Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hinnanalennus on ensisijainen seuraus kiinteistökaupan virheiden kohdalla. Ostajan tulee ilmoittaa virheesta ja vaatia hinnanalennusta kohtuullisessa ajassa virheen huomattuaan, tai kun hänen olisi pitänyt se huomata. Kiinteistökaupan virheeseen on kuitenkin lähtökohtaisesti vedottava viimeistään viiden vuoden kuluessa hallinnan luovutuksen jälkeen. Hinnanalennus määritetään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, alennuksessa otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen kiinteistön arvon suhde. Myyjän on maksettava palautettavalle kauppahinnalle korkolain mukaista korkoa kauppahinnan vastaanottamisesta lähtien.

Kiinteistökaupan virhetyyppejä ovat laatuvirhe, vallintavirhe ja oikeudellinen virhe. Kyseessä on laatuvirhe esimerkiksi silloin, kun kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu. Vallintavirheessä on taas kyse jostakin kiinteistöön kohdistuvasta oikeudesta tai päätöksestä, josta ei ole kerrottu ennen kaupantekoa. Oikeudellinen virhe voi puolestaan koskea mm. virhettä kiinteistön omistukseen tai lainhuutoon liittyen. Hinnanalennus on keskeinen ostajan oikeussuojakeino kaikkien näiden virhetyyppien kohdalla. Olennaisten virheiden kohdalla ostajalla voi olla oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on oikeus hakea vahingonkorvausta virheestä johtuen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa