Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen haltuunotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö voi puuttua osakkeenomistajan tai muun huoneistoa käyttävän laiminlyönteihin ja virheelliseen toimintaan ottamalla huoneiston haltuun. Tällöin huoneisto otetaan asunto-osakeyhtiön hallintaan määräajaksi. Haltuunotto voidaan keskeyttää, mikäli haltuunoton perusteena olevat syyt, kuten esimerkiksi osakkaan laiminlyönnit muuttuvat. 

Haltuunottoon on perusteet silloin, kun:

- osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai yhtiölle varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta syntyneitä kuluja

- huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »- osakehuoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksessä määrättyä käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä tai, jos huoneiston käyttötarkoituksesta ei määrätä yhtiöjärjestyksessä, vastoin yhtiön hyväksymää tai muuten vakiintunutta käyttötarkoitusta

- huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai

- osakkeenomistaja tai muu osakehuoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Päätöshallintaan otosta kuuluu yhtiökokoukselle, joka päättää asiasta yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöstä ei saa tehdä, jos rikkomuksella on vähäinen merkitys. Yhtiön hallituksen on ensin annettava kirjallinen varoitus osakkeen omistajalle ja vuokralaiselle tai muulle huoneiston asukkaalle. Mikäli varoituksen perusteen oleva seikka korjataan, päätöstä haltuunotosta ei tämän jälkeen voida enää tehdä. Yhtiökokouksen on annettava päätös osakkeen omistajalle, vuokralaiselle tai muulla asukkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa