdollista, että asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalla ennen omistusoikeuden siirtymistä. Tällöin ostaja saa hallita asuntoa haluamallaan tavalla, mutta hän ei voi luovuttaa sitä eteenpäin ennen omistusoikeuden siirtymistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa