Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvaus uuden asunnon virheen johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajalla on oikeus saada korvausta välittömästä vahingosta, joka hänelle aiheutuu asunnon virheen johdosta. Ostajan perheenjäsenellä, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa, on samanlainen oikeus korvaukseen kuin ostajalla. Sama oikeus on myös sellaisella muulla asukkaalla, joka kärsii vahinkoa virheen tai sen oikaisun vuoksi.

Kyseinen korvausvastuu ulottuu esine- ja varallisuusvahinkojen lisäksi henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoja ovat ihmisiin kohdistuvat vahingot, kuten sairastumiset ja loukkaantumiset. Esinevahingot puolestaan kohdistuvat kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen. Välilliset vahingot ovat myyjän vastuulla vain, mikäli myyjä on toiminut huolimattomasti.

Jos henkilövahinko on aiheutunut rakentamisesta käytetystä materiaalista, rakennuksen muusta osasta tai asunnon tarpeistoon kuuluvasta laitteesta, myyjä ei ole vastuussa siitä, paitsi jos hän on toiminut huolimattomasti. Vastuu edellyttää täten myyjän tuottamusta. Huolimattomuus voi liittyä esimerkiksi suunnitteluun tai työsuoritukseen.

Myyjä ei ole korvausvastuussa myöskään silloin, kun materiaaleista tai rakennuksen osasta aiheutuu itse asuntoon tai ostajan koti-irtaimistoon kohdistuva esinevahinko. Tällöinkin edellytetään, ettei myyjä ole toiminut huolimattomasti. Mikäli vahinko siis johtuu myyjän huolimattomuudesta, hän on korvausvelvollinen.

Kodinkoneiden ja muiden asuntoon kuuluvien tarpeistoesineiden aiheuttamista esinevahingoista myyjä ei ole vastuussa silloin, jos vahinko kohdistuu sellaiseen omaisuuteen, jolla ei ole välitöntä käyttöyhteyttä laitteeseen. Tässäkin tapauksessa on edellytyksenä, ettei vahinko johdu myyjän huolimattomuudesta. Jos vahinko johtuu tästä, myyjä on korvausvelvollinen.

On myös mahdollista, että joku muu kuin myyjä on sitoutunut oikaisemaan asunnossa olevan virheen tai muuten vastaamaan asunnon tai siihen kuuluvien laitteiden laadusta myyjän lukuun. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asunnon rakentanutta urakoitsijaa ja asunnon laitteiden valmistajia tai maahantuojia. Tällöin nämä tahot ovat vahingonkorvausvelvollisia sitoumuksen täyttämättä jäämisestä aiheutuneesta vahingosta ostajalle.

Vahingonkorvauksen kanneajasta on tiettyjen tilanteiden osalta säädetty erikseen. Vahinkoa kärsineen tulee nimittäin nostaa kanne rakentamismateriaalin tai muun asunnon ainesosan virheestä asunnolle tai koti-irtaimistolle aiheutuneen esinevahingon korvaamiseksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon vahingon ilmenemisestä. Kolmen vuoden määräaika koskee myös asunnon tarpeistolaitteiden virheestä aiheutuvaa laitteeseen käyttöyhteydessä olevaan omaisuuteen kohdistunutta vahinkoa.

Ehdoton vanhentumisaika kanteen nostamiseksi näiden erityisesti säädettyjen vahingonkorvausten osalta on kuitenkin kymmenen vuotta siitä, kun korvausvelvollinen laski vahingon aiheuttaneen materiaalin, ainesosan tai laitteen liikkeelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]