Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on lain mukaan laadittava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on päivättävä ja yhtiön hallituksen sekä isännöitsijän on se allekirjoitettava. Tilinpäätöksen allekirjoittaja voi jättää eriävän mielipiteensä ja se on liitettävä tilinpäätökseen, jos eriävän mielipiteen esittänyt sitä vaatii.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Tilinpäätöksen laatimisessa noudatettavan olennaisuusperiaatteen mukaisesti on ilmoitettava olennaiset tiedot. Tämä tarkoittaa tietoja joiden jättämisen pois tilinpäätöksestä voidaan kohtuullisesti olettaa vaikuttavan päätöksiin, joita tilinpäätöstietojen pohjalta tehdään.

Lain mukaan tilinpäätöksessä on oltava seuraavat tilikauden tiedot:

 • tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase
 • tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma
 • taseen ja tuloslaskelman liitteenä olevat tiedot, eli liitetiedot

Taseen ja tuloslaskelman eristä on esitettävä edelliseltä tilikaudelta vastaava tieto, eli vertailutieto. Mikäli erittelytapaa on muutettu tai vertailutieto ei muun syyn vuoksi ole käyttökelpoinen, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan oikaisemaan vertailutietoa

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä on  pyynnöstä annettava jäljennös. Jäljennös on annettava kahden viikon kuluessa. Jäljennöksestä perittävä maksu saa olla suuruudeltaan enintään se, mitä rekisteriviranomainen samankaltaisesta jäljennöksestä perii.

Asunto-osakeyhtiön johdon, eli hallituksen ja isännöitsijän tilinpäätöksen laatimisessa tapahtuneet laiminlyönnit tai lain vastaisuudet voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen aiheutuneista vahingoista.

Tämä on lyhyt yleisesitys lain asettamista vaatimuksista tilinpäätökselle sekä tilinpäätöksen laatimisessa noudatettavista periaatteista.

Yhteenveto

 • Tilinpäätös pitää laatia neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.
 • Tilinpäätös täytyy päivätä ja yhtiön isännöitsijän ja hallituksen täytyy allekirjoittaa se.
 • Tilinpäätöksen allekirjoittajan on mahdollista jättää eriävä mielipiteensä. Jos mielipiteen esittänyt niin vaatii, eriävä mielipide on liitettävä tilinpäätökseen.
 • Tilinpäätöksen täytyy antaa oikea ja riittävä kuva asunto-osakeyhtiön toiminnasta. 
 • Olennaisuusperiaatteen mukaisesti tilipäätöstä laatiessa on ilmoitettava olennaiset tiedot. Olennaisilla tiedoilla viitataan tietoihin joiden pois jättäminen tilinpäätöksestä voi kohtuullisesti olettaen vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään tilinpäätöstietojen perusteella.
 • Tilinpäätöksessä tulee mainita tilikaudelta tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase, tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma ja tuloslaskelman ja taseen liitetiedot.
 • Taseen ja tuloslaskelman eristä täytyy esittää edelliseltä tilikaudelta vertailutieto. Tilanteessa  jossa vertailutieto ei ole käyttökelpoista, sitä tulee pyrkiä oikaisemaan.
 • Asunto-osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa kaupparekisteriin tilinpäätöstään, mutta tilinpäätöksestä on annettava jäljennös, jos sellaista pyydetään. Jäljennös täytyy antaa kahden viikon kuluessa. Siitä saadaan periä maksua enintään saman verran kuin rekisteriviranomainen perisi samankaltaisesta jäljennöksestä.
 • Asunto-osakeyhtiön laiminlyönnit tilinpäätöksen laatimisessa voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. 

Summary in English

 • The financial statements must be prepared within four months of the end of the financial year.
 • The financial statements must be dated and signed by the company's manager and board of directors.
 • It is possible for the signer of the financial statements to leave a dissenting opinion. If the person who has expressed an opinion so requests, the dissenting opinion must be included in the financial statements.
 • The financial statements must give a true and fair view of the operations of the housing company.
 • In accordance with the materiality principle, material information must be disclosed when preparing the financial statements. Essential information refers to information that, if omitted from the financial statements, can reasonably be expected to influence decisions made on the basis of the financial statements.
 • The financial statements shall mention the balance sheet describing the financial position for the financial year, the income statement describing the formation of profit and loss account and the notes to the balance sheet.
 • Comparative information on the balance sheet and profit and loss account items must be presented for the previous financial year. In a situation where comparative data is not usable, efforts should be made to correct it.
 • A housing company does not have to report its financial statements to the Trade Register, but a copy of the financial statements must be provided, if requested. A copy must be provided within two weeks. It shall be subject to a fee no higher than that charged by the registration authority for a similar copy.
 • Failure of a housing company to draw up financial statements may result in a liability for damages.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.  Milloin tieto on olennainen ja pitää mainita tilinpäätöksessä?

Tieto katsotaan olennaiseksi, jos sen ilmoittaminen väärin tai jättäminen pois tilinpäätöksestä voisi kohtuullisesti oletettavasti vaikuttaa tilinpäätöksen pohjalta tehtäviin päätöksiin. Olennaisuutta arvioidaan kokonaisuutena, jos yksittäinen tieto olisi epäolennainen, mutta tämän kaltaisia seikkoja on useita. 

2. Millä kielellä ja valuutalla tilinpäätös on tehtävä?

Tilinpäätös on esitettävä ruotsiksi tai suomeksi, sekä käytetyn valuutan tilinpäätöksen esittämisessä tulisi olla euro. Jos kuitenkin tilinpäätöksessä esitetään tiedot käyttäen muuta valuuttaa, tietojen muuttamisessa käytetty kurssi tulisi ilmoittaa.

3. Miten tilinpäätöksen allekirjoittanut voi saada eriävän mielipiteensä tilinpäätökseen?

Eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä esittänyt allekirjoittaja voi vaatia mielipiteensä liittämistä tilinpäätökseen. Tällaisessa tilanteessa eriävä mielipide pitää liittää tilinpäätökseen.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]