Minilex - Lakipuhelin

Myyjän viivästys uuden asunnon kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viivästys asunnon kaupassa voi johtua myyjän tai ostajan suoritusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Viivästys on sopimusrikkomus. Myyjän viivästys on kyseessä silloin, kun kaupan kohteen hallintaa ei luovuteta tai omistusoikeutta osoittavia asiakirjoja, esimerkiksi osakekirjaa, ei luovuteta ollenkaan tai luovutus tapahtuu liian myöhään.

Asuntokaupan yhteydessä sovitaan lähes aina nimenomaisesti siitä, milloin asunto luovutetaan ostajan hallintaan. Jos uuden asunnon hallinnan luovutuksen ajankohdasta ei ole sovittu osapuolten kesken, tulee asunto luovuttaa kohtuullisessa ajassa kaupanteosta ottaen huomioon vastaavanlaisen asunnon valmistumisen tavanomaisesti edellyttämä aika ja muut olosuhteet.

Jos muuta ei ole sovittu, myyjän katsotaan luovuttaneen asunnon hallinnan silloin, kun asunto on valmis. Lisäksi myyjän on täytynyt ilmoittaa ostajalle asunnon olevan hänen käytettävissään sekä luovuttaa ostajalle asuntoon ja siihen liittyviin tiloihin sisälle pääsemiseksi tarpeelliset avaimet ja varusteet.

Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa asunnon hallintaa ennen kuin kauppahinta on maksettu. Jos asunnon hallinnan luovutus on siis sovittu suoritettavan määrättynä ajankohtana, myyjällä on oikeus pidättyä luovuttamasta asunnon hallintaa, jos ostaja ei tuolloin maksa kauppahintaa.

Jos asunto myydään rakentamisvaiheessa, kauppakirjassa tulee sopia asunnon arvioidusta valmistumisajankohdasta. Arvioitu valmistumisajankohta voi poiketa sovitusta ilman viivästysseuraamuksia, edellyttäen, että asunnon luovutus viivästyy vain 30 päivää. Asiasta on oltava kauppakirjassa nimenomainen ehto. Pidemmästä ajasta ei voida sopia tehokkaasti eli jos viivästys on yli 30 päivää, viivästystä koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa