Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiö perustetaan kirjallisella perustamissopimuksella. Perustamissopimuksen allekirjoittavat kaikki perustajat, eli osakkeenomistajat. Sopimuksen allekirjoittamisella osakkeenomistaja merkitsee asunto-osakeyhtiön perustamissopimuksessa määritellyn määrän osakkeita. Osakkeenomistajia voi olla yksi tai useita. Sekä luonnollinen henkilö, että oikeushenkilö voi olla asunto-osakeyhtiön perustajana. Osakemerkintää ei voida peruuttaa enää sen jälkeen, kun kaikki osakkeet on merkitty. Asiasta voidaan kuitenkin sopia toisin.

Asunto-osakeyhtiön johdon, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuksen allekirjoittamishetkestä.

Laissa on asetettu sisältövaatimuksia asunto-osakeyhtiön perustamissopimukselle. Sopimuksessa on aina oltava seuraavat tiedot:

  • sopimuksen päivämäärä
  • osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet
  • osakkeiden merkintähinta, eli osakkeesta yhtiölle maksettava määrä
  • osakkeen maksuaika
  • tieto yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisen perusteista
  • tieto osakkeista johtuvan hallintaoikeuden alkamisen perusteista
  • asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Perustamissopimuksen on liitettävä yhtiöjärjestys. Lisäksi perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on määrättävä asunto-osakeyhtiön tilikaudesta. Tarvittaessa perustamissopimukseen on otettava maininta isännöitsijästä, tilintarkastajista ja toiminnantarkastajista. Sopimuksessa voidaan myös nimetä hallituksen puheenjohtaja.

Asunto-osakeyhtiö on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos yhtiötä ei rekisteröidä määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa. Asunto-osakeyhtiö syntyy rekisteröinnillä. Yhtiön rekisteröinnillä on myös tärkeä merkitys yhtiön toiminnasta aiheutuneiden velvoitteiden siirtymisen kannalta sekä yhtiön oikeus- ja oikeustoimikelpoisuuden kannalta. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »