Minilex - Lakipuhelin

Takuun sisältö uuden asunnon kaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Myyjä on voinut antaa takuun, jolla hän on ottanut vastatakseen esimerkiksi asunnon tai sen osan käyttökelpoisuudesta tietyn ajan. Ostajan pyynnöstä takuu on annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan saatavilla.

Myyjän on annettava ostajalle tietyt tiedot kauppaan mahdollisesti liittyvästä takuusta. Takuusta tulee käydä ilmi muutamia tietoja. Ensinnäkin siitä tulee käydä selkeästi ilmi takuun sisältö, sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet, joita ei kyseisellä takuulla rajoiteta. Siten esimerkiksi vastuu asunnon virheestä ei pääty välittömästi takuuajan päättyessä, vaan määräytyy lain säännösten perusteella. Takuun tarkoituksena on olla nimenomaan lisäetu ostajan kannalta.

Takuusta on käytävä ilmi myös takuun antaja, voimassaoloaika- ja alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Ostajalla on oikeus vedota takuuseen, vaikka se ei täyttäisikään laissa säädettyjä vaatimuksia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa