Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen osallistuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeenomistajan osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Jokaisella asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan on oltava merkittynä osakeluetteloon tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan on esitettävä luotettava selvitys osakkeiden omistuksen siirtymisestä itselleen, jotta hän voi osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen valtuuttamansa henkilön välityksellä. Valtuuttaminen tapahtuu päivätyllä valtakirjalla, joka valtuutetun on esitettävä. Valtuutuksen voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla. Valtakirja on pääsääntöisesti selkein tapa valtuutuksen todentamiseen. Valtuutus koskee vain yhtä yhtiökokousta, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.  Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa olla yhtiökokouksessa avustaja.

Osakkeenomistajalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa sekä tehdä kokoukselle ehdotuksia ja luonnollisesti oikeus osallistua päätöksentekoon. Keskeinen osakkeenomistajan oikeus on oikeus esittää tarkentavia kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävästä asiasta asunto-osakeyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Oikeushenkilöä edustaa yhtiökokouksessa oikeushenkilön lakimääräinen edustaja. Täysi-ikäistä vajaavaltaista, eli henkilöä jonka oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, edustaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisyyden perusteella vajaavaltaisia henkilöitä edustavat lähtökohtaisesti heidän huoltajansa.

Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa. Tästä läsnäolo-oikeudesta yhtiökokous voi yksittäistapauksessa päättää toisin. Tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa tehtäviinsä liittyviä asioita käsiteltäessä tai jos se muuten on tarpeen. Yhtiökokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon.

Asukkaan osallistumisoikeus

Asukkailla, eli vuokralaisilla, on joissain tilanteissa oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Jos asunto-osakeyhtiössä on vähintään viisi huoneistoa, joilla on eri omistajat, on vuokralaisilla oikeus osallistua yhtiökokouksiin, joissa käsitellään seuraavia asioita:

  • yhtiössä noudatettavat järjestyssäännöt
  • yhteisten tilojen käyttö
  • kunnossapito- ja muutostyöt, jotka vaikuttavat olennaisesti vuokralaisen huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön

Edellä mainituissa asioissa vuokralaisella on oikeus puhevallan käyttöön yhtiökokouksessa. Vuokralaisella on vastaava oikeus kuin osakkeenomistajalla käyttää valtuutettua tai avustajaa. Lisäksi vuokralaisella on oikeus saattaa edellä mainittuja tilanteita koskevat asiat yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Yhtiökokouksesta, jossa käsitellään vuokralaiselle osallistumisoikeuden antavaa asiaa, on ilmoitettava näkyvästi yhtiön rakennuksessa, esimerkiksi ilmoitustaululla tai toimitettava ilmoitus yhtiökokouksesta huoneistoihin. Päätösvaltaa käsiteltäviin asioihin vuokralaisilla ei näissäkään tapauksissa ole.

Tämä on yleisesitys lain asettamista vaatimuksista ja antamista oikeuksista liittyen asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen osallistumiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa