Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupassa tarvittavat asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa myyjä luovuttaa ostajalle asunto-osakkeet, jotka antavat oikeuden tiettyyn asuinhuoneistoon asunto-osakeyhtiössä. Kaupan kohteena on osakeoikeuksien todistus eli osakekirja, joka sisältää tiedot osakeryhmistä. Asuntokaupassa osakekirjan luovutussopimuksena toimii kauppakirja. Osakekirjan ja kauppakirjan lisäksi tarvitaan useita erilaisia asiakirjoja, jotka on yleensä oltava ostajan nähtävillä jo ennen hänen tekemäänsä ostopäätöstä. Kiinteistöjen kohdalla asuntokaupassa luovutetaan omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön, kuten omakotitaloon. Kiinteistöjen osalta asuntokauppa on aina tehtävä kirjallisella kauppakirjalla maakaaren muotovaatimusten mukaisesti.

Isännöitsijäntodistus on tärkeä ja tarpeellinen asiakirja. Se on liitteineen yleensä saatavissa isännöitsijältä. Siitä ilmenee muun muassa tiedot asunto-osakeyhtiön kiinteistön ja huoneistojen pinta-aloista, yhtiön hallussa olevat muut tilat, yhtiössä tehdyt remontit ja mahdolliset korjaustarpeet sekä yhtiön taloudellinen tila ja osakehuoneistoihin kohdistuvat käyttökustannukset. Tärkeä asiakirja on myös yhtiöjärjestys. Siitä ilmenee esimerkiksi yhtiövastike, huoneistojen käyttötarkoitus, kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan ja yhtiön välillä sekä lunastuslausekkeet.

Kaavoitustietoihin liittyvät asiakirjat voivat olla oleellisia etenkin asunnon arvoon liittyen. Kaavasta voi ilmetä mahdollinen tuleva naapurikiinteistöjen rakentaminen ja esimerkiksi erilaiset liikennejärjestelyt lähialueella. Jos myytävänä oleva asunto on vuokrattu, asunnon ostajan tulee myös nähdä mahdollinen vuokrasopimus. Lisäksi tietyissä tilanteissa rakennuksen energiatodistus on oltava ostajan nähtävillä myös asunto-osakkeiden kaupassa.

Asuntokaupan kohdistuessa pieneen asunto-osakeyhtiöön ostajan saattaa olla hyödyllistä tutustua myös asunto-osakeyhtiön kiinteistön lainhuutotodistukseen, rasitustodistukseen ja kiinteistörekisteriotteeseen sekä selvittää mahdollisten panttikirjojen olemassaolo sekä niiden säilytys. Jos asuntokauppa taas kohdistuu rakentamisvaiheessa olevaan asuntoon, keskeisiä asiakirjoja ovat myös turva-asiakirjat. Niistä ilmenee tietoja rakennettavasta kohteesta ja itse asunnosta. Kiinteistökaupassa omistajavaihdoksesta on tehtävä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Erilaisilla asuntokaupassa tarvittavilla asiakirjoilla on tarkoitus antaa mahdollisimman totuudenmukainen kuva asunnosta. Asiakirjoista selviää muun muassa asunnon ominaisuudet ja taloyhtiön osakkaan taloudelliset velvoitteet. Ostajan on saatava tiedot tarvittavista asiakirjoista riittävän ajoissa, sillä virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamatta jättäminen saattaa johtaa myyjän virhevastuuseen.

Yhteenveto

 • Osakekirja on luovutuksen kohteena asuntokaupassa, ja sen luovutussopimuksena toimii kauppakirja. 
 • Osakekirjan ja kauppakirjan lisäksi tarvitaan useita muita asiakirjoja, jotka on yleensä oltava ostajan nähtävillä jo ennen hänen tekemäänsä ostopäätöstä. 
 • Kiinteistön kaupassa luovutetaan omistusoikeus ja hallintaoikeus. Kauppa on tehtävä kirjallisesti ja muotovaatimuksia noudattaen.
 • Isännöitsijätodistus ja yhtiöjärjestys ovat tärkeitä asiakirjoja. Isännöitsijätodistuksesta ilmenee tietoja asunto-osakeyhtiön kiinteistöstä ja huoneistoista, sekä yhtiön taloudellisesta tilasta. Yhtiöjärjestyksestä ilmenee yhtiövastike, kunnossapitovastuun jakautuminen, lunastuslausekkeet ja huoneistojen käyttötarkoitus. 
 • Kaavoitustietoihin liittyvät asiakirjat voivat olla oleellisia asunnon arvoon liittyen, sillä niistä voi ilmetä tuleva naapurikiinteistöjen rakentaminen ja liikennejärjestelyt lähialueella. Myös vuokrasopimus ja energiatodistus täytyy näyttää ostajalle, silloin kun tilanne niin vaatii.
 • Asuntokaupan kohdistuessa pieneen asunto-osakeyhtiöön, ostajan saattaa olla hyödyllistä tutustua tiettyihin muihin todistuksiin, kuten lainhuutotodistukseen, sekä selvittää mahdollisten panttikirjojen olemassaolo. Rakennusvaiheessa olevan asunnon kaupassa turva-asiakirjat ovat keskeisiä.
 • Asuntokaupassa tarvittavien asiakirjojen tarkoitus on antaa totuudenmukainen kuva asunnosta, ja asiakirjoista tulee saada tieto riittävän ajoissa.

Summary in English

 • The share certificate is the subject of a transfer in a housing transaction, and its transfer agreement is the deed of sale.
 • In addition to the share certificate and the deed of sale, a number of other documents are required, which usually have to be available for the buyer to see even before he makes the purchase decision.
 • Property ownership and possession are transferred in the sale of the property. The transaction must be made in writing and in accordance with the formal requirements.
 • The host certificate and the articles of association are important documents. The host certificate shows information about the real estate and apartments of the housing company, as well as the financial condition of the company. The articles of association indicate the company consideration, the division of maintenance responsibilities, redemption clauses and the purpose of use of the apartments.
 • Documents related to zoning information may be relevant to the value of the apartment, as they may indicate future construction of neighboring properties and traffic arrangements in the surrounding area. The lease agreement and energy certificate must also be shown to the buyer when the situation requires it.
 • When a housing transaction is directed at a small housing company, it may be useful for the buyer to familiarise himself with certain other certificates, such as a certificate of registered ownership, as well as to find out the existence of potential pledges. Security documents are key in the sale of an apartment in the construction phase.
 • The purpose of the documents required in a housing transaction is to provide a truthful picture of the apartment, and the documents must be informed in a timely manner.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin asunto-osakkeen kaupassa ostaja saa osakekirjan?

Pääasiassa ostaja saa osakekirjan itselleen asunnon hallinnanluovutuksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu.Turva-asiakirjojen säilyttäjältä osakekirjan saaminen asunnon rakentamisvaiheen päätyttyä eroaa hieman tästä. Turva-asiakirjojen säilyttäjä ei saa luovuttaa osakekirjaa ilman myyjän antamaa suostumusta ennen kuin on selvillä, että ostaja on suorittanut kauppahinnan maksamisen ja samankaltaiset sopimuksen velvoitteet. Sama pätee myös silloin, kun säilyttäjän tiedossa on ostajan velvoitteita, jotka perustuvat sopimukseen  perustajaosakkaan kanssa muutos-tai lisätöiden toteuttamisesta ja ne on sovittu tehtäviksi viimeistään vastaavana ajankohtana kuin kauppahinta. Jos kuitenkin sopimusrikkomuksen seurauksena muutos-tai lisätöitä ei ole tehty kauppahinnan maksuajankohtana, säilyttäjän pitää luovuttaa osakekirja.

2. Miksi asiakirjat ovat tärkeitä asunnon kaupassa?

Eri asiakirjat ovat tärkeitä siksi, että niistä selviää asunnon ominaisuudet ja osakkaan taloudelliset velvoitteet. Tämän lisäksi asiakirjojen on tarkoitus välittää mahdollisimman todenmukainen kuva myytävästä asunnosta, joten ostaja voi hyödyntää niitä ostopäätöksen muodostamisessa.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]