Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on lain mukaan laadittava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on päivättävä ja yhtiön hallituksen sekä isännöitsijän on se allekirjoitettava. Tilinpäätöksen allekirjoittaja voi jättää eriävän mielipiteensä ja se on liitettävä tilinpäätökseen, jos eriävän mielipiteen esittänyt sitä vaatii.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Tilinpäätöksen laatimisessa noudatettavan olennaisuusperiaatteen mukaisesti on ilmoitettava olennaiset tiedot. Tämä tarkoittaa tietoja joiden jättämisen pois tilinpäätöksestä voidaan kohtuullisesti olettaa vaikuttavan päätöksiin, joita tilinpäätöstietojen pohjalta tehdään.

Lain mukaan tilinpäätöksessä on oltava seuraavat tilikauden tiedot:

  • tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase
  • tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma
  • taseen ja tuloslaskelman liitteenä olevat tiedot, eli liitetiedot

Taseen ja tuloslaskelman eristä on esitettävä edelliseltä tilikaudelta vastaava tieto, eli vertailutieto. Mikäli erittelytapaa on muutettu tai vertailutieto ei muun syyn vuoksi ole käyttökelpoinen, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan oikaisemaan vertailutietoa

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiö on vapautettu velvollisuudesta ilmoittaa tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä on kuitenkin pyynnöstä annettava jäljennös. Jäljennös on annettava kahden viikon kuluessa. Jäljennöksestä perittävä maksu saa olla suuruudeltaan enintään se, mitä rekisteriviranomainen samankaltaisesta jäljennöksestä perii.

Asunto-osakeyhtiön johdon, eli hallituksen ja isännöitsijän tilinpäätöksen laatimisessa tapahtuneet laiminlyönnit tai lain vastaisuudet voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen aiheutuneista vahingoista.

Tämä on lyhyt yleisesitys lain asettamista vaatimuksista tilinpäätökselle sekä tilinpäätöksen laatimisessa noudatettavista periaatteista. Yksityiskohtaisemmissa seikoissa ja erityiskysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa