Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen haltuunotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö voi puuttua osakkeenomistajan tai muun huoneistoa käyttävän laiminlyönteihin ja virheelliseen toimintaan ottamalla huoneiston haltuun. Tällöin huoneisto otetaan asunto-osakeyhtiön hallintaan määräajaksi. Haltuunotto voidaan keskeyttää, mikäli haltuunoton perusteena olevat syyt, kuten esimerkiksi osakkaan laiminlyönnit muuttuvat. 

Haltuunottoon on perusteet silloin, kun:

- osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai yhtiölle varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta syntyneitä kuluja

- huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa

- osakehuoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksessä määrättyä käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä tai, jos huoneiston käyttötarkoituksesta ei määrätä yhtiöjärjestyksessä, vastoin yhtiön hyväksymää tai muuten vakiintunutta käyttötarkoitusta

- huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai

- osakkeenomistaja tai muu osakehuoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Päätös huoneiston haltuunotosta kuuluu yhtiökokoukselle, joka päättää asiasta yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöstä ei saa tehdä, jos rikkomuksella on vähäinen merkitys. Yhtiön hallituksen on ensin annettava kirjallinen varoitus osakkeen omistajalle ja vuokralaiselle tai muulle huoneiston asukkaalle. Mikäli varoituksen perusteen oleva seikka korjataan, päätöstä haltuunotosta ei tämän jälkeen voida enää tehdä. Yhtiökokouksen on annettava päätös osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai muulle asukkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Yhteenveto

 • Asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuus ottaa osakkeenomistajan huoneisto haltuunsa. Haltuunotolla puututaan osakkeenomistajan tai muun huoneistoa käyttävän laiminlyönteihin ja virheelliseen toimintaan.
 • Huoneisto otetaan hallintaan määräajaksi, ja se voidaan keskeyttää, mikäli haltuunottoon johtaneet syyt muuttuvat.
 • Huoneiston haltuunotto voi perustua useisiin syihin, kuten maksamattomiin osakkeenomistajan vastuulla oleviin kuluihin, huoneiston käyttöön tai hoitamiseen, sekä sääntöjen noudattamatta jättämiseen.
 • Huoneiston ottamisesta asunto-osakeyhtiön hallintaan päättää yhtiökokous yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöstä haltuunotosta ei saa tehdä, jos kyseessä on rikkomus, jolla on vähäinen merkitys.
 • Ennen haltuunottoa, yhtiön on annettava varoitus osakkeenomistajalle tai muulle huoneistoa käyttävälle. Jos varoituksen syynä oleva asia korjataan, päätöstä huoneiston haltuunotosta ei voi enää tehdä tämän jälkeen.
 • Yhtiökokouksen pitää antaa päätös tiedoksi 60 päivän kuluessa sen tekemisestä. Päätös tulee antaa tiedoksi osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai muulle asukkaalle.

Summary in English

 • A housing company has the opportunity to take over a shareholder's apartment. The takeover will address the negligence and misconduct of the shareholder or other person using the apartment.
 • The apartment will be taken under control for a fixed period of time and may be suspended if the reasons that led to the takeover change.
 • Take-over of an apartment can be based on several reasons, such as unpaid expenses borne by the shareholder, use or maintenance of the apartment, and non-compliance with the rules.
 • The decision to take control of the apartment is made by the general meeting by a simple majority. The decision to take over may not be made in the case of an offence of minor importance.
 • Before taking over, the company must issue a warning to the shareholder or other person using the apartment. If the cause of the warning is corrected, the decision to take possession of the apartment can no longer be made after this.
 • The General Meeting must notify the decision within 60 days of its adoption. The decision must be communicated to the shareholder, tenant or other resident.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Kuinka kauan yhtiö saa pitää hallussaan osakkeenomistajan huoneistoa?

Osakehuoneisto on mahdollista ottaa yhtiön hallintaan kolmeksi vuodeksi. Yleensä ajankohta, milloin tämä määräaika alkaa kulumaan, on se hetki kun yhtiö on saannut huoneiston hallintaansa, mutta yhtiökokous voi päättää myös aikaisemmasta ajankohdasta.

2. Voiko osakkeenomistaja pyrkiä vaikuttamaan haltuunottoon sen tapahduttua?

Osakkeenomistajalla tai muulla huoneistossa asuvalla on mahdollisuus saattaa huoneiston haltuunotto tutkittavaksi tuomioistuimeen, jolloin tuomioistuin tutkii, oliko haltuunotolle oikeanlainen peruste. Tätä koskeva moitekanne täytyy panna vireille 30 päivän kuluessa haltuunotto-päätöksen tiedoksiantamisesta. Jos haltuunoton aiheuttaneet seikat muuttuvat, on myös mahdollista, että haltuunotto keskeytetään.

3. Miten varoitus, joka on annettava ennen asuinhuoneiston haltuunottoa, tulisi tehdä?

Varoitus tulisi tehdä kirjallisesti ja siinä tulisi ilmoittaa mahdollisuus asunnon haltuunottoon, sekä syy sille, miksi varoitus on annettu.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]