Minilex - Lakipuhelin

Virheilmoitus uuden asunnon kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon ostajan on tehtävä virheilmoitus asunnossaan havaitsemistaan virheistä myyjälle tai sille taholle, joka vastaa virheen korjaamisesta myyjän lukuun.

Virheilmoitus eli reklamaatio on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Velvollisuus tehdä virheilmoitus koskee sekä uuden että käytetyn asunnon kauppaa. Uuden asunnon virheet voivat olla sellaisia, jotka ostajan pitäisi havaita viimeistään vuositarkastuksessa. Mikäli ostaja ei ilmoita tällaisista virheistä kyseisessä vuositarkastuksessa eikä myöskään sen ajan kuluessa, jonka myyjä on varannut ostajalle vuositarkastuksessa laadittua pöytäkirjaa koskevien täydennysten ja huomautusten tekemistä varten, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Asunnossa voi luonnollisesti ilmetä myös sellaisia virheitä, joita ei ole ollut mahdollista havaita vuositarkastuksessa eikä sitä ennen. Tällaisesta virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista ostajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa sitä, milloin virhe olisi pitänyt havaita, ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vaikka ostaja laiminlöisi virheilmoituksen tekemisen määräajassa, hän saa tietyissä tilanteissa vedota virheeseen siitä huolimatta. Näin ostaja saa tehdä silloin, kun myyjä tai joku hänen puolellaan on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Samoin on silloin, jos virhe perustuu siihen, ettei asunto täytä niitä vaatimuksia, jotka sille on asetettu terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säädöksissä, tai siihen, että asunnon ominaisuuksista muutoin aiheutuu vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.

Taloudellisen ja oikeudellisen virheen osalta on säädetty, että ostajan on vedottava niihin kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Vetoaminen tapahtuu ilmoittamalla myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Jos myyjä tai joku hänen puolellaan on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti, voi ostaja vedota virheeseen myöhemminkin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa