Minilex - Lakipuhelin

Asumistuki ja omistusasunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asumistukea voidaan myöntää ruokakunnan (eli samassa asunnossa pysyvästi asuvien henkilöiden) asunnon asumismenoihin. Asumistukea voidaan myöntää vain, jos vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunto sijaitsee Suomessa ja se katsotaan vakinaiseksi asunnoksi. Asunnon pitää myös olla asumiskäyttöön sopiva ja käyttötarkoitukseltaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitettu. Asumistukeen oikeutettuja omistusasuntoja ovat osakeasunnot ja muut omistusasunnot.

Ruokakunnalla on oikeus saada asumistukea 80 % asumismenoista. Omistusasunnon hyväksyttäviksi asumismenoiksi katsotaan asunnon hoito- ja rahoitusmenot. Tuettavasta asumismenojen enimmäismäärästä on kuitenkin säädetty erikseen ja siinä on otettu huomioon asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan, yhden henkilön ruokakunnan asumismenot voivat olla enintään 508 euroa kuukaudessa. Lisäksi asumismenoista on vähennetty tulojen mukaan määräytyvä perusomavastuuosuus.

Osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään asunnon vastike sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Osakeasunnossa huomioitavien hoitomenojen määrä voi olla enintään 30 % asunnon enimmäisasumismenoista. Muun omistusasunnon hoitomenot on määritelty erikseen ruokakunnan koon mukaisesti, niin että esimerkiksi yhden henkilön ruokakunnan hoitomenoksi hyväksytään 89 euroa kuukaudessa.

Omistusasunnon rahoitusmenoiksi hyväksytään asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaiset korot 73 % asti. Lainojen on oltava valtion, kunnan, seurakunnan tai julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen myöntämiä. Osakeasunnon rahoitusmenoina voidaan huomioida enintään 70 % asunnon enimmäisasumismenoista. Jos asunnon hoitomenot ylittävät enimmäishoitomenot, ylimenevästä osasta otetaan huomioon 73 % asunnon hyväksyttävinä rahoitusmenoina.

Yleistä asumistukea ei kuitenkaan myönnetä ilman erityistä syytä opiskelijalle, jolla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan oppilaitoksen puolesta eikä ruokakunnille, jonka avio- tai avopuolisoista koostuvan ruokakunnan jäsenillä tai kaikilla ruokakunnan jäsenillä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Yhteenveto

 • Asumistukea varten edellytetään, että asunto sijaitsee Suomessa, kyseessä on vakituinen asunto, sekä se sopii ja on tarkoitettu varsinaiseen asumiskäyttöön.
 • Asumistukea voi saada omistus-vuokra- tai asumisoikeusasuntoon.
 • Asumistukea ruokakunta on oikeutettu saamaan 80%  asumismenoista.
 • Lähtökohtaisesti opiskelija ei saa asumistukea, jos hänellä on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan oppilaitoksen kautta. Sama koskee avio-tai avopuolisoista koostuvia ruokakunnan jäseniä tai kaikkia ruokakunnan jäseniä, jos jollain näistä jäsenistä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Summary in English

 • For housing allowance, it is required that the house is located in Finland, it is a permanent dwelling, and it is suitable and intended for actual housing use.
 • Housing allowance can be obtained for owner-occupied, rental or right-of-occupancy housing.
 • The household is entitled to housing allowance for 80% of housing costs.
 • Usually a student does not receive housing allowance if he or she is entitled to a free-of-charge place in a dormitory through an educational institution. The same applies to members of the household consisting of married or cohabiting couples, or to all members of the household, if any of these members is entitled to the pensioner's housing allowance.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin henkilö kuuluu eri ruokakuntaan, ja miten se vaikuttaa yleiseen asumistukeen?

Henkilö kuuluu eri ruokakuntaan, jos hän on hoitosopimuksella sijoitettu ruokakunnan huolehdittavaksi vamman tai sairauden takia. Myös jos henkilö erillisen hallintasopimuksen tai vuokrasopimuksen vuoksi hallitsee osaa asunnosta, hän kuuluu eri ruokakuntaan. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, eri ruokakuntaan kuuluva ei kuulu saman asumistuen piiriin. Tällainen henkilö voi hakea itselleen erillistä asumistukea.

2. Mitä jos olen oikeutettu yleiseen asumistukeen, mutta olen unohtanut hakea sitä ajoissa?

Edeltäneeltä kuukaudelta asumistuen hakemisesta voi saada asumistukea, mutta henkilön on kuitenkin täytynyt täyttää tällöin jo asumistuen saamiseksi edellytettävät kriteerit. 

3. Miten se vaikuttaa yleisen asumistuen määrittämisessä, jos omistusasunnossa asuvilla on alivuokralainen?

Tällaisessa tilanteessa alivuokralaisen maksama vuokra vähennetään omistusasunnon ruokakunnan hoitomenoista, mutta jos alivuokralaisen maksama vuokrasumma ylittää tämän, voidaan vähennyksiä tehdä myös tämän lisäksi rahoitusmenoista.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]