Minilex - Lakipuhelin

Mikä on asunto-osakeyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiön erityismuoto, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa. Yhtiöön kuuluvan huoneiston tai huoneistojen lattiapinta-alasta yli puolen tulee olla yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiössä olennaisena piirteenä on, että osakkeenomistajien omistamat osakkeet antavat oikeuden hallita tiettyä asuntoa tai muuta tilaa rakennuksesta.

Yhtiöjärjestyksessä määrätään mitkä osakkeet antavat hallintaoikeuden mihinkin huoneistoon. Yhtiöjärjestyksessä määrätään myös siitä perusteesta, jonka mukaan osakkeenomistajan on suoritettava yhtiövastiketta hallitsemastaan huoneistosta tai muusta tilasta. Vastikkeista saaduilla varoilla yhtiö huolehtii rakennuksen ylläpidosta. Vastikkeilla katetaan esimerkiksi lämmityskustannukset, rakennuksen hoito ja perusparannukset.

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa yhtiökokouksessa.Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Päätökset yhtiökokous tekee äänten enemmistöllä ellei muusta ole yhtiöjärjestyksessä sovittu. Yhtiökokous valitsee hallituksen, jonka vastuulla on yhtiön hallinto ja taloyhtiön asioiden yleinen hoito. Hallituksen tulee tehdä päätöksiä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eli ottaen huomioon kaikkien osakkeenomistajien edut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa