Minilex - Lakipuhelin

Osaketta koskevien oikeustoimien rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustajaosakkaan velvollisuutena on antaa viipymättä tiedoksi turva-asiakirjojen säilyttäjälle tekemänsä asunto-osakkeen kauppasopimus tai osaketta koskeva panttaussitoumus. Kyseinen tiedoksiantovelvollisuus koskee kauppasopimusta myös esimerkiksi silloin, kun sopimus on tehty omistuksenpidätysehdoin.

Osakkeenostajan on puolestaan annettava säilyttäjälle tiedoksi sopimus, jolla kauppasopimuksen tuottamat oikeudet luovutetaan edelleen tai pantataan. Tämän tiedon voi antaa myös luovutuksen- tai pantinsaaja.

Jotta tiedoksianto olisi asianmukainen, on turva-asiakirjojen säilyttäjälle toimitettava alkuperäinen kappale tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppasopimuksesta tai panttaussitoumuksesta. Panttioikeus syntyy sillä hetkellä, kun panttaussitoumus annetaan tiedoksi turva-asiakirjojen säilyttäjälle.

Turva-asiakirjojen säilyttäjän on pidettävä luetteloa, josta käyvät ilmi asunto-osakkeisiin kohdistuvat oikeustoimet. Luettelosta on salassapitovelvollisuuden estämättä annettava tietoja osakkeenostajalle sekä sille, joka tarvitsee tietoja osakkeen panttausta, ostamista tai välitystoimeksiannon hoitamista varten.

Luettelossa osakkeen kohdalle merkitään tietyt perustiedot, kuten sen henkilön nimi- ja osoitetiedot, jolle perustajaosakas on myynyt osakkeen tai jolle sopimuksesta johtuvat oikeudet on siirretty. Samoin merkitään sen velkojan nimi ja osoite, jolle osake on pantattu. Perustietoihin kuuluu myös se, onko osake ulosmitattu tai asetettu turvaamistoimenpiteen alaiseksi. Mikäli näin on, myös asianomainen velkoja ja toimenpiteen suorittanut ulosottoviranomainen on merkittävä luetteloon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa