Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi tai osuuskunnaksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiössä toteutettava yhtiömuodon muuttaminen voi olla tarkoituksenmukaista silloin, kun suurin osa osakehuoneistoista on muutettu liikehuoneistoiksi tai sen vuoksi, että asunto-osakeyhtiöllä on hallinnassaan suurin osa tiloista tai yhtiö on antanut niistä suurimman osan vuokralle taikka jos yhtiöllä on tai tulee olemaan merkittävästi muuta toimintaa. On merkittävää huomata, että yhtiömuodon muuttaminen ei johda yhtiön purkautumiseen.

Yhtiömuodon muuttamisesta kuitenkin seuraa, ettei yhtiöön enää sovelleta asunto-osakeyhtiölain säännöksiä, jotka liittyvät kiinteistön, rakennuksen tai huoneistojen pitoon ja näihin liittyviin yhtiön johdon velvollisuuksiin ja osakkeenomistajien oikeuksiin (kuten säännökset vastikkeen maksuvelvollisuudesta tai kunnossapitovastuun jakautumisesta). Yhtiömuodon muutoksesta seuraa, että yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä. Yhtiömuodon muuttamista koskevaan päätökseen tarvitaan tästä syystä kaikkien osakkeenomistajien yksimielinen suostumus. Käytännössä yhtiömuodon muuttaminen asunto-osakeyhtiöstä muuksi osakeyhtiöksi voidaan toteuttaa siten, että osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, että tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä sovelletaan edelleen osakeyhtiöksi muutettuun yhtiöön. Ennen yhtiöjärjestyksen muuttamista, on syytä konsultoida lakimiestä käytännön toimenpiteistä sekä mahdollisista veroseuraamuksista yhtiötä ja osakkaita koskien.

Muutos tapahtuu yksinkertaisesti siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osakeyhtiön osakkeenomistajia. Jos asunto-osakeyhtiössä on vähintään kolme osakkeenomistajaa, yhtiö voidaan muuttaa osuuskunnaksi siten, että osakkeenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä.

Asunto-osakeyhtiön osuuskunnaksi muuttaminen vaikuttaa yhtä lailla osakkaan ja yhtiön johdon asemaan vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiöksi muutettaessa. Lisäksi muutoksen seurauksena on, jollei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä, että osuuden luovutuksensaaja pääsee osuuskunnan jäseneksi vain osuuskunnan hallituksen päätöksen perusteella ja osuuskunnasta eroavalla jäsenellä on oikeus saada huoneistostaan osuuskunnalta vain korvaus joka vastaa osuuskunnan säännöissä määrättyä arvoa. Jotta näistä voidaan poiketa, on osuuskunnan säännöissä määrättävä toisin.

Osuuskunnaksi muuttaminen voi olla tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa asumisen yhteisöllisyyttä, talkootyön merkitystä tai yhteisön mahdollisuutta valita osuuskunnan jäsenet ja siten huoneistojen omistajat halutaan korostaa.

Päätös yhtiömuodon muuttamisesta on luonnollisesti tehtävä yhtiökokouksessa ja osakkeenomistajien yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa