Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa yksityisten välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun puhutaan asuntokaupasta, joka on tehty yksityisten välillä, kyseessä on yleensä käytetyn asunnon kauppa. Yksityishenkilö harvemmin myy rakennusvaiheessa olevia asuntoja tai uudisasuntoja. Kun kaupan molempina osapuolina ovat yksityiset henkilöt, kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta. Tämä johtuu siitä, että yksityisten ihmisten katsotaan olevan lähtökohtaisesti keskenään tasavertaisia, jolloin heikompaa osapuolta ei tarvitse erityisemmin suojella.

Yksityisten välisessä asunnon kaupassa sekä myyjällä että ostajalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ostajalla on tietysti velvollisuuksia myös kuluttajakaupassa, mutta kuluttajakaupassa ostajan velvollisuuksien voidaan eräällä tapaa katsoa olevan lievempiä. Yksityisten välisessä asuntokaupassa myyjä vastaa asunnosta aiheutuvista kustannuksista, jotka erääntyvät ennen hallinnan luovutusta. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle myös tilaisuuden tarkastaa asunto. Myyjä on velvollinen luovuttamaan ostajalle asunnon hallinnan sekä osakekirjan tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat sovittuna ajankohtana. Jollei tästä ajankohdasta ole sovittu muuta, edellä tarkoitetut asiakirjat on luovutettava samana ajankohtana kuin asunnon hallinta. Myyjä on myös vastuussa siitä, jos asunto tuhoutuu tai vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä ennen kuin se luovutetaan ostajan hallintaan. Jos myyjän suoritus viivästyy tai asunnossa on virhe, ostajalla on tietyin ehdoin oikeus pidättyä maksusta, purkaa kauppa ja/tai saada vahingonkorvausta.

Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinta samalla, kun asunnon hallinta ja asiakirjat luovutetaan hänelle. Maksuajankohdasta voidaan sopia toisinkin. Ostajalla on myös velvollisuus tarkastaa asunto ja osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos asunnossa on virhe, ostajan on tehtävä virheilmoitus, jotta hän voi vedota siihen. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheenä seikkaan, joka hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä tai, jonka hän olisi voinut ennakkotarkastuksessa havaita. Jos ostaja ei maksa kauppahintaa tai sen osaa ajoissa, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon. Myyjällä on tietyin edellytyksin myös oikeus saada vahingonkorvausta ja/tai purkaa kauppa ostajan sopimusrikkomuksen takia.

Tarkemmissa asuntokauppaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa