Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppariita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupoissa, joissa myydään asuinhuoneistoon oikeuttavia asunto-osakkeita, on kyse taloudellisesti suurista sopimuksista myyjien ja ostajien välillä. Asuntokauppoihin liittyy suuria odotuksia, mutta myös suuria pettymyksiä silloin, kun asunto ei vastaa odotuksia. Asuntokaupat johtavatkin suhteellisen usein asuntokauppariitoihin, jotka saattavat myös olla hyvin hankalia riitoja.

Yleisimpiä asuntojen virheitä, jotka johtavat asuntokauppariitoihin, ovat laatuvirheet kuten kosteus- ja homevauriot. Asunnossa voidaan katsoa olevan virhe esimerkiksi silloin, kun se ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun, tai asunto ei vastaa ennen kauppaa myyjän antamia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet ostajan tekemään ostopäätökseen. Myyjällä on laaja tiedonantovelvollisuus asuntoa koskevista tiedoista, vaikka myös ostajaan kohdistuu selonottovelvollisuus. Laatuvirheestä on myös kyse salaisen eli piilevän virheen kohdalla. Silloin myyjä ei ole asuntokauppaa tehtäessä tiennyt asuntoon kohdistuvasta virheestä. Kyse tulee olla merkitykseltään vähäistä suuremmasta virheestä, jotta myyjän vastuu ulottuu myös niihin.

Lisäksi asuntokauppariidoissa voi olla kyse taloudellisista tai oikeudellisista virheistä. Taloudellisessa virheessä myyjä on antanut esimerkiksi osakkaan taloudellisiin velvoitteisiin liittyviä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka jättänyt antamatta niistä tietoa. Oikeudellinen virhe asuntokauppariidan kohteena on etenkin laatuvirheeseen verraten huomattavasti harvinaisempi. Sen kohdalla kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa myyjään nähden sivullinen omistaa asunnon tai osan siitä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle ajoissa, jotta hän voi siihen vedota. Hän ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän on siitä tiennyt tai hän olisi voinut sen havaita ennen asuntokauppaa. Asuntokauppariita voi johtaa kaupan virheen perusteella vahingonkorvauksiin tai kaupan purkuun, mutta yleisimmin kyseeseen tulee hinnanalennus.

Asuntokaupan johtaessa asuntokauppariitaan kannattaa kummankin osapuolen yleensä turvautua jo aikaisessa vaiheessa lakimiehen apuun. Asuntokauppariitoja kannattaa kuitenkin yrittää välttää mahdollisuuksien mukaan, sillä niiden käsittely saattaa tulla kalliiksi ja niiden kesto voi tuntua kohtuuttoman pitkältä. Osapuolten tulisikin järjestää luotettavat kuntotarkastukset asunnolle ennen kauppaa. Myyjän on oltava avoin oikeiden tietojen luovuttamisen suhteen, mutta myös ostajan tulisi perehtyä kohteeseen riittävästi. Kaikki kauppaan vaikuttavat oleelliset asiat tulisi myös ottaa huomioon kirjallisessa sopimuksessa. Mahdolliset puutteet ja poikkeavat seikat kohteessa tulisi kirjata, jotta niihin ei voida myöhemmin vedota kaupan virheinä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa