Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeus purkaa asuntokauppa myyjän viivästyksen vuoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokauppa viivästyy myyjän syystä, jos hän ei luovuta asunnon hallintaa tai osakekirjaa sovittuna ajankohtana. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, jos myyjän viivästyksestä aiheutuva sopimusrikkomus on olennainen. Viivästyksen olennaisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Ostaja voi myös asettaa myyjälle lisäajan, minkä kuluessa myyjän tulee täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Mikäli lisäaika ei ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei täytä sopimusvelvoitteitaan kyseisen lisäajan puitteissa. Tällöin ei ole erikseen selvitettävä, onko viivästys ollut olennainen. Lisäajan kuluessa ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan vain, jos myyjä ilmoittaa, ettei hän tule täyttämään sopimusta lisäajan päättymiseen mennessä.

Ostaja ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole oikeutettu purkamaan kauppaa myyjän viivästyksen vuoksi. Mikäli myyjä nimittäin osoittaa, että viivästys johtuu rakennustyötä kohdanneesta esteestä, joka on myyjän ja työhön osallistuvien urakoitsijoiden sekä näiden käyttämien tavarantoimittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ei ostaja pääsääntöisesti saa purkaa kauppaa. Tällöin edellytetään lisäksi, että estettä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon kauppaa tehtäessä eikä sen seurauksia myöskään voida kohtuudella voittaa tai välttää.

Edellä mainitussakin tilanteessa ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan, jos viivästys kestää yli 60 päivää tai jos kaupassa pysyminen johtaisi muuten ostajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Missään tilanteessa ostaja ei kuitenkaan saa enää purkaa kauppaa myyjän viivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun asunto ja asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu hänen hallintaansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa