Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa yksityisten välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun puhutaan asuntokaupasta, joka on tehty yksityisten välillä, kyseessä on yleensä käytetyn asunnon kauppa. Yksityishenkilö harvemmin myy rakennusvaiheessa olevia asuntoja tai uudisasuntoja. Kun kaupan molempina osapuolina ovat yksityiset henkilöt, kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta. Tämä johtuu siitä, että yksityisten ihmisten katsotaan olevan lähtökohtaisesti keskenään tasavertaisia, jolloin heikompaa osapuolta ei tarvitse erityisemmin suojella.

Yksityisten välisessä asunnon kaupassa sekä myyjällä että ostajalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ostajalla on tietysti velvollisuuksia myös kuluttajakaupassa, mutta kuluttajakaupassa ostajan velvollisuuksien voidaan eräällä tapaa katsoa olevan lievempiä. Yksityisten välisessä asuntokaupassa myyjä vastaa asunnosta aiheutuvista kustannuksista, jotka erääntyvät ennen hallinnan luovutusta. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle myös tilaisuuden tarkastaa asunto. Myyjä on velvollinen luovuttamaan ostajalle asunnon hallinnan sekä osakekirjan tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat sovittuna ajankohtana. Jollei tästä ajankohdasta ole sovittu muuta, edellä tarkoitetut asiakirjat on luovutettava samana ajankohtana kuin asunnon hallinta. Myyjä on myös vastuussa siitä, jos asunto tuhoutuu tai vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä ennen kuin se luovutetaan ostajan hallintaan. Jos myyjän suoritus viivästyy tai asunnossa on virhe, ostajalla on tietyin ehdoin oikeus pidättyä maksusta, purkaa kauppa ja/tai saada vahingonkorvausta.

Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinta samalla, kun asunnon hallinta ja asiakirjat luovutetaan hänelle. Maksuajankohdasta voidaan sopia toisinkin. Ostajalla on myös velvollisuus tarkastaa asunto ja osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat.

Jos asunnossa on virhe, ostajan on tehtävä virheilmoitus, jotta hän voi vedota siihen. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheenä seikkaan, joka hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä tai, jonka hän olisi voinut ennakkotarkastuksessa havaita. Jos ostaja ei maksa kauppahintaa tai sen osaa ajoissa, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon. Myyjällä on tietyin edellytyksin myös oikeus saada vahingonkorvausta ja/tai purkaa kauppa ostajan sopimusrikkomuksen takia.

Tarkemmissa asuntokauppaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Yhteenveto

 • Yksityisten välisessä asuntokaupassa on yleensä kyse käytetyn asunnon kaupasta. Yksityisten välisessä asuntokaupassa ei sovelleta kuluttajansuojalakia henkilöiden tasavertaisesta asemasta johtuen.
 • Yksityisten välisessä asuntokaupassa myyjä vastaa asunnosta aiheutuvista kustannuksista, jotka erääntyvät ennen hallinnan luovuttamista. Myyjän pitää antaa myös ostajalle mahdollisuus tarkastaa asunto. Myyjän pitää myöskin luovuttaa asunnon hallinta ja omistus-ja hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat sovittuna ajankohtana. 
 • Myyjä vastaa siitä, jos asunto vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä ennen hallinnan luovuttamista ostajalle. Myyjän viivästyessä suorituksestaan tai asunnon virhetilanteessa ostajalla on tietyin ehdoin oikeus pidättäytyä maksusta, purkaa kauppa ja saada vahingonkorvausta. 
 • Ostajan pitää maksaa kauppahinta asunnon hallinnan ja asiakirjojen luovutuksen yhteydessä, mutta tästä voidaan sopia toisin.  Ostajan pitää myös tarkastaa asunto ja osakekirja tai muut asiakirjat. 
 • Ostajan tulee tehdä ilmoitus asunnon virheestä, jotta siihen voi vedota. Virheenä ei voi vedota seikkaan, josta ostajan täytyy olettaa tienneen ennen kauppaa tai jonka ostaja olisi voinut havaita ennakkotarkastuksessa. 
 • Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon ostajan viivästyessä kauppahinnan maksussa. Myyjä voi myös tietyin edellytyksin purkaa kaupan tai saada vahingonkorvausta ostajan sopimusrikkomuksen seurauksena. 

Summary in English

 • The housing transaction between private individuals is usually about the sale of an used apartment. The Consumer Protection Act does not apply to housing transactions between private individuals due to the equal status of persons.
 • In a housing transaction between private individuals, the seller is responsible for the costs of the apartment, which are due before handing over possession of the apartment. The seller must also give the buyer the opportunity to inspect the apartment. The seller must also hand over the possession of the apartment and the documents proving ownership and possession at the agreed time.
 • The seller is responsible if the apartment is damaged for a reason independent of the buyer before handing over possession to the buyer. In the event of a delay in performance by the seller or in the event of an error in the apartment, the buyer has the right to withhold payment, dissolve the sale and receive damages under certain conditions.
 • The buyer must pay the purchase price when the possession of the apartment and the documents are handed over, but this can be agreed otherwise. The buyer must also inspect the apartment and share certificate or other documents.
 • The buyer must file a report of an error in the apartment so that it can be invoked. As a mistake, buyer cannot appeal on a thing that the buyer must have been aware of before the sale or that the buyer could have detected during the pre-inspection.
 • The Seller is entitled to interest on late payment if the Buyer delays payment of the purchase price. The seller may also, under certain conditions, terminate the sale or receive damages as a result of the buyer's breach of contract.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin ostaja tai myyjä voi purkaa kaupan?

Ostaja voi purkaa kaupan silloin, kun virheestä seuraa hänelle olennaista haittaa eikä toisenlaista seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Myyjän on mahdollista purkaa asuntokauppa silloin, kun kyseessä on maksuviivästys ja tämä sopimusrikkomus on olennainen.

2. Tarvitseeko ostajan aina tarkistaa asunto?

Lähtökohtaisesti ostajan tulisi tarkastaa asunto, mutta tilanteessa, jossa ostajalla on hyväksyttävä syy olla tekemättä tarkastusta, asunnon tarkistaminen ei ole pakollista. Jos hyväksyttävää syytä ei kuitenkaan ole, ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen asiaan, jonka hän olisi huomannut tarkastuksessa. 

3. Mitä, jos ostaja ei ilmoita ollenkaan asunnon virheestä?

Jos ostaja ei ilmoita ollenkaan asunnon virheestä, hän ei voi vedota siihen. Tästä kuitenkin poiketaan silloin, kun myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai arvottomasti ja kunnianvastaisesti. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]