Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hinnanalennus on mahdollinen seuraus kiinteistökaupan virheestä. Tällöin myyjä joutuu palauttamaan ostajalle osan kauppahinnasta sen vuoksi, koska kiinteistö ei vastannut sitä, mitä kauppakirjassa oltiin osapuolten välillä sovittu. 

Jotta hinnanalennus siis tulee kyseeseen, tulee kohteessa olla virhe. Tyypillinen virhe on laatuvirhe. Kyseessä on laatuvirhe jos kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu. Lisäksi jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Laatuvirhe on myös kyseessä jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. 

Mikäli myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön, on tällöin kyseessä myös laatuvirhe. Salainen virhe on myös mahdollista kiinteistökaupoissa, jolloin virheen täytyy olla merkityksellinen, jotta siihen voidaan vedota.

Hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, hinnanalennusta määrättäessä otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen kiinteistön arvon suhde. Hinnanalennuksen määrä on usein korjauskustannusten määrä.

Ostajan on tärkeää tietää, että reklamointi virheestä on tehtävä ajoissa, sillä ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa