Minilex - Lakipuhelin

Mitä tekee rakennustyön tarkkailija?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeenostajilla on oikeus, mutta ei siis velvollisuutta, valita rakennustyön tarkkailija valvomaan rakennustöiden sopimuksenmukaisuutta ja edistymistä. Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on seurata muun muassa rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta.

Rakennustyön tarkkailijalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattipätevyys, eikä hän saa olla tosiasiallisessa riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Mainittu riippuvuussuhde on olemassa esimerkiksi silloin, kun tarkkailija on rakennuksen pääurakoitsijan tai jonkin aliurakoitsijan palveluksessa.

Rakennustyön tarkkailijalla on oikeus vaatia yhtiöltä ja perustajaosakkaalta kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat valvontatehtävän hoitamisessa tarpeellisia. Hänellä tulee myös olla vapaa pääsy työmaalle, ja hänen käyttöönsä on luovutettava urakkasopimus kaikkine liitteineen sekä kaikki rakennustyöhön liittyvät piirustukset ja selitykset.

Tarkkailijalla ei ole kuitenkaan pelkästään asemansa perusteella kelpoisuutta tehdä yhtiötä tai osakkeenostajia sitovia ratkaisuja. Hänen toimintansa ei muutenkaan vaikuta yhtiön tai osakkeenostajien oikeudelliseen asemaan esimerkiksi suhteessa rakennustyön suorittajaan.

Rakennustyön tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun saakka. Hänen palkkiostaan sekä muista työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin kyseiset kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa