Minilex - Lakipuhelin

Käytetyn asunnon virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käytetyssä asunnossa voi olla virhe useammalla perusteella (ks. myös Taloudellinen ja oikeudellinen virhe asuntokaupassa). Käytetyssä asunnossa on virhe ensinnäkin silloin, kun asunto ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tällöin siis huomioidaan se, mitä kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja ovat sopineet tai mitä heidän voidaan katsoa sopineen esimerkiksi asunnon ominaisuuksista ja varustuksesta sekä laatutasosta. Asunnon virheellisyyttä tarkasteltaessa ratkaisevana ajankohtana pidetään vaaranvastuun siirtymishetkeä eli tavallisesti asunnon hallinnan luovutushetkeä ostajalle.

Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan virhe myös silloin, jos se ei vastaa myyjän antamia tietoja, ja tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kyseessä on siten oltava vaikutuksellinen virhe: merkityksettömät, asuntokauppaan vaikuttamattomat seikat eivät tee asunnosta virheellistä.

Käytetyn asunnon katsotaan olevan virheellinen myös siinä tapauksessa, että myyjä jättää antamatta tiedon asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen voidaan olettaa tienneen ja josta ostaja oletti saavansa tiedon, ja tämän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi ostajan mahdollisuus virheen havaitsemiseen asunnon tarkastuksessa ja myyjän tietoisuus ostajan erityisvaatimuksista.

Myyjä on saattanut myös antaa harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja asunnon ympäristöstä tai palveluista, tai laiminlyödä niihin liittyvän tiedon antamisen. Tällöinkin asunnossa on virhe, mikäli tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Näin on myös, jos elinkeinonharjoittajana toimiva myyjä on jättänyt antamatta sellaisen tiedon, jonka antamiseen hänet on asetuksessa velvoitettu, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myös salainen virhe on mahdollinen käytetyn asunnon kaupassa. Salaisesta virheestä on kyse silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi, kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää. Tätä aihetta arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi asunnon ikä, sen hinta ja alueella tavanomainen varustetaso. Salaisesta virheestä siis kumpikaan kaupan osapuoli, ei myyjäkään, ole ollut ennen kauppaa tietoinen eikä heidän olisi pitänytkään olla siitä tietoisia. Silti myyjä voi joutua vastuuseen myös tällaisesta salaisesta virheestä.

Ostajan tulee tarkastaa asunto ennakolta. Siksi myös ostajan mahdollisuudella tarkastaa asunto on merkitystä arvioitaessa asunnon virheellisyyttä ja myös salaista virhettä. Mikäli ostaja on tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä ollut asuntoa tarkastamatta, vaikka myyjä on tarjonnut tähän mahdollisuuden, ei ostaja saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Myyjällä on tiedonantovelvollisuus esimerkiksi asunnon kunnosta ja mahdollisista vioista. Ostaja ei ole velvollinen ilman myyjän kehotusta tai erityistä syytä tarkastamaan myyjän antamien tietojen paikkansapitävyyttä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa