Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruminen tarjouksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen kauppa on arvopaperikauppaa, siinä vaihdannan kohteena on asunto-osakeyhtiön osakekirja, joka oikeuttaa hallitsemaan jotakin yhtiön omistamaa huoneistoa ja siihen mahdollisesti liittyviä tiloja ja alueita. Asunnon kaupasta neuvoteltaessa on tavallista, että ostaja ensin tekee ostotarjouksen. Myyjä voi hylätä tarjouksen, hyväksyä sen tai tehdä oman vastatarjouksen. Tarjous ja tarjoukseen annettu vastaus sitovat molempia osapuolia asuntokaupassa. Jos myyjä on hyväksynyt ostajan tekemän tarjouksen, syntynyt sopimus sitoo molempia osapuolia. Asuntokaupan peruminen tarjouksen tekemisen ja hyväksymisen jälkeen on mahdollista vain tietyissä tapauksissa ja tietyillä ehdoilla.

Toinen osapuoli voi vetäytyä sopimuksesta, jos tästä mahdollisuudesta on etukäteen sovittu. Käytännössä tämä on yleensä järjestetty niin, että vetäytymismahdollisuuden käyttämisen ehdoksi asetetaan käsirahan menettäminen tai vakiokorvauksen maksaminen. Jos tästä ei ole sovittu, kauppa on tehtävä. Tarjouksen ehdot kannattaa aina merkitä kirjalliseen tarjousasiakirjaan. Jos jostakin ehdosta ei ole siinä erikseen sovittu, noudatettavaksi tulevat asuntokauppalaki ja kauppatapa.

Asuntokaupassa erotetaan kolme ostotarjoustyyppiä: käsirahallinen ostotarjous, tarjous vakiokorvausehdolla ja muu tarjous. Käsirahatarjouksessa ja vakiokorvausehdollisessa tarjouksessa myyjä saa pitää käsirahan tai vakiokorvauksen, jos kauppa jää syntymättä ostajasta johtuvasta syystä. Samoin ostaja on oikeutettu vakiokorvauksen tai käsirahan suuruiseen korvaukseen myyjältä, jos myyjä tarjouksen hyväksymisen jälkeen ostajasta johtumattomasta syystä kieltäytyy myymästä asuntoa hänelle. Käsirahan tai vakiokorvauksen suuruus voi kuitenkin olla aina korkeintaan neljä prosenttia tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta. Muissa tarjouksissa, joissa ei ole sovittu vakiokorvauksesta tai käsirahasta, ostaja ei voi vetäytyä kaupasta, jos siitä ei ole erikseen sovittu. Jos ostaja ei täytä sopimusta, hän voi joutua korvaamaan myyjälle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Tarjouksen tekijä saa kuitenkin vetäytyä kaupasta ilman seuraamuksia, jos hänelle on ennen kauppaa annettu kohteesta virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Vetäytymismahdollisuus on myös tilanteissa, joissa kohde osoittautuu selkeästi huonommaksi kuin mitä ostajalla on ollut oikeus odottaa. Esimerkiksi jos kaupan kohteessa havaitaan kosteusvaurio tarjouksen tekemisen ja sovitun kaupanteko päivän välillä, ostajalla voi olla oikeus vetäytyä kaupasta ilman seuraamuksia. Virheen tai puutteen johon asuntokaupan perumisessa vedotaan, on kuitenkin oltava aina merkityksellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että virhe tai puute olisi vaikuttanut ostopäätökseen, jos se olisi tarjouksen tekohetkellä ollut tiedossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa