Minilex - Lakipuhelin

Isännöitsijäntodistus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikä on isännöitsijäntodistus?

Isännöitsijäntodistus on tiivistelmä asunto-osakeyhtiötä, huoneistoa ja asunto-osakeyhtiön taloudellista tilannetta koskevista tiedoista.

Isännöitsijäntodistuksen antaa pyynnöstä, nimensä mukaisesti, asunto-osakeyhtiön isännöitsijä. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, antaa isännöitsijäntodistuksen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Isännöitsijä voi olla esteellinen antamaan todistuksen, jos kyseessä on esimerkiksi hänen omistamansa osakehuoneisto. Isännöitsijän esteellisyystilanteissa hallituksen puheenjohtaja antaa isännöitsijäntodistuksen.

Isännöitsijäntodistuksen lain mukaan voivat saada seuraavat tahot:

 • osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja
 • osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä
 • välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Huomionarvoista on, että osakkeenomistajan edustajalla on myös oikeus saada todistus. Edustajan on tällöin osoitettava oikeutensa todistuksen saamiseen valtakirjalla.

Todistuksesta voidaan periä taloyhtiön hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Isännöitsijäntodistuksen sisältö

Todistukseen sisältyvät tiedot on annettava isännöitsijäntodistuksen päiväyksen ajankohtana, yhtiön tuolloin käytettävissä olevien tietojen perusteella. Todistuksesta on lain mukaan käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • yhtiön taloudellinen tila
 • tiedot yhtiön rakennuksista ja niiden kuntoon liittyvistä, tiedossa olevista, seikoista
 • maa-alueen omistussuhteet
 • onko yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke
 • tiedot osakehuoneiston kunnosta, siltä osin kuin ne ovat yhtiön tiedossa
 • osakeryhmän osakeluetteloon merkityn omistajan nimi
 • osakeluetteloon merkitty osakkeisiin tai huoneiston hallintaan kohdistuva käyttö- tai luovutusrajoitus
 • tieto päätöksestä huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan ja sen kestoaika
 • osakkeenomistajan erääntyneet, maksamatta olevat yhtiövastikkeet
 • selvitys lainavastuista, mikäli vastuu yhtiön lainoista kohdistuu eri osakkeenomistajiin eri tavoin
 • tieto yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista koskevasta kanteesta, ja yhtiöjärjestyksen kohta, jota kohtuullistamiskanne koskee
 • tieto voimassaolevasta osakeantivaltuutuksesta ja voimassaolevasta valtuutuksesta optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisesta
 • muut lain nojalla isännöitsijäntodistukseen merkittävät tiedot

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä on säädetty tarkemmin asetuksella, jossa edellä olevan luettelon sisältöä on täsmennetty. Tämä on vain yleisesitys isännöitsijäntodistusta koskevasta sääntelystä. Tulkintakysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa