Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennuksen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa hinnanalennus on yleinen seuraamus asunnossa olevasta virheestä. Ostajalla on tällöin oikeus virhettä vastaavaan tai muutoin virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Lähtökohta tällöin on, että kauppa jää virheestä huolimatta voimaan.

Hinnanalennus edellyttää, että asunnossa on virhe. Asunto-osakkeiden kaupassa virheen ominaisuudet on määritelty erikseen uuden ja käytetyn asunnon osalta. Molempien osalta virheeksi luetaan mm. se, että asunto ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai asunnosta on annettu virheellistä tietoa. Virheiden osalta edellytetään lähtökohtaisesti, että virheen voidaan olettaa vaikuttaneen kaupantekoon. Kiinteistöjen virheistä säädetään erikseen.

Asuntokaupassa ilmennyt virhe pyritään yleensä ensin oikaisemaan. Jos oikaisu ei tule kysymykseen tai jollei sitä tehdä, ostajalla on oikeus vaatia virheeseen nähden kohtuullista hinnanalennusta. Lisäksi ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Hinnanalennuksen edellytyksenä on, että ostaja ilmoittaa sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Ratkaisevana ajankohtana pidetään hetkeä, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä. Yksityisten välisessä käytetyn asunnon kaupassa virheestä on ilmoitettava kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovutuksen tai, mikäli asunto on jo ostajan hallinnassa, kaupanteon jälkeen. Uuden asunnon kaupassa virheeseen tulee vedota pääasiassa vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virhettä ei ole voinut havaita vuositarkastuksessa, virheeseen on vedotta kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Kun edellä mainitut ajankohdat kuluvat umpeen, ostaja menettää lähtökohtaisesti oikeutensa vedota virheeseen. Tähän on kuitenkin olemassa poikkeussääntöjä silloin, kun on kyse tietyistä törkeistä virheistä.

Ostajalla ja myyjällä on kuitenkin oikeus sopia keskenään kaupan ehdoista, kuten määräajasta, johon mennessä virheeseen on vedottava, mikäli ostaja haluaa vaatia hinnanalennusta. Mikäli ostaja ja myyjä ovat tehneet tällaisen sopimuksen, näitä ehtoja noudatetaan, ellei ehtoja katsota kohtuuttomiksi. Kohtuuttomia sopimusehtoja on mahdollista sovitella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa