Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupassa tarvittavat asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa myyjä luovuttaa ostajalle asunto-osakkeet, jotka antavat oikeuden tiettyyn asuinhuoneistoon asunto-osakeyhtiössä. Kaupan kohteena on osakeoikeuksien todistus eli osakekirja, joka sisältää tiedot osakeryhmistä. Asuntokaupassa osakekirjan luovutussopimuksena toimii kauppakirja. Osakekirjan ja kauppakirjan lisäksi tarvitaan useita erilaisia asiakirjoja, jotka on yleensä oltava ostajan nähtävillä jo ennen hänen tekemäänsä ostopäätöstä. Kiinteistöjen kohdalla asuntokaupassa luovutetaan omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön, kuten omakotitaloon. Kiinteistöjen osalta asuntokauppa on aina tehtävä kirjallisella kauppakirjalla maakaaren muotovaatimusten mukaisesti.

Isännöitsijäntodistus on tärkeä ja tarpeellinen asiakirja. Se on liitteineen yleensä saatavissa isännöitsijältä. Siitä ilmenee muun muassa tiedot asunto-osakeyhtiön kiinteistön ja huoneistojen pinta-aloista, yhtiön hallussa olevat muut tilat, yhtiössä tehdyt remontit ja mahdolliset korjaustarpeet sekä yhtiön taloudellinen tila ja osakehuoneistoihin kohdistuvat käyttökustannukset. Tärkeä asiakirja on myös yhtiöjärjestys. Siitä ilmenee esimerkiksi yhtiövastike, huoneistojen käyttötarkoitus, kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan ja yhtiön välillä sekä lunastuslausekkeet.

Kaavoitustietoihin liittyvät asiakirjat voivat olla oleellisia etenkin asunnon arvoon liittyen. Kaavasta voi ilmetä mahdollinen tuleva naapurikiinteistöjen rakentaminen ja esimerkiksi erilaiset liikennejärjestelyt lähialueella. Jos myytävänä oleva asunto on vuokrattu, asunnon ostajan tulee myös nähdä mahdollinen vuokrasopimus. Lisäksi tietyissä tilanteissa rakennuksen energiatodistus on oltava ostajan nähtävillä myös asunto-osakkeiden kaupassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Asuntokaupan kohdistuessa pieneen asunto-osakeyhtiöön ostajan saattaa olla hyödyllistä tutustua myös asunto-osakeyhtiön kiinteistön lainhuutotodistukseen, rasitustodistukseen ja kiinteistörekisteriotteeseen sekä selvittää mahdollisten panttikirjojen olemassaolo sekä niiden säilytys. Jos asuntokauppa taas kohdistuu rakentamisvaiheessa olevaan asuntoon, keskeisiä asiakirjoja ovat myös turva-asiakirjat. Niistä ilmenee tietoja rakennettavasta kohteesta ja itse asunnosta. Kiinteistökaupassa omistajavaihdoksesta on tehtävä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Erilaisilla asuntokaupassa tarvittavilla asiakirjoilla on tarkoitus antaa mahdollisimman totuudenmukainen kuva asunnosta. Asiakirjoista selviää muun muassa asunnon ominaisuudet ja taloyhtiön osakkaan taloudelliset velvoitteet. Ostajan on saatava tiedot tarvittavista asiakirjoista riittävän ajoissa, sillä virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamatta jättäminen saattaa johtaa myyjän virhevastuuseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa