Minilex - Lakipuhelin

Virhe asunnon myyntiesitteessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myyntiesitteessä katsotaan olevan virhe silloin, jos se ei täytä myyntiesitteelle asetettuja vaatimuksia. Myyntiesitteen osalta asetuksessa määritellään tarkasti ja yksityiskohtaisesti ne vähimmäisedellytykset, jotka esitteen tulee täyttää ja ne tiedot, jotka sen tulee sisältää.  Virheen arvioinnissa tulee ottaa erityisesti huomioon virheen merkitys ostajalle ja kuinka olennaisesta virheestä on tosiasiallisesti kysymys. Esitteessä voi ilmetä konkreettinen virhe, jolloin esimerkiksi asunnon pinta-ala on merkitty väärin. Tietyissä tilanteissa virheen voidaan katsoa myös syntyneen silloin, jos myyntiesitteessä jätetään mainitsematta tärkeitä seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi ostajan päätökseen hankkia asunto.

Asuntoa myytäessä myyntiesitteen tulee sisältää kaikki olennainen tieto asunnon hankkimiseksi, jotta ostajalla on mahdollisuus saada todenmukainen kuva asunnon ominaisuuksista. Myyntiesitteessä tulee mainita ainakin, onko asunto kiinteistö, kiinteistön määräala tai määräosa tai onko kysymyksessä vuokramaalla oleva rakennus. Jos kysymys on asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, osaomistusasunnosta tai asumisoikeusasunnosta, tulee myös tämä tieto olla merkittynä selkeästi esitteeseen.

Myyntiesitteessä tulee mainita asunnon tyyppi, kuten esimerkiksi onko kysymyksessä kerrostalo, omakotitalo vai rivitalo. Esitteessä tulee myös selkeästi kertoa, milloin asunto tulee vapautumaan tai milloin se on muutoin valmis käyttöönotettavaksi.

Ostajan kannalta on tärkeä saada tieto asuinalueen kaavoitustilanteesta sekä tiedot keskeisistä liikenneyhteyksistä ja alueen palveluista. Myös nämä edellä mainitut tiedot tulee olla merkittynä myyntiesitteessä. Markkinoinnista vastaava elinkeinonharjoittaja tulee olla selvästi merkittynä esitteeseen, jotta häneltä on asuntoon liittyen mahdollista hankkia lisätietoa.

Myyntiesitteessä tulee tämän lisäksi mainita tiedot talonyhtiöstä, isännöinnistä, tontin pinta-alasta ja esimerkiksi lämmitysjärjestelmästä riippuen siitä, onko kysymyksessä kiinteistö vai asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet. Tämän vuoksi myyntiesitteen virhettä arvioitaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, millaisesta asunnosta on kysymys ja minkälaista tietoa tällä perusteella edellytetään annettavan esitteessä.

Pääsäännön mukaan asunnossa on virhe mm. silloin, jos se ei ole vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, myyjä on antanut virheellistä tietoa ostajalle tai jättänyt antamatta olennaisia tietoja. Lisäksi yleensä edellytetään, että virhe on vaikuttanut kaupantekoon. Virhetilanteet tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa