Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu kosteusvauriosta asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä tarkoitetussa asuntokaupassa kaupan kohteena ovat asuinhuoneistoon oikeuttavat asunto-osakkeet. Asunnossa voidaan katsoa olevan myyjän vastuulla oleva virhe, jos asunto on kunnoltaan merkittävästi huonompi, kuin ostaja on voinut perustellusti odottaa. Asuntokaupassa laatuvirheet, kuten kosteusvauriot, ovat yleisimpiä virheitä.

Myyjän vastuu kohdistuu ensisijaisesti hänen antamiinsa tietoihin tai tietojen antamatta jättämiseen. Myyjällä on asuntokaupassa tiedonantovelvollisuus asuntoa koskevista seikoista, joista hän on tiennyt tai hänen voidaan olettaa tienneen, eikä ostaja ole voinut havaita näitä seikkoja asunnon tarkastuksessa. Seikat ovat myös luonteeltaan sellaisia, että ne voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Ostajan tarkastusvelvollisuus korostuu käytetyn asunnon kaupassa etenkin silloin, kun asunnolle on kertynyt huomattavasti ikää. Ostaja voi odottaa uudemmalta asunnolta parempaa kuntoa kuin vanhemmalta.

Kosteusvauriot esiintyvät asunnon virheinä yleensä salaisina eli piilevinä virheinä. Tällöin virhe havaitaan vasta kaupanteon jälkeen. Myyjä on vastuussa merkittävistä piilevistä virheistä. Virheen merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa asunnon hinta ja sen ikä sekä samalla alueella sijaitsevat vastaavat asunnot. Ostajan on huomioitava asuntoa ostaessaan, että mitä vanhempi asunto on, sitä suurempi todennäköisyys on erilaisille korjaustarpeille etenkin, jos niihin liittyviä remontteja ei ole tehty.

Kosteusvaurioita voi olla hyvin vaikea havaita, koska ne löytyvät usein rakennuksen rakenteista. Ne eivät välttämättä ilmene edes asunnon kuntotarkastuksen yhteydessä. Asunto-osakeyhtiöissä yhtiö vastaa kunnossapitovastuunsa perusteella rakenteista ja eristeistä rakennuksessa. Tämä vähentää huomattavasti myyjän vastuuta korjauksista aiheutuvista kuluista, sillä kulut eivät myöskään tällöin kohdistu suoraan ostajaan vaan jäävät yhtiön vastuulle.

Asuntokaupassa virheen seuraamuksiin kuuluvat hinnanalennus, vahingonkorvaukset ja kaupan purku. Kynnys kaupan purkamiseen on hyvin korkealla ja vahingonkorvaukset edellyttävät myyjän huolimattomuutta. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa yleisin seuraamus. Asuntokaupassa ostajalla on oikeus saada kosteusvauriosta aiheutuneiden kulujen perusteella hinnanalennusta, jos myyjän katsotaan olevan virheestä vastuussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa