Minilex - Lakipuhelin

Avoero ja asunto-osake

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erottelu ja yhteisomistussuhde

Avoliitoissa on erotettavissa avoliittolain mukaiset avoliitot ja muut avoliitot. Lain mukaisia avopuolisoita ovat parisuhteen osapuolet, jotka ovat:

 • asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta
 • tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

Avoliiton päättyessä avoeroon, sovelletaan eroon yleisiä siviilioikeudellisia oikeusperiaatteita. Avoliiton purkautuessa ja yhteistaloutta purettaessa kumpikin puoliso saa itselleen kuuluvan omaisuuden.

Avoliittolain mukaisissa avoeroissa suoritetaan vaadittaessa omaisuuden erottelu. Mikäli avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, on yhteisomistussuhde vaadittaessa purettava.

Asunto-osakkeeseen edellä mainittua soveltaen tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vain toinen avopuolisoista omistaa asunto-osakkeen tai sen saanto on kirjattu hänelle, eli asunto-osake on hänen nimissään, kuuluu asunto-osake lähtökohtaisesti tälle avopuolisolle. Avopuolisot voivat omistaa asunto-osakkeen myös puoliksi tai muussa omistusosuuksien suhteessa, tällöin toisen osuus on mahdollista lunastaa tai vaadittaessa yhteisomistussuhde on purettava.

Riitaisissa tilanteissa avopuoliso voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Pesänjakajaa ja yhteisomistussuhteen purkamista voivat avoliiton perusteella hakea kuitenkin vain lain mukaisessa avoliitossa eläneet avoparit. Tästä huolimatta myös muissa kuin lain mukaisessa avoliitossa eläneet puolisot voivat hakea yhteisomistussuhteen purkamista käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus määrää tällöin tarvittaessa uskotun miehen asunto-osakkeen myyntiä varten.

Asunnon hallinta

Avoliiton päättyessä käytettävissä ei ole yhteiselämän lopettamista vastaavaa menettelyä. Aviopuoliso voi hakea yhteiselämän lopettamista tuomioistuimelta ja tällöin se puolisoista jää yhteiseen kotiin, jolla katsotaan olevan siihen suurempi tarve. Näin ollen avopuoliso ei voi vaatia tai saada oikeutta jäädä asumaan puolisonsa omistamaan asuntoon avoliiton purkautuessa. Entiset avopuolisot voivat tietysti sopia oikeudesta jäädä asumaan yhteiseen kotiin vapaasti.

Tämä on vain yleisesitys avoeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvistä seikoista. Avoeroon ja asunto-osakkeeseen liittyvissä ongelma- ja tulkintatilanteissa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Yhteenveto

 • Lain mukaisia avopuolisoita ovat vähintään 5 vuotta yhteystaloudessa asuneet parisuhteen osapuolet ja osapuolet joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.
 • Avoliiton purkautuessa kumpikin osapuoli saa itselleen kuuluvan omaisuuden. Lain mukaisessa avoliitossa voidaan suorittaa omaisuuden erottelu, ja yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava.
 • Jos asunto-osake on vain toisen avopuolison omistuksessa, kuuluu asunto osake yleensä hänelle. Jos asunto-osake omistetaan puoliksi, toinen osuus voidaan lunastaa tai yhteisomistus voidaan purkaa.
 • Riitaisessa tilanteessa toinen lain mukaisen avoliiton puolisoista voi hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta omaisuuden erottelua varten. 
 • Avoliiton päättyessä avopuoliso ei voi vaatia tai saada oikeutta jäädä asumaan puolisonsa omistamaan asuntoon, elleivät he sovi siitä keskenään. 

Summary in English

 • Common-law spouses in accordance with the Act are those who have lived in a joint household for at least 5 years and those who have or have had a child together or in joint custody.
 • In the event of the dissolution of a common-law marriage, each party acquires the property that belongs to it. In a common-law marriage under the law, the separation of property can be performed, and the co-ownership relationship must be dissolved on demand. 
 • If the housing share is only owned by another common-law spouse, the housing share usually belongs to him/her. If the housing share is owned in half, the other share can be redeemed or the joint ownership can be dissolved.
 • In the event of a dispute, one of the spouses of a common-law marriage in accordance with the law may apply to the district court for the appointment of a executor for the separation of property.
 • At the end of a common-law marriage, the common-law spouse cannot claim or obtain the right to stay in the apartment owned by his or her spouse, unless they mutually agree to do so.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voidaanko pesänjakajan suorittamasta omaisuuden erottelusta valittaa?

Avoliiton purkautuessa pesänjakajan toimittamaa omaisuuden erottelua voi moittia toinen avopuolisoista tai kuolleen avopuolison perilliset. Tällöin moittivan osapuolen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun jako on toimitettu. 

2. Mitä tapahtuu silloin, kun irtaimen omaisuuden omistajaa ei tiedetä avoliiton purkautuessa?

Silloin kun omaisuuden erottelussa ei käy ilmi kummalle avopuolisoista irtain esine kuuluu, irtaimen esineen katsotaan kuuluvan avopuolisoille yhteisesti.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]