Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja ostajan vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa ostajan tulee täyttää omat velvollisuutensa lain mukaisessa laajuudessa. Ostajan vastuu koostuu ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja velvollisuudesta ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa.

Ostaja ei saa vedota virheenä sellaiseen seikkaan, jonka hänen katsotaan voineen tietää ennen kauppaa. Jos ostaja on tarkastanut asunnon tai ilman hyvää syytä jättänyt niin tekemättä, ei hän voi vedota sellaiseen seikkaan, jonka hän olisi tarkastuksessa pystynyt havaitsemaan.

Ostajan tarkastusvelvollisuutta rajoitetaan kuitenkin niin, ettei ostajan tarvitse ilman erityistä syytä tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä. Tällöin asunnon virheen arvioinnissa huomioon otetaan myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan oikeus luottaa myyjältä saamiinsa tietoihin. Ostajan ei tarvitse ulottaa tarkastusta sellaisiin seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää teknisiä toimenpiteitä. Tällä viitataan lähtökohtaisesti esimerkiksi asunnon rakenteisiin.

Ostaja ei voi vedota virheeseen, mikäli ei ole tehnyt reklamaatiota eli ilmoittanut virheestä ja vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa myyjälle. Ostaja ei kuitenkaan menetä virheeseen vetoamista, mikäli myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnian vastaisesti ja arvottomasti. 

Yhteenveto

 • Ostajan vastuu asuntokaupassa koostuu ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja virheen ilmoitusvelvollisuudesta. Ostajan siis pitää  tarkastaa asunto ennen kauppaa, sekä ilmoittaa myyjälle virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista kohtuullisessa ajassa.
 • Ostaja ei voi vedota virheeseen, joka hänen katsotaan tienneen ennen asunnon kauppaa. Tämän takia ostaja ei voi vedota virheeseen, jonka hän olisi pystynyt havaitsemaan asunnon tarkastuksessa.
 • Ostajan tarkastusvelvollisuutta on rajoitettu, sillä hänen ei tarvitse tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä ilman erityistä syytä. Tämän lisäksi tarkastusvelvollisuuden toteuttaminen ei edellytä sellaisten seikkojen tutkimista, jotka edellyttävät teknisiä toimenpiteitä. 
 • Ostaja ei menetä oikeutta vedota virheeseen, jos myyjä on toiminut kunnian vastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Summary in English

 • The buyer's responsibility in the housing transaction consists of the obligation to inspect the apartment before the sale and the obligation to report the error. Therefore, the buyer must inspect the apartment before the sale, and inform the seller of the defect and related claims within a reasonable time.
 • The buyer cannot plead an error that he is deemed to have known before the sale of the apartment. As a result, the buyer cannot plead on an error that he would have been able to detect during the inspection of the apartment.
 • The buyer's obligation to inspect is limited, as he does not need to check the accuracy of the information provided by the seller without a specific reason. In addition, the implementation of the inspection obligation does not require the examination of elements that require technical measures.
 • The Buyer does not lose the right to invoke an error if the seller has acted in violation of honour and without value or gross negligence.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin ostajan on ilmoitettava virheestä käytetyn asunnon kaupassa?

Ostajan tulisi ilmoittaa virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista kohtuullisen ajan kuluessa hetkestä, jolloin hän havaitsi kyseisen virheen tai milloin hänen olisi pitänyt havaita se. Kun arvioidaan virheen havaitsemista, ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jolloin ostaja on päässyt tai olisi täytynyt päästä virheen merkityksestä selville. Ostajan pitää ilmoittaa virheestä ja vaatimuksistaan myyjälle kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovutuksen tapahtumisesta, sillä hän menettää muuten oikeutensa vedota siihen. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]