Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan myyjän vastuu toimimattomista kodinkoneista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan virheet voivat liittyä toimimattomiin kodinkoneisiin sekä teknisiin laitteisiin. Lain mukaan myyjän on kerrottava ostajalle kaikista tietämistään virheistä ennen kauppaa ja käytetyn asunnon kaupassa ostajan on siedettävä vähäisten virheiden olemassaolo. Ostaja voi kuitenkin vedota virheeseen, mikäli myyjä ei ole maininnut ostajalle virheestä, jonka on tiennyt tai joka hänen olisi tullut tietää. Jos kumpikaan kaupan osapuoli ei ole ollut virheestä tietoinen, voi ostaja vedota ainoastaan merkittävään virheeseen.

Toimimattomat kodinkoneet ja laitteet voivat tulla myyjän korvattavaksi myös silloin, kun koneet eivät todellisuudessa toimi, vaikka myyjä on ostajalle niin ilmoittanut. Lisäksi myyjä voi joutua korvausvastuuseen rikkinäisistä kodinkoneista, jos ostaja näyttää toteen, etteivät ne toimineet ennen kauppaa ja myyjän on täytynyt olla tästä tietoinen.

On myös mahdollista, että asuntokaupassa virheitä on useampia. Yksittäin tarkasteltuna virheet voivat olla vähäisiä eivätkä välttämättä ylitä merkittävyyskynnystä, joka oikeuttaa ostajan niihin vetoamaan. Arviointi tulee kuitenkin suorittaa kokonaisarviointina, jolloin virheiden merkittävyyteen vaikuttaa se, olisiko tieto kaikista virheistä vaikuttanut ostajan osto- tai hintatarjouspäätökseen. Tällaisessa tilanteessa ostajalla voi olla mahdollisuus esittää myyjälle hinnanalennusvaatimus. Hinnanalennus on tyypillisin seuraus asuntokaupan virheestä.

On muistettava, että asunnon ostajalla on aina tarkastusvelvollisuus kaupan kohteesta. Ostajan tulee tutkia asunto tarpeellisella tarkkuudella mahdollisten korjausta vaativien vikojen varalta. Myyjä ei ole korvausvelvollinen sellaisista vioista, jotka ostajan on tullut ennakkotarkastuksessa havaita tai joista ostaja on ennen kaupantekoa tiennyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa