Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppariita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupoissa, joissa myydään asuinhuoneistoon oikeuttavia asunto-osakkeita, on kyse taloudellisesti suurista sopimuksista myyjien ja ostajien välillä. Asuntokauppoihin liittyy suuria odotuksia, mutta myös suuria pettymyksiä silloin, kun asunto ei vastaa odotuksia. Asuntokaupat johtavatkin suhteellisen usein asuntokauppariitoihin, jotka saattavat myös olla hyvin hankalia riitoja.

Yleisimpiä asuntojen virheitä, jotka johtavat asuntokauppariitoihin, ovat laatuvirheet kuten kosteus- ja homevauriot. Asunnossa voidaan katsoa olevan virhe esimerkiksi silloin, kun se ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun, tai asunto ei vastaa ennen kauppaa myyjän antamia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet ostajan tekemään ostopäätökseen. Myyjällä on laaja tiedonantovelvollisuus asuntoa koskevista tiedoista, vaikka myös ostajaan kohdistuu selonottovelvollisuus. Laatuvirheestä on myös kyse salaisen eli piilevän virheen kohdalla. Silloin myyjä ei ole asuntokauppaa tehtäessä tiennyt asuntoon kohdistuvasta virheestä. Kyse tulee olla merkitykseltään vähäistä suuremmasta virheestä, jotta myyjän vastuu ulottuu myös niihin.

Lisäksi asuntokauppariidoissa voi olla kyse taloudellisista tai oikeudellisista virheistä. Taloudellisessa virheessä myyjä on antanut esimerkiksi osakkaan taloudellisiin velvoitteisiin liittyviä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka jättänyt antamatta niistä tietoa. Oikeudellinen virhe asuntokauppariidan kohteena on etenkin laatuvirheeseen verraten huomattavasti harvinaisempi. Sen kohdalla kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa myyjään nähden sivullinen omistaa asunnon tai osan siitä.

Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle ajoissa, jotta hän voi siihen vedota. Hän ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän on siitä tiennyt tai hän olisi voinut sen havaita ennen asuntokauppaa. Asuntokauppariita voi johtaa kaupan virheen perusteella vahingonkorvauksiin tai kaupan purkuun, mutta yleisimmin kyseeseen tulee hinnanalennus.

Asuntokaupan johtaessa asuntokauppariitaan kannattaa kummankin osapuolen yleensä turvautua jo aikaisessa vaiheessa lakimiehen apuun. Asuntokauppariitoja kannattaa kuitenkin yrittää välttää mahdollisuuksien mukaan, sillä niiden käsittely saattaa tulla kalliiksi ja niiden kesto voi tuntua kohtuuttoman pitkältä. Osapuolten tulisikin järjestää luotettavat kuntotarkastukset asunnolle ennen kauppaa. Myyjän on oltava avoin oikeiden tietojen luovuttamisen suhteen, mutta myös ostajan tulisi perehtyä kohteeseen riittävästi. Kaikki kauppaan vaikuttavat oleelliset asiat tulisi myös ottaa huomioon kirjallisessa sopimuksessa. Mahdolliset puutteet ja poikkeavat seikat kohteessa tulisi kirjata, jotta niihin ei voida myöhemmin vedota kaupan virheinä.

Yhteenveto

 • Asuntokauppariidat ovat prosesseja, jotka altistavat osapuolet helposti riidoille.
 • Iso syy riidoille ovat virheet asunnoissa, jotka voivat esimerkiksi olla laatuvirheitä, kuten home- ja kosteusvaurioita. Virheeksi voidaan myös laskea tietojen pidättäminen myyjän toimesta asunnosta tai sen ympäristöstä.
 • Salainen virhe on laatuvirhe, jonka olemassaolosta kumpikaan kaupan osapuolista ei ole voinut olla tietoisia. Salaiset virheet tarvitsevat yleensä tarkemman tarkastuksen, kuin pintapuolisen läpikäynnin.
 • Riitoja voi myös syntyä taloudellisten- tai oikeudellisten virheiden perusteelta; ensimmäisessä myyjä on voinut esimerkiksi antaa osakkaan taloudellisiin velvoitteisiin liittyviä virheellisia tietoja. Oikeudellinen virhe voi syntyä, kun myyjään nähden sivullinen henkilö omistaa asunnon tai osan siitä.
 • Jotta ostaja voi vedota virheeseen, hänen täytyy ilmoittaa siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa.
 • Virheisiin ei voi vedota, mikäli ostaja on tiennyt asunnon kyseisestä ominaisuudesta, tai voidaan olettaa ostajan olleen siitä tietoinen.
 • Virheiden aiheuttamien riitojen välttämiseksi kannattaa turvautua ammattilaisen neuvontaan. Virheet kannattaa yrittää selvittää neuvottelemalla ennen tuomioistuimen apuun nojaamista.
 • Ennen kauppaa osapuolten tulisi järjestää kuntotarkastukset. Poikkeavat ominaisuudet kannattaa kirjata kauppakirjaan, jotta niihin ei voisi vedota enää tulevaisuudessa.

Summary in English

 • Home sales are easily exposed to disputes.
 • One of the biggest factors for disputes are defects, that can lower the life quality of the new owner. This sort of mistakes can be, for example, quality defects such as mold or moisture damage. A defect can also be things outside of the apartment, like factors in the environment. Keeping that information can be seen as a defect as well.
 • A hidden defect is a defect, that could not been detected before the sale by neither party. Hidden defects can not be detected from the initial inspection, and usually they require professionals to be found.
 • Disputes can also form from other defects, such as legal- or financial defects; an example about the lateral is when the seller keeps information from the buyer about financial obligations that come with the apartment. A legal defect can occur, when the apartment is in possession of a third party, while the sale is happening.
 • If the buyer wishes to appeal the defects, they must notify the seller and file a claim in reasonable time.
 • The right to appeal is void, if the buyer has known about the defects or that can be assumed.
 • To avoid disputes, parties can rely on legal help by contacting a lawyer. Parties should try negotiating before taking the dispute to court. 
 • Before making the contract of sale, parties can get a professional to evaluate the apartment. Qualities that differ from normal should be written down in the contract of sale, so neither party can appeal on them later.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten asuntokaupan riita etenee?

Asuntokaupan riidat johtuvat usein asunnon virheistä. Kun virhe ilmenee, siitä tulee ilmoittaa myyjälle mahdollisimman pian, kuitenkin kohtuullisessa ajassa. Lähtökohtaisesti riitatilanteet yritetään selvittää neuvottelemalla ratkaisua, joka miellyttää molempia. Yleensä tämä on hinnan alennus tai korvaukset virheestä. Jos kuitenkaan yhteistä säveltä ei meinaa löytyä, voi kääntyä juristin puoleen ja viedä asian tuomioistuimen eteen ratkaistavaksi.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]