Minilex - Lakipuhelin

Minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokauppalakia, kuten yleensäkin lakeja sovellettaessa, on tärkeää tietää, milloin ja mihin kyseistä lakia tarvitaan. Asuntokauppalaki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita näiden asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.

Asuntokauppalakia sovelletaan nimenomaan asunto-osakkeiden kauppaan. Asunto-osakkeella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön osakkeita ja muun osakeyhtiön (kiinteistöosakeyhtiö) osakkeita silloin, kun ne oikeuttavat asunnon hallintaan. Asumiskäytön luonne ei ole merkityksellinen, vaan asuntokauppalakia sovelletaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös loma-asunnon kauppaan, ellei tähän ole sovellettava kiinteistön kaupan säännöksiä.

Asuntokauppalaki soveltuu myös muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaan. Yhteisöosuus tarkoittaa asunto-osuuskunnan jäsenyyteen perustuvaa ja tiettyyn asuntoon kohdistuvaa asumisoikeutta. Laki koskee lisäksi asunto-osakkeiden ja asunto-osuuksien vaihtoa. Laki koskee myös osaomistusasuntoja ja osakeosuutta pääpiirteittäin, mutta ei kaikilta osin.

Asuntokauppalaki ei tule sovellettavaksi, jos luovutetaan sellainen osuuskunnan osuus, jonka jäsenyys antaa ainoastaan oikeuden tehdä osuuskunnan kanssa huoneenvuokrasopimus. Laki ei niin ikään koske kiinteistön kauppaa, eikä sellaista rakennuksen kauppaa, jonka osana on vuokraoikeus toisen maahan. Laki ei myöskään koske asumisoikeusasuntojen asumisoikeuksien luovuttamista eikä aikaosuusasunnon kauppaa. Niin ikään taloelementtien toimitussopimukset ovat lain soveltamisalan ulkopuolella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa