Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruminen ja käsiraha

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsirahalla tarkoitetaan ostotarjouksen tekijän myyjälle suorittamaa etumaksua vakuudeksi siitä, että asuntokauppa tehdään myöhemmin. Käsiraha muistuttaakin tietyllä tapaa sopimussakkoa, jolla ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle rahasumman siinä tapauksessa, ettei täytä osuuttaan sopimuksesta. Usein ostaja maksaa käsirahan varatakseen asunnon ja selvittääkseen mahdollisuuksiaan saada pankista asuntolainaa. Asuntokaupan peruminen saattaa johtaa käsirahan menettämiseen.

Käsirahasopimukselle ei ole laissa muotovaatimuksia, joten se voi olla kirjallinen tai suullinen. Käytännössä sopimus käsirahan ehdoista kannattaa tehdä kuitenkin kirjallisesti.

Jos asuntokauppa tehdään, käsiraha lasketaan kokonaisuudessaan osaksi kauppahintaa. Mikäli asuntokauppa jää syntymättä tarjouksen tekijästä eli ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha. Jos ostaja siten peruu asuntokaupan jonkin muun kuin käsirahasopimuksessa mainitun ehdon perusteella, ostaja menettää maksamansa käsirahan. Kuitenkin ostaja voi menettää käsiraha enintään neljä prosenttia asunnon koko kauppahinnasta. Jos ostaja on siten maksanut käsirahaa enemmän kuin neljä prosenttia asunnon kauppahinnasta, hän voi kaupasta vetäytyessään menettää enintään neljä prosenttia. Neljän prosentin yli menevä osuus palautuu tarjouksen tekijälle. Summaa voidaan tietyin ehdoin myös sovitella. Lisäksi jos sekä myyjä että tarjouksen tekijä ovat yksityishenkilöitä, he voivat erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava toiselle osapuolelle tälle aiheutunut todellinen vahinko.

Mikäli myyjä puolestaan peruu asuntokaupan muun kuin käsirahasopimuksessa mainitun ehdon perusteella, myyjän tulee viipymättä palauttaa saamansa käsiraha. Jos asuntokauppa on hoidettu kiinteistönvälittäjän kautta, myyjän hylätessä ostotarjouksen välitysliike on velvollinen palauttamaan käsirahan viipymättä ostajalle. Lisäksi jos myyjä kieltäytyy ostajasta riippumattomasta syystä tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on sovittu käsirahan maksamisen yhteydessä, myyjän tulee käsirahan palauttamisen lisäksi suorittaa hyvityksenä ostajalle sovittua käsirahaa vastaava määrä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa