Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa puolisoiden välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto voidaan myydä puolisolle, mutta ongelmia voi seurata, jos asunto myydään puolisolle suurella alihinnalla. Tällöin on mahdollista, että kaupan tarkoituksena on ollut lahjan antaminen puolisolle tai omaisuuden piilottaminen myyjän velkojilta.

Asuntoa ei voida siis myydä puolisolle alihintaan, jos myynnin tarkoituksen on siirtää omaisuutta myyjän velkojan ulottumiin. Velallinen ei voi siis loukata velkojiensa oikeutta tällaisella asuntokaupalla. Tehty asuntokauppa voidaan peräyttää eli mitätöidä, jos asuntokaupalla on ollut tämänkaltainen tarkoitus. Peräyttämisen edellytyksenä on kuitenkin se, että myyjä on ollut ylivelkainen tai että asuntokauppa on johtanut hänen ylivelkaisuuteensa. Asunnon ostava puoliso ei voi vedota pätevästi tietämättömyyteensä, koska lain mukaan hänen oletetaan olleen tietoinen puolisonsa ylivelkaisuudesta. Tätä olettamaa on hyvin vaikea kumota.

Jos kyseessä on alihintainen luovutus, jonka tarkoituksena ei ole velkojien edun loukkaaminen, voivat lahjanluontoisen kaupan säännökset tulla sovellettavaksi puolisoiden välisessä asuntokaupassa. Jos puolison maksama vastike on enintään 75 % asunnon käyvästä arvosta, kyseessä on lahjanomainen kauppa, minkä vuoksi asunnon ostava puoliso joutuu maksamaan lahjaveroa. Verotettavaa lahjaa ei kuitenkaan synny ollenkaan, jos puolison suorittama vastike on enemmän kuin 75 % asunnon käyvästä arvosta.  Lahjaveroa täytyy maksaa asunnon käyvän arvon ja ostohinnan välisestä erotuksesta ensimmäisen lahjaveroluokan mukaisesti. On siis hyvä huomioida, että puolisot eivät voi siirtää lahjanomaisesti omaisuutta toisilleen ilman veroseuraamuksia.

Oman vakituisen asunnon myyminen on verovapaata, jos se on omistettu vähintään kaksi vuotta. Asuntoa ei siis kannata myydä puolisolle ennen verovapauden täyttymistä, jos asunnon arvo on esimerkiksi kaavoituksen vuoksi noussut paljon. Verotuksellisesti puolisoiden välistä asuntokauppaa kohdellaan siis kuten muutakin asuntokauppaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa