Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden siirtyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myynti- ja luovutustilanteissa olennaista on omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen. Kun asunto-osake myydään, on aiheellista sopia missä vaiheessa hallintaoikeus siirtyy toiselle. Lainsäädännön mukainen lähtökohta on, että oikeus myydyn kohteen hallintaan siirtyy ostajalle samalla, kun kauppa tehdään. Näin siis jos muuta ei ole sovittu. Toki kauppakirjassa voidaan myös sopia siitä, että kaupan kohteen omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle vasta myöhemmin kuin kaupantekohetkellä. Käytännön syy tällaiseen järjestelyyn voi olla myyjän tarve löytää uusi asunto ennen vanhan myyntiä. Tämä lähtökohta koskee myös ehdollisia kauppoja eli esim. tilannetta, jossa on sovittu, että kauppahinta maksetaan vasta myöhemmin ja omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi sekä mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi asiasta on tarkoituksenmukaista ottaa nimenomainen sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Käytännössä olisi siis hyvä, että sopimuksessa mainittaisiin aina joka tapauksessa, milloin hallintaoikeus todellisuudessa siirtyy.

Ostajan oikeus saada kiinteistö hallintaansa tarkoittaa, että kiinteistö rakennuksineen tulee luovuttaa hänen käyttöönsä siinä kunnossa kuin kaupan yhteydessä on katsottava sovitun. Jos on sovittu, että hallinta luovutetaan ostajalle vasta myöhempänä ajankohtana ja että kiinteistö jää toistaiseksi myyjän hallintaan, tätä myyjän hallintaa koskevat seuraavat lähtökohdat; kohteen tuotto kuuluu myyjälle hänen hallinta-ajaltaan. Hän ei kuitenkaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myydyn kiinteistön kotitarvekäyttöön. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästäkin poiketen, sillä kaupanteossa vallitsee sopimusvapaus. Sen sijaan, jos kyse on pelkästä asunto-osakkeesta, on mahdollista, että niiden hallintaoikeus siirtyy ostajalla ennen omistusoikeuden siirtymistä. Tällöin ostaja saa hallita osakkeita haluamallaan tavalla, mutta ei voi luovuttaa niitä eteenpäin, ennen kuin itse omistusoikeus on hänelle siirtynyt. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme! He auttavat ilomielin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa