Minilex - Lakipuhelin

Asumistuki ja omistusasunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asumistukea voidaan myöntää ruokakunnan (eli samassa asunnossa pysyvästi asuvien henkilöiden) asunnon asumismenoihin. Asumistukea voidaan myöntää vain, jos vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunto sijaitsee Suomessa ja se katsotaan vakinaiseksi asunnoksi. Asunnon pitää myös olla asumiskäyttöön sopiva ja käyttötarkoitukseltaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitettu. Asumistukeen oikeutettuja omistusasuntoja ovat osakeasunnot ja muut omistusasunnot.

Ruokakunnalla on oikeus saada asumistukea 80 % asumismenoista. Omistusasunnon hyväksyttäviksi asumismenoiksi katsotaan asunnon hoito- ja rahoitusmenot. Tuettavasta asumismenojen enimmäismäärästä on kuitenkin säädetty erikseen ja siinä on otettu huomioon asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan, yhden henkilön ruokakunnan asumismenot voivat olla enintään 508 euroa kuukaudessa. Lisäksi asumismenoista on vähennetty tulojen mukaan määräytyvä perusomavastuuosuus.

Osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään asunnon vastike sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Osakeasunnossa huomioitavien hoitomenojen määrä voi olla enintään 30 % asunnon enimmäisasumismenoista. Muun omistusasunnon hoitomenot on määritelty erikseen ruokakunnan koon mukaisesti, niin että esimerkiksi yhden henkilön ruokakunnan hoitomenoksi hyväksytään 89 euroa kuukaudessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omistusasunnon rahoitusmenoiksi hyväksytään asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaiset korot 73 % asti. Lainojen on oltava valtion, kunnan, seurakunnan tai julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen myöntämiä. Osakeasunnon rahoitusmenoina voidaan huomioida enintään 70 % asunnon enimmäisasumismenoista. Jos asunnon hoitomenot ylittävät enimmäishoitomenot, ylimenevästä osasta otetaan huomioon 73 % asunnon hyväksyttävinä rahoitusmenoina.

Yleistä asumistukea ei kuitenkaan myönnetä ilman erityistä syytä opiskelijalle, jolla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan oppilaitoksen puolesta eikä ruokakunnille, jonka avio- tai avopuolisoista koostuvan ruokakunnan jäsenillä tai kaikilla ruokakunnan jäsenillä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa