Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruminen ja sopimussakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan peruminen ja mahdollinen sopimussakko riippuu siitä, onko kyseessä kiinteistön kauppa vai asunto-osakkeen kauppa. Kiinteistöllä tarkoitetaan asuntokauppojen yhteydessä yleensä omakotitaloa ja asunto-osakkeella kerros- ja rivitaloa.

Kiinteistön kauppa

Kiinteistökaupan osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä siitä esisopimuksen. Tällaisessa esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava esisopimus ja kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden läsnä ollessa. Esisopimus ei ole sitova, jos sitä ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Esisopimuksessa on mainittava se päivä, jolloin kiinteistön kauppa viimeistään on tehtävä sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksen voimassaoloa ei ole sopimuksessa määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. Osapuolilla on oikeus vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kaupan esisopimuksessa sovituilla ehdoilla nostamalla kanteen kolmen kuukauden kuluessa.

Osapuolella on oikeus lisäksi saada korvausta esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvausta myyjältä myös tämän johdosta. Usein esisopimukseen liitetään sopimussakkoa koskeva lauseke, jossa sovitaan se summa, minkä kaupasta vetäytyvä osapuoli joutuu maksamaan toiselle osapuolelle.

Jos osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty vaaditulla tavalla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on maksettu, myyjän on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos ostaja tai myyjä on tehnyt osto- tai myyntitarjouksen, se ei aiheuta kummallekaan osapuolelle velvollisuutta lopullisen kiinteistökaupan tekemiseen. Kiinteistönvälittäjien lomakkeissa voi kuitenkin olla ehtoja, joiden mukaan tarjouksen rikkonut osapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkoa. Tällainen ehto ei kuitenkaan ole pätevä kiinteistönkaupassa, eikä velvollisuutta sopimussakon maksamiseen silloin ole kummallakaan osapuolella.

Sopimussakko tulee maksettavaksi siis silloin, jos myyjä tai ostaja määrämuotoisesta ja oikein tehdystä esisopimuksesta huolimatta ei täytä sopimusta. Tällöin osapuolella on oikeus saada korvausta esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos osapuolet ovat tehneet sopimuksen kiinteistön kaupan tekemisestä, mutta sopimus ei täytä esisopimukselle asetettuja vaatimuksia, kaupan tekemisestä kieltäytyneen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä toimista aiheutuneita kuluja.

Asunto-osakkeen kauppa

Jos ostaja on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksen vakuudeksi maksanut myyjälle sovitun rahasumman, tästä käytetään nimitystä käsiraha. Jos ostaja on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksen vakuudeksi sitoutunut ennalta määrätyn korvauksen suorittamiseen sen varalta, että hän vetäytyy kaupasta, tästä käytetään nimitystä vakiokorvaus.

Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha tai saada sovittu vakiokorvaus. Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai jos kauppa jää syntymättä muusta kuin tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjän on palautettava saamansa käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on sovittu, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä käsirahaa vastaava määrä. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on suoritettava ostajalle vakiokorvausta vastaava rahamäärä. Menetettävän käsirahan tai maksettavan vakiosuorituksen määrä voi olla enintään 4 % kauppahinnasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa