Minilex - Lakipuhelin

Ostajan viivästyksen seuraukset asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajan tärkein velvollisuus on maksaa kauppahinta. Jollei muuta ole sovittu, ostajan on maksettava kauppahinta samana ajankohtana, kun asunnon hallinta ja asunnon omistus- tai hallintaoikeuden osoittava asiakirja luovutetaan hänelle. Jos ostaja laiminlyö tämän velvollisuuden eli ei maksa kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjällä on oikeus saada viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa tulee maksaa silloin, kun maksuviivästys ei johda kaupan purkamiseen tai perumiseen.

Myyjä saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen takia, mikäli sopimusrikkomus on olennainen. Arvioitaessa olennaisuutta huomioidaan erityisesti viivästyksen kesto ja viivästyneen summan suuruus. Sillä ei kuitenkaan tulisi olla merkitystä, mistä syystä ostajan viivästys on johtunut.

Myyjä menettää oikeutensa kaupan purkamiseen sen jälkeen, kun osakekirja on luovutettu ostajalle tai kauppahinta viivästyskorkojen kera maksettu. Myyjä ei voi purkaa kauppaa myöskään enää sen jälkeen, kun asunto on luovutettu ostajan hallintaan, eikä omistuksenpidätysehdosta muuta johdu. Virheen korjaaminen poistaa täten oikeuden purkaa kauppa.

Mikäli myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi, myyjällä on oikeus saada korvausta viivästyksen vuoksi kärsimästään vahingosta. Myyjällä on esimerkiksi oikeus saada korvaus asunnon uudelleen myymisen aiheuttamista kustannuksista. Jos ostaja kuitenkin osoittaa viivästymisen syynä olevan ylivoimainen este, kuten yleisen liikenteen keskeytys, vapautuu ostaja vahingonkorvausvastuusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa