Minilex - Lakipuhelin

Asunnon ostossa ilmennyt virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntoihin liittyvät virheet ja niistä seuraavat oikeusvaikutukset vaihtelevat jonkun verran sen mukaan, onko kyseessä uusi asunto, käytetty asunto vai kiinteistö. Lainsäädäntöä asuntokauppoja koskeviin virheisiin on pääasiassa asuntokauppalaissa, maakaaressa ja kuluttajansuojalaissa.

Asunnossa on virhe mm. jos se ei vastaa sovittua tai rakennusvalvonnan säännöksiä, sen ominaisuuksista aiheutuu terveyshaittaa, sitä ei ole rakennettu hyvän rakentamistavan mukaisesti, ammattitaitoisesti tai riittävän hyvälaatuisia materiaaleja käyttäen tai jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä olisi aihetta olettaa. Lisäksi virhe voi koskea sitä, että myyjä on antanut asunnosta tai sen ympäristöstä virheellistä tietoa tai jättänyt oleellisia tietoja kertomatta, ja sen voidaan katsoa vaikuttaneen ostopäätökseen. Edellä mainittuja virhetapauksia kutsutaan yleisiksi virheiksi tai laatuvirheiksi. Asuntoa voi koskea myös taloudellinen virhe, jolloin ostaja ei ole saanut oleellista tietoa tietyistä asuntoon liittyvistä asioista, kuten yhtiövastikkeesta, tai oikeudellinen virhe esimerkiksi asunnon omistukseen, erityisiin oikeuksiin tai lainhuutoon liittyen. Kiinteistönkauppaa voi koskeva myös vallintavirhe, jolloin on kyse mm. kaavaan, naapurikiinteistöön tai lupaan liittyvästä ongelmasta. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, josta hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ellei kysessä ole salainen virhe.

Jos asunnossa ilmenee virhe, asunnon ostajalla on velvollisuus ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisen ajan kuluessa. Virheilmoitukseen tulee liittää vaatimus virheen korjaamisesta tai muusta hyvityksestä. Ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta virheen perusteella. Pidätetty rahamäärä ei saa kuitenkaan ilmeisesti ylittää niitä vaatimukset, joihin ostajalla on oikeus kyseisen virheen perusteella. Ostajalla on oikeus siihen, että virhe korjataan tai oikaistaan muulla tavalla niin, ettei hänelle koidu siitä kustannuksia. Myyjällä on myös on oikeus korjata virhe, vaikka ostaja ei vaatisi sitä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Virhe pyritään oikaisemaan lähtökohtaisesti korjaamaalla se tai antamalla kaupasta hinnanalennusta niin, että hinta on kohtuullinen virheeseen nähden. Viimesijaisena keinona on myös kaupan purkaminen. Mahdollisista oikeuskeinoista on säädetty erikseen kunkin virhetyypin kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa