Minilex - Lakipuhelin

Asunto lahjana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaksi katsotaan vastikkeeton luovutus. Lisäksi lahjanluonteinen luovutus, jossa vastike on vain vähäinen osa asunnon arvosta, katsotaan lahjaksi.  Asunto, niin asunto-osake kuin kiinteistö, voidaan lahjoittaa kokonaisuudessaan tai tiettynä osuutena, esimerkiksi yhtenä kolmasosana koko asunnosta.

Kiinteistön lahjaan sovelletaan kaikkia kiinteistön kaupan muotosäännöksiä. Näin ollen sekä lahjan antajan että lahjan saajan on allekirjoitettava lahjakirja, jonka julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa. Lisäksi, koska myös kiinteistön kauppa on mahdollista laatia sähköisesti, myös kiinteistön lahjoitukseen liittyvä asiakirja voidaan tehdä sähköisesti. Tällöin Omistusoikeus siirtyy lahjansaajalle samoin kuin kiinteistön kaupassa eli luovutuskirjan allekirjoittamisella, ellei omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä ole sovittu toisin.

Asunnon lahjoituksessa on tärkeää huomioida lahjaverotukseen liittyvä lainsäädäntö. Lahjaveroa pitää maksaa  selkeistä lahjoista ja lahjanluonteisista luovutuksista. Lisäksi, kun kauppa- tai vaihtosopimuksessa sovittu vastike on enintään kolme neljäsosaa (3/4) käyvästä hinnasta, katsotaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero lahjaksi, ja siten lahjaveron alaiseksi. Lahjaveron määrään vaikuttavat lahjanantajan ja -saajan sukulaisuussuhde eli lahjaveroluokka sekä lahjan arvo. Lahjaveromäärä nousee progressiivisesti lahjan arvon mukaan.

Aina asunnon lahjoitusta ei tulkita lahjana, vaan sitä voidaan pitää myös ennakkoperintönä. Esimerkiksi rintaperillisten saama asunto-osake tulkitaan useimmiten automaattisesti ennakkoperintönä, ellei muutoin ole määrätty, sillä asunto-osakkeen lahjoituksessa on yleensä kyseessä tavanomaista suurempi lahja. Sen sijaan muille kuin rintaperillisille osoitetuissa lahjoissa asunnon lahjoitusta ei tulkita automaattisesti ennakkoperintönä, vaan lahjaolettamasta poiketaan vain lahjan antajan erityismääräyksestä.

Kun lahjan antamisen tai saamisen tarkemmat oikeudelliset näkökulmat pohdituttavat, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiehen puoleen.

Yhteenveto

 • Lahjaksi voidaan katsoa luovtus, jossa vastike on normaalia pienempi tai sitä ei makseta ollenkaan.
 • Asunto voidaan lahjoittaa osuutena tai kokonaisena.
 • Kiinteistön kaupan muotosäännökset koskevat myös kiinteistön lahjoitusta.
 • Asunnon lahjoituksesta joutuu maksamaan lahjaveroa, mutta lahjaveroa voi joutua maksamaan myös silloin, kun asunnosta maksettava myyntihinta on enintään 75 prosenttia sen oikeasta arvosta.
 • Lahjaveroon vaikuttaa sukulaisuussuhde ja lahjan arvo.
 • Lahjavero nousee sen arvon mukaisesti.
 • Asunnon lahjoitusta voidaan pitää myös ennakkoperintönä.

Summary in English

 • A gift can be considered a transfer in which the consideration is lower than normal or is not paid at all.
 • The apartment can be donated as a portion or as a whole.
 • The form regulations for the sale of real estate also apply to the donation of real estate.
 • Gift tax is payable on a donation of an apartment, but gift tax may also have to be paid when the selling price paid for the apartment is no more than 75 percent of its real value.
 • The gift tax is influenced by the family connection and the value of the gift.
 • The gift tax will go up in line with its value.
 • The donation of the apartment can also be considered pre-inheritance.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin kiinteistön lahjoitus ei ole pätevä?

Kiinteistön lahjoituksessa tulisi noudattaa samoja muotovaatimuksia kuin kiinteistön kaupassa. Siten, jos näitä vaatimuksia ei ole noudatettu, myöskään lahjoitus ei ole sitova. Tällöin esimerkiksi kiinteistön lahjoitus tulisi tehdä kirjallisesti, mutta jos sitä ei tehdä niin, se ei ole sitova. 

2. Mitä tietoja lahjoitusasiakirjassa tulisi olla lahjoitettaessa kiinteistöä?

Kiinteistön lahjoitusasiakirjassa tulisi olla samat pakolliset tiedot kuin kiinteistön kaupasta tehtävässä asiakirjassa. Siten asiakirjan tulisi sisältää tiedot siitä, mikä on luovutuksen tarkoitus, ketkä ovat kiinteistön luovutuksen osapuolet ja mikä kiinteistö on lahjoituksen kohteena. Lisäksi kiinteistön kaupassa tulisi ilmoittaa vastike, mutta tätä ei yleensä makseta lahjasta.

3. Milloin lahjaveroa tarvitsee maksaa?

Silloin kun on kyse on asunnon kaupasta, lahjaveroa ei tarvitse maksaa mikäli maksettu hinta ylittää 75 prosenttia asunnon arvosta. Jos hinta on enintään 75 prosenttia asunnon arvosta, lahjaverovelvollisuus syntyy. Yleisesti lahjaveron maksuvelvollisuus syntyy myös, jos saa samalta henkilöltä lahjoja kolmen vuoden aikana, joiden yhteinen määrä ylittää 5000 euroa tai on 5000 euroa. 

4. Miten ennakkoperintöolettaman saa kumottua lahjoitusta tehdessä rintaperilliselle?

Tämä olettama on mahdollista kumota lahjoittajan toimesta. Hän voi lisätä lahjakirjaan huomautuksen siitä, että kyseinen lahja ei ole ennakkoperintöä. Tällöin lahjaa ei huomioida sellaisena.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]