Minilex - Lakipuhelin

Avoero ja asunto-osake

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erottelu ja yhteisomistussuhde

Avoliitoissa on erotettavissa avoliittolain mukaiset avoliitot ja muut avoliitot. Avoliittolain mukaisia avopuolisoita ovat parisuhteen osapuolet, jotka ovat:

  • asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta
  • tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

Avoliiton päättyessä avoeroon, sovelletaan eroon yleisiä siviilioikeudellisia oikeusperiaatteita. Avoliiton purkautuessa ja yhteistaloutta purettaessa kumpikin puoliso saa itselleen kuuluvan omaisuuden.

Avoliittolain mukaisissa avoeroissa suoritetaan vaadittaessa omaisuuden erottelu. Mikäli avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, on yhteisomistussuhde vaadittaessa purettava.

Asunto-osakkeeseen edellä mainittua soveltaen tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vain toinen avopuolisoista omistaa asunto-osakkeen tai sen saanto on kirjattu hänelle, eli asunto-osake on hänen nimissään, kuuluu asunto-osake lähtökohtaisesti tälle avopuolisolle. Avopuolisot voivat omistaa asunto-osakkeen myös puoliksi tai muussa omistusosuuksien suhteessa, tällöin toisen osuus on mahdollista lunastaa tai vaadittaessa yhteisomistussuhde on purettava.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Riitaisissa tilanteissa avopuoliso voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Pesänjakajaa ja yhteisomistussuhteen purkamista voivat avoliittolain perusteella hakea kuitenkin vain avoliittolain mukaisessa avoliitossa eläneet avoparit. Tästä huolimatta myös muissa kuin avoliittolain mukaisessa avoliitossa eläneet puolisot voivat hakea yhteisomistussuhteen purkamista käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus määrää tällöin tarvittaessa uskotun miehen asunto-osakkeen myyntiä varten.

Asunnon hallinta

Avoliiton päättyessä käytettävissä ei ole yhteiselämän lopettamista vastaavaa menettelyä. Aviopuoliso voi hakea yhteiselämän lopettamista tuomioistuimelta ja tällöin se puolisoista jää yhteiseen kotiin, jolla katsotaan olevan siihen suurempi tarve. Näin ollen avopuoliso ei voi vaatia tai saada oikeutta jäädä asumaan puolisonsa omistamaan asuntoon avoliiton purkautuessa. Entiset avopuolisot voivat tietysti sopia oikeudesta jäädä asumaan yhteiseen kotiin vapaasti.

Tämä on vain yleisesitys avoeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvistä seikoista. Avoeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvissä ongelma- ja tulkintatilanteissa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa