Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruminen ja sopimussakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan peruminen ja mahdollinen sopimussakko riippuu siitä, onko kyseessä kiinteistön kauppa vai asunto-osakkeen kauppa. Kiinteistöllä tarkoitetaan asuntokauppojen yhteydessä yleensä omakotitaloa ja asunto-osakkeella kerros- ja rivitaloa.

Kiinteistön kauppa

Kiinteistökaupan osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä siitä esisopimuksen. Tällaisessa esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava esisopimus ja kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden läsnä ollessa. Esisopimus ei ole sitova, jos sitä ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Esisopimuksessa on mainittava se päivä, jolloin kiinteistön kauppa viimeistään on tehtävä sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksen voimassaoloa ei ole sopimuksessa määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. Osapuolilla on oikeus vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kaupan esisopimuksessa sovituilla ehdoilla nostamalla kanteen kolmen kuukauden kuluessa.

Osapuolella on oikeus lisäksi saada korvausta esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvausta myyjältä myös tämän johdosta. Usein esisopimukseen liitetään sopimussakkoa koskeva lauseke, jossa sovitaan se summa, minkä kaupasta vetäytyvä osapuoli joutuu maksamaan toiselle osapuolelle.

Jos osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty vaaditulla tavalla, kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on maksettu, myyjän on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Jos ostaja tai myyjä on tehnyt osto- tai myyntitarjouksen, se ei aiheuta kummallekaan osapuolelle velvollisuutta lopullisen kiinteistökaupan tekemiseen. Kiinteistönvälittäjien lomakkeissa voi kuitenkin olla ehtoja, joiden mukaan tarjouksen rikkonut osapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkoa. Tällainen ehto ei kuitenkaan ole pätevä kiinteistönkaupassa, eikä velvollisuutta sopimussakon maksamiseen silloin ole kummallakaan osapuolella.

Sopimussakko tulee maksettavaksi siis silloin, jos myyjä tai ostaja määrämuotoisesta ja oikein tehdystä esisopimuksesta huolimatta ei täytä sopimusta. Tällöin osapuolella on oikeus saada korvausta esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos osapuolet ovat tehneet sopimuksen kiinteistön kaupan tekemisestä, mutta sopimus ei täytä esisopimukselle asetettuja vaatimuksia, kaupan tekemisestä kieltäytyneen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä toimista aiheutuneita kuluja.

Asunto-osakkeen kauppa

Jos ostaja on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksen vakuudeksi maksanut myyjälle sovitun rahasumman, tästä käytetään nimitystä käsiraha. Jos ostaja on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksen vakuudeksi sitoutunut ennalta määrätyn korvauksen suorittamiseen sen varalta, että hän vetäytyy kaupasta, tästä käytetään nimitystä vakiokorvaus.

Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha tai saada sovittu vakiokorvaus. Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai jos kauppa jää syntymättä muusta kuin tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjän on palautettava saamansa käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on sovittu, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä käsirahaa vastaava määrä. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on suoritettava ostajalle vakiokorvausta vastaava rahamäärä. Menetettävän käsirahan tai maksettavan vakiosuorituksen määrä voi olla enintään 4 % kauppahinnasta.

Yhteenveto

 • Asuntokaupan peruminen sekä siitä johtuvat seuraukset riippuvat kaupan kohteesta; kiinteistöissä ja asunto-osakkeissa on erilaiset toimintatavat. 
 • Asuntokaupasta voidaan tehdä esisopimus, johon voidaan kirjata kaupan ehdot sekä viimeinen mahdollinen päivämäärä kaupanteolle.
 • Esisopimusta rikkova osapuoli on korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.
 • Yleensä esisopimukseen kirjataan sopimussakkolauseke, jossa sovitaan sakkona toimiva summa kaupasta vetäytyvälle osapuolelle.
 • Korvausvelvollisuus toiselle osapuolelle saattaa syntyä myös kaupantekoon liittyvistä toimista, kuten kiinteistöön tutustumisesta tai ilmoittelusta.
 • Jos käsirahaa on maksettu, myyjän tulee palauttaa siitä osa, joka ylittää yllä mainitut kustannukset.
 • Osto- tai myyntitarjous ei velvoita kiinteistökaupan kohdalla lopullisen kaupan tekemiseen, ilman määrämuodossa tehtyä esisopimusta.
 • Kiinteistövälittäjien lomakkeissa saattaa esiintyä ehtoja, joiden mukaan tarjousta rikkonut osapuoli olisi velvollinen maksamaan sopimussakon. 
 • Asuntokaupassa käytetään toisinaan vakiokorvausta, eli ostotarjousta seuraavaa vakuutta, jonka tarkoituksena on suorittaa korvaus ennalta kaupasta vetäytymisen varalta.
 • Jos kauppaa ei synny tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha tai vakiokorvaus.
 • Jos myyjä ei hyväksy vaaditut ehdot täyttävää ostotarjousta, hänen täytyy käsirahan palauttamisen lisäksi suorittaa ostajalle käsirahaa vastaava määrä hyvityksenä.
 • Jos vakiokorvauksesta on sovittu, myyjän täytyy suorittaa ostajalle vakiokorvausta vastaava rahamäärä. Menetettävä käsiraha tai maksettava vakiokorvaus voi olla enintään 4 % kauppahinnasta.

Summary in English

 • Terminating a home sale is dependant on the property in question; estates and apartments have different processes.
 • In estates, it is possible to form an agreement of sale, where parties can decide on details about the sale beforehand, like the last possible date for the sale.
 • When breaking the agreement of sale, the party in question is liable for compensation. Usually a clause concerning this is made for the agreement of sale.
 • Without the agreement of sale, when a sale is terminated, the initiative party has to pay compensation for other aspects concerning the sale process.
 • When an advance payment has been processed, the seller has to return an amount equivalent to previous factors.
 • Making a bid for sale does not bind to complete the purchase.
 • Sometimes, real estate agents have clauses in their contracts, that bind the bidder to pay a contractual penalty if a party withdraws from their bid. However, this is not legally binding.
 • In home sales it is common to pay a standard compensation, which works as a deposit after the initial bid.
 • If the sale is not going to happen due to reasonings which are dependable on the bidder, the seller has the right to keep part of the standard compensation or advance payment as a compensation.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko myyjä perua hyväksytyn ostotarjouksen?

Myyjä voi perua hyväksytyn ostotarjouksen, mutta riippuen kaupan tilanteesta, myyjä saattaa joutua maksamaan ostajalle korvauksia, jos tarjous on täyttänyt kaikki ehdot.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]