Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastatarjous asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa, jossa myydään asunto-osakehuoneistoon oikeuttavat asunto-osakkeet, yleensä ostaja tekee ensin tarjouksen asunnon ostosta. Myyjä voi hyväksyä ostotarjouksen, hylätä sen tai tehdä vastatarjouksen. Ostaja voi vastaavasti hylätä tai hyväksyä myyjän tekemän vastatarjouksen taikka tehdä uuden tarjouksen. Kyseessä on asuntokaupan neuvotteluvaihe, jolla pyritään yhteisymmärrykseen sopimuksesta ja asunnon kaupasta.

Vastatarjous ja sen hyväksyminen sitovat osapuolia vastaavalla tavalla, kuin jos kyseessä olisi alkuperäinen tarjous. Jos ostaja hyväksyy myyjän tekemän vastatarjouksen, syntyy sopimus, joka velvoittaa sekä myyjää että ostajaa asunto-osakkeiden kauppaan. Sopimuksesta voidaan tämän jälkeen irtautua vain sovituin ehdoin. Yleensä asuntokaupan tarjoukset ja vastatarjoukset sisältävät mahdollisuuden irtautua sopimuksesta sanktionaan joko käsirahan menettäminen tai vakiokorvauksen maksaminen.

Vastatarjouksella hylätään alkuperäinen ostotarjous asuntokaupassa. Jos myyjä tekee ostajalle vastatarjouksen tämän tekemän tarjouksen jälkeen, alkuperäinen tarjous raukeaa. Se ei enää sido ostajaa, vaikka tarjouksen voimassaoloaika muutoin olisi vielä voimassa. Jos taas myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen vasta sen voimassaoloajan jälkeen, katsotaan hyväksyvä vastaus vastatarjoukseksi. Tällöin ostaja voi ikään kuin uudelleen harkita, haluaako hän sitoutua asunnon kauppaan.

Myyjän tekemästä vastatarjouksesta on kyse myös silloin, kun myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä ostajan alkuperäisen tarjouksen, mutta hänen hyväksyvä vastauksensa ei vastaa ostajan tekemää tarjousta. Tilanteessa myyjä esimerkiksi tekee tehtyyn tarjoukseen jonkin lisäyksen tai rajoituksen, jolloin kyse ei ole enää samasta tarjouksesta. Tällöin hyväksyvä vastaus katsotaan alkuperäisen tarjouksen hylkäämiseksi ja myyjää sitovaksi vastatarjoukseksi. Muutos tarjoukseen, vaikka tarjous muuten hyväksyttäisiin, voi olla esimerkiksi suurempi kauppahinta tai asunnon hallinnan myöhempi luovuttaminen.

Vastatarjous asunto-osakkeita myytäessä on syytä tehdä aina alkuperäisen tarjouksen tapaan kirjallisesti, vaikka myös suullinen tarjous on sitova. Tällä voidaan välttää epäselvyyksiä tarjouksen ja mahdollisen kaupan ehdoista. Vastatarjous on myös annettava aina vakaasti harkiten sen mukaisesti, onko sen sisältöiseen sopimukseen valmis sitoutumaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa