Minilex - Lakipuhelin

Turva-asiakirjat ja niiden säilyttäminen asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Turva-asiakirjat ovat osakeyhtiötä ja rakentamishanketta koskevia asiakirjoja. Rakentamishanke voi koskea uudis- ja korjausrakentamista tai lisärakentamista. Turva-asiakirjoja ovat muun muassa yhtiöjärjestys, lainhuutotodistus, taloussuunnitelma, yhtiön perustamisasiakirjat, urakkasopimus ja niin edelleen.

Perustajaosakkaan tehtävänä on huolehtia siitä, että turva-asiakirjat luovutetaan säilytettäväksi. Turva-asiakirjojen säilyttäjänä toimii joko luottoa myöntänyt luottolaitos tai, jos osakeyhtiö ei hanki lainaa, aluehallintovirasto. Luottolaitoksen suostumuksella myös se voi olla asiakirjojen säilyttäjä silloinkin, kun lainaa ei haeta. Turva-asiakirjat tulee säilyttää Suomessa ja, mikäli on mahdollista, samalla paikkakunnalla, jossa osakeyhtiön rakennukset sijaitsevat.

Taloussuunnitelma ja vakuusasiakirjat on luovutettava turva-asiakirjojen säilyttäjälle alkuperäisinä. Myös yhtiön kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä annetut panttiasiakirjat täytyy luovuttaa turva-asiakirjojen säilyttäjälle, mikäli ne eivät ole luoton vakuutena. Panttikirjoja, joita pidetään säilytettävänä, saadaan luovuttaa vain taloussuunnitelman mukaisesti.

Turva-asiakirjat pitää luovuttaa säilytettäviksi, ennen kuin osakkeita tarjotaan ostajille. Joidenkin asiakirjojen osalta on voitu säätää toisin asetuksessa. Säilyttäjän eli luottolaitoksen tai aluehallintoviraston tulee lisäksi tarkastaa asiakirjojen sisältö ja se, että ne ovat määräysten mukaisia. Asiakirjojen säilyttäjän tulee myös seurata osakkeisiin kuuluvia kauppasopimuksia. Esimerkiksi osakkeenostajalle ja perustajaosakkaalle on myös annettava tietoa turva-asiakirjoista. Turva-asiakirjat on luovutettava osakeyhtiölle rakentamisvaiheen päätyttyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa