Minilex - Lakipuhelin

Myyjän oikeus asuntokaupan purkuun


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa viivästyksen kesto, viivästyneen summan suuruus ja viivästyksen tosiasiallinen merkitys myyjälle.

Myyjä voi myös asettaa ostajalle lisäajan maksun suorittamista varten, mutta lisäaika ei saa olla kohtuuttoman lyhyt. Mikäli se ei ole liian lyhyt, myyjä voi purkaa kaupan, jos maksua ei suoriteta kyseisen lisäajan puitteissa. Tällaisessa tilanteessa ei siten vaadita erikseen selvitystä viivästyksen olennaisuudesta. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa kuitenkin purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan loppuun kuluttua.

Ostajan maksuviivästys ei oikeuta myyjää purkamaan kauppaa, jos asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu ostajalle. Näin on sekä käytetyn että uuden asunnon kaupassa. Uuden asunnon kaupassa sama sääntö pätee myös silloin, kun asunto on jo luovutettu ostajan hallintaan, ellei omistuksenpidätysehdosta muuta johdu.

Myyjällä ei ole oikeutta kaupan purkamiseen ostajan maksuviivästyksen perusteella enää sen jälkeen, kun viivästynyt maksu korkoineen on suoritettu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa