Minilex - Lakipuhelin

Tarjoukseen annettu vastaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyväksyvä vastaus suullisesti tehtyyn tarjoukseen tulee antaa heti, jollei tarjouksen tekijä ole varannut määräaikaa vastauksen antamiseen. Tarjous katsotaan hylätyksi, jos vastausta ei heti anneta. Tarjouksen antaminen suullisesti ei ole suositeltavaa siitä seuraavien mahdollisten näyttövaikeuksien vuoksi. Asuntokaupassa onkin aina suotavaa tehdä tarjoukset ja antaa vastaukset niihin kirjallisesti ja selkeästi.

Jos tarjouksen esittänyt henkilö on asettanut tietyn määräajan vastauksen antamista varten, vastauksen on saavuttava hänelle vaaditussa määräajassa. Tarjous katsotaan rauenneeksi, jos sitä ei ole annettu tuossa määräajassa.

Mikäli myönteinen vastaus saapuu vastaanottajalle liian myöhään, on kyseessä uusi, vastauksen antajan tekemä tarjous. Näin ei kuitenkaan ole, mikäli vastauksen lähettäjä on olettanut vastauksen tulleen oikeassa ajassa perille ja vastaanottajan on täytynyt käsittää tämä. Tällöin, jos vastauksen saaja ei tahdo hyväksyä tarjousta, hänen tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa siitä lähettäjälle. Sopimuksen katsotaan syntyneen vastaamisen myötä, ellei vastaanottaja tee tätä ilmoitusta.

Jos tarjous hyväksytään vastauksessa, mutta vastaus ei tarjoukseen tehdyn lisäyksen, rajoituksen tai ehdon takia vastaa tarjousta, katsotaan se kieltäväksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous. Käytännössä kyseessä on vastatarjous. Jos vastauksen antaja on kuitenkin olettanut vastauksen vastaavan tarjousta ja tarjouksen tekijän on täytynyt käsittää tämä, tarjouksen tekijän tulee reklamoida vastauksen antajalle, jos hän ei halua hyväksyä tarjousta. Muutoin vastauksen sisältämän sopimuksen katsotaan syntyneen.

Tarjouksen hylkääminen tarkoittaa tarjouksen raukeamista, vaikkei tarjouksen voimassaoloaika olisikaan vielä kulunut umpeen. Tarjous raukeaa myös siinä tapauksessa, että sen voimassaoloaika päättyy.

Aina ei edellytetä sitä, että tarjouksen saaja vastaisi tarjoukseen. Tarjouksen tekijä on voinut esimerkiksi ilmoittaa, ettei hän vaadi tarjoukseen nimenomaista vastausta. Tällöinkin tarjouksen saaja on kuitenkin velvollinen kysyttäessä ilmoittamaan, hyväksyykö hän tarjouksen. Mikäli ilmoitusta ei anneta, on tarjous rauennut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]