Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden siirtyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myynti- ja luovutustilanteissa olennaista on omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen. Kun asunto myydään, on aiheellista sopia, missä vaiheessa hallintaoikeus siirtyy toiselle. Lainsäädännön mukainen lähtökohta on, että oikeus asunnon hallintaan siirtyy ostajalle samaan aikaan kuin omistusoikeus eli heti kaupantekohetkellä. Myyjä ja ostaja voivat kuitenkin sopia kauppakirjassa siitä, että asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalle vasta myöhemmin. Käytännön syy tällaiseen järjestelyyn voi olla myyjän tarve löytää uusi asunto ennen poismuuttoa. Myös omistusoikeuden siirtymisestä voidaan sopia erikseen.

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi asiasta olisi tarkoituksenmukaista kirjata sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Käytännössä olisi siis hyvä, että sopimuksessa mainittaisiin aina, milloin hallintaoikeus todellisuudessa siirtyy.

Ostajan oikeus saada kiinteistö hallintaansa tarkoittaa, että kiinteistö rakennuksineen tulee luovuttaa hänen käyttöönsä siinä kunnossa kuin kaupan yhteydessä on katsottava sovitun. Kiinteistön kaupassa kohteen tuotto ennen sen hallinnan luovutusta kuuluu myyjälle hänen hallinta-ajaltaan. Myyjä ei kuitenkaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myydyn kiinteistön kotitarvekäyttöön. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästäkin toisin. Jos kyse on pelkästä asunto-osakkeesta, on mahdollista, että asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalla ennen omistusoikeuden siirtymistä. Tällöin ostaja saa hallita asuntoa haluamallaan tavalla, mutta hän ei voi luovuttaa sitä eteenpäin ennen omistusoikeuden siirtymistä.

Yhteenveto

  • Lähtökohtana on, että omistusoikeus ja hallintaoikeus siirtyvät samanaikaisesti kaupantekohetkenä, mutta tästä voidaan poiketa sopimalla muuta.
  • Jos hallintaoikeus siirtyy kaupanteon jälkeen, tämä tulee merkitä sopimukseen.
  • Asunto-osakkeilla tapahtuvassa asuntokaupassa hallintaoikeuden luovutus on mahdollista toteuttaa ennen omistusoikeuden siirtämistä, mutta tällöin asunnon luovuttaminen eteenpäin ei ole mahdollista.

Summary in English

  • As a rule, ownership and the right of possession are transferred simultaneously at the time of the transaction, but this can be deviated by agreeing otherwise.
  • If the right of possession is transferred after the transaction, this should be entered in the contract. 
  • In a housing transaction involving housing shares, it is possible to carry out the transfer of the right of possession before the transfer of ownership, but in this case it is not possible to pass on the apartment.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.  Voiko ostaja määrätä kiinteistön tuotosta ennen hallinnan luovutusta?

Tilanteessa, jossa hallinnan luovutusta ei ole vielä tehty, kiinteistön tuotto kuuluu myyjälle. Myyjä saa kuitenkin hyödyntää vain kotitarvikekäyttöön maa-aineksia tai metsää kiinteistöltä. Ostaja ei voi estää näiden oikeuksien käyttöä.  Jos myös jostain muista oikeuksista myyjän hyväksi on sovittu, ostaja ei saa estää niiden käyttöä.

2. Milloin myyjä voi olla luovuttamatta hallintaoikeutta kiinteistöön?

Tilanteessa, jossa myyjällä on vaatimus liittyen ostajan sopimusrikkomukseen, myyjän ei tarvitse luovuttaa kiinteistön hallintaa ostajalle. 

3. Milloin hallinnan luovutus tapahtuu asunto-osakkeiden kaupassa, jos siitä ei ole sovittu?

Tällaisessa tilanteessa hallinnan luovutuksen pitää toteutua kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun ostaja ja myyjä tekivät kaupan. Tämän aikamääreen arvioimiseen vaikuttaa aika, mikä menisi samanlaisen asunnon valmistamiseen yleensä. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]