Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennuksen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa hinnanalennus on yleinen seuraamus asunnossa olevasta virheestä. Ostajalla on tällöin oikeus virhettä vastaavaan tai muutoin virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Lähtökohta tällöin on, että kauppa jää virheestä huolimatta voimaan.

Hinnanalennus edellyttää, että asunnossa on virhe. Asunto-osakkeiden kaupassa virheen ominaisuudet on määritelty erikseen uuden ja käytetyn asunnon osalta. Molempien osalta virheeksi luetaan mm. se, että asunto ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai asunnosta on annettu virheellistä tietoa. Virheiden osalta edellytetään lähtökohtaisesti, että virheen voidaan olettaa vaikuttaneen kaupantekoon. Kiinteistöjen virheistä säädetään erikseen.

Asuntokaupassa ilmennyt virhe pyritään yleensä ensin oikaisemaan. Jos oikaisu ei tule kysymykseen tai jollei sitä tehdä, ostajalla on oikeus vaatia virheeseen nähden kohtuullista hinnanalennusta. Lisäksi ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

Hinnanalennuksen edellytyksenä on, että ostaja ilmoittaa sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Ratkaisevana ajankohtana pidetään hetkeä, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä. Yksityisten välisessä käytetyn asunnon kaupassa virheestä on ilmoitettava kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovutuksen tai, mikäli asunto on jo ostajan hallinnassa, kaupanteon jälkeen. Uuden asunnon kaupassa virheeseen tulee vedota pääasiassa vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virhettä ei ole voinut havaita vuositarkastuksessa, virheeseen on vedotta kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Kun edellä mainitut ajankohdat kuluvat umpeen, ostaja menettää lähtökohtaisesti oikeutensa vedota virheeseen. Tähän on kuitenkin olemassa poikkeussääntöjä silloin, kun on kyse tietyistä törkeistä virheistä.

Ostajalla ja myyjällä on kuitenkin oikeus sopia keskenään kaupan ehdoista, kuten määräajasta, johon mennessä virheeseen on vedottava, mikäli ostaja haluaa vaatia hinnanalennusta. Mikäli ostaja ja myyjä ovat tehneet tällaisen sopimuksen, näitä ehtoja noudatetaan, ellei ehtoja katsota kohtuuttomiksi. Kohtuuttomia sopimusehtoja on mahdollista sovitella.

Yhteenveto

 • Hinnanalennus on yleinen seuraamus asunnon virheestä asuntokaupassa. Lähtökohtana tässä on se, että kauppa jää voimaan virheestä huolimatta.
 • Virheen ominaisuudet on määritelty erikseen käytetyn ja uuden asunnon osalta. Virheiltä edellytetään lähtökohtaisesti sitä, että niiden voidaan olettaa vaikuttaneen kaupantekoon. 
 • Virhe pyritään yleensä ensin oikaisemaan, mutta jos se ei tule kysymykseen, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta. 
 • Hinnanalennuksen edellytyksenä on, että ostaja ilmoittaa virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. 
 • Yksityisten välisessä käytetyn asunnon kaupassa virheestä tulee ilmoittaa viimeistään kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovutuksesta. Uuden asunnon kaupassa virheeseen tulee vedota pääasiassa vuositarkastuksen yhteydessä.
 • Ostajalla ja myyjällä on oikeus sopia keskenään kaupan ehdoista, kuten esimerkiksi virheen ilmoittamisen määräajasta. Tällaisia osapuolten välisiä ehtoja noudatetaan, ellei ehtoja katsota kohtuuttomiksi. 

Summary in English

 • A price reduction is a common consequence of an error in the apartment in a housing transaction. The starting point here is that the trade remains in force despite the mistake.
 • The characteristics of the error are specified separately for the used and new apartment. In principle, errors are required to be presumed to have had an effect on trading.
 • An attempt is usually made to correct the error first, but if it is out of the question, the buyer has the right to demand a price reduction.
 • A condition for a price reduction is that the buyer notifies the seller of the error and the related claims within a reasonable time from when he detected or should have detected the error.
 • In the case of the sale of an used apartment between private persons, the error must be reported no later than two years after the transfer of possession of the apartment.  In the case of  the sale of  a new apartment, the error must be invoked mainly in connection with the annual inspection.
 • The buyer and seller have the right to agree between themselves on the terms of the transaction, such as the deadline for reporting an error. Such terms and conditions between the parties shall be complied with unless the terms and conditions are deemed unreasonable.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä, jos ostaja uskoo, että virheen oikaisemista ei tulla suorittamaan uuden asunnon kaupassa?

Uuden asunnon kaupassa tällaisessa tilanteessa, missä ostaja uskoo, ettei virheen oikaisemista tulla suorittamaan, ostajalla on oikeus vaatia kohtuullista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Ostajalla kuitenkin täytyy olla painavia syitä olettaa, ettei virheen oikaisemista tulla toteuttamaan. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]